Українська Англійська

Підручники та навчальні посібники

Вовчаста Н.Я., Дідух Л.І., Шуневич Б.І.
Українсько-англійський та англійсько-український розмовник служби 112 містить три розділи. У розмовнику представлені спеціальні фрази, ключові слова, які можна використовувати у випадку надзвичайних ситуацій і потреби врятувати людину під час пожежі, дорожньо-транспортної пригоди та інших екстремальних ситуаціях. Розмовник служби 112 розрахований на широке коло користувачів і, зокрема, рятувальників, медпрацівників, працівників дорожньо-патрульної служби.
Кушнір А.П.
У навчальному посібнику розглянуто загальну структуру систем пожежної сигналізації та класифікацію пожежних сповіщувачів. Описано різні типи сучасних пожежних сповіщувачі та принципи їх побудови. Коротко наведено теорію нечітких множин із застосуванням її у реалізації пожежних сповіщувачів. Побудовано тепловий пожежний сповіщувач в основу роботи якого закладено теорію нечітких множин. Показано як можна використовувати сучасний математичний апарат МАТLAB для моделювання режимів роботи пожежних сповіщувачів. Значну увагу приділено проектуванню, монтажу та технічному обслуговуванню систем пожежної сигналізації, згідно з ДБН В.2.5-56:2010 та ДСТУ-Н CEN/TS 54-14 .
Призначений для курсантів та студентів пожежно-технічних  навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації, а також може бути корисний для бажаючих самостійно ознайомитися з різними типами сучасних пожежних сповіщувачів та новітніми технологіями їх побудови.
Балицька В.О., Ярицька Л.І.
У посібнику викладено тестові завдання з розділу курсу фізики «Оптика». Всі завдання розподілені на три рівні з підвищенням ступеня складності. Зміст посібника дозволяє викладачам без методичних труднощів проводити поточний та модульний контроль знань, а курсантам та студентам здійснювати самоконтроль знань.
Посібник призначений для курсантів і студентів Львівського державного університету безпеки життєдіяльності; може бути корисним для курсантів і студентів інших вищих інженерно-технічних навчальних закладів.
Логвиненко В.М., Фльорко М.Я.
Навчально-методичний посібник призначений для ад’юнктів, аспірантів та здобувачів кандидатського ступеня, які складатимуть кандидатський іспит з філософії. Посібник містить стислу характеристику історичних етапів розвитку філософії; базові філософські поняття, ідеї, персоналії; перелік тем, рефератів та вимоги і рекомендації до його написання, які допоможуть зорієнтуватися у виборі теми та якісно її розкрити; хрестоматію, яка містить короткі біографічні довідки видатних філософів та уривки їх програмних творів; список першоджерел та літератури.
Кузик А.Д., Меньшикова О.В., Чмир О.Ю.
У навчальний посібник увійшли основні теоретичні відомості теорії ймовірностей та математичної статистики. Теоретичний матеріал ілюструється прикладами, запропоновано задачі для самостійного розв’язування.
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних загладів, які навчаються за напрямом підготовки «Транспортні технології»
Гуревич Р.С., Кадемія М.Ю., Козяр М.М.
У монографії розглядається сутність і зміст, освітніх технологій, які інтегровані з інформаційними технологіями та методика їх використання в навчальному процесі. Обгрунтовано понятійний апарат проблеми дослідження та розкрито особливості використання інформаційно-комунікаційних технологій в умовах інформатизації всіх сфер життєдіяльності суспільства.
Монографія буде корисна магістрантам, аспірантам, докторантам викладачам та студентам, методистам, керівникам органів управління освітою.
Сичевський М.І., Підгородецький Я.І., Домінік А.М.
Частина 1 конспекту лекцій з дисципліни «Автомобільна підготовка» розроблена для підготовки фахівців з напрямів 6.070101 «Транспортні технології», 6.092800 «Пожежна безпека» та інших напрямів технічного спрямування. В лекціях розглядається історія виникнення та розвитку автомобільного транспорту, загальна будова та компонування автомобілів, основні властивості автомобільних експлуатаційних матеріалів. Детально описана класифікація, будова та робота механізмів та систем автомобільних двигунів внутрішнього згоряння.
Для курсантів та студентів вищих навчальних закладів МНС України, практичних працівників пожежно-рятувальних підрозділів.
Лопушанський Я.Й., Семерак М.М.
Посібник містить близько 600 тестів, задач і запитань з вибраних розділів курсів радіаційної біофізики, радіобіології, радіаційної гігієни, радіаційної безпеки. На початку кожного розділу подаються короткі теоретичні відомості, в кінці посібника – правильні відповіді.
Для студентів вищих навчальних закладів освіти III–IV рівнів акредитації, а також всіх, хто цікавиться проблемами радіаційної фізики, радіаційної біофізики, радіобіології, радіохімії, радіоекології, радіаційної гігієни.
Козяр М.М., Козловська І.М.
Для науково-педагогічних працівників, педагогів, аспірантів і студентів вищих закладів освіти.

Страницы

Контактна інформація:

Наша адреса: 79007, м.Львів, вул. Клепарівська 35

Наші телефони:

тел. (032) 233-32-40 – Черговий по університету

тел./факс (032) 233-00-88 – Сектор адміністрування та електронного документообігу

Наша електронна пошта:

ldubzh.lviv@mns.gov.ua

Пошта Університету