Українська Англійська

Підручники та навчальні посібники

Кузик А.Д., Карабин О.О., Трусевич О.М
До першої частини увійшли розділи "Лінійна алгебра", "Аналітична геометрія", "Математичний аналіз (одна змінна)" та "Математичний аналіз (декілька змінних)".
До другої частини увійшли розділи "Функції комплексної змінної", "Звичайні диференціальні рівняння", "Ряди" та "Основи операційного числення".
Для курсантів та студентів технічних та природничих нематематичних напрямів.
Артеменко В.В., Вовк С.Я., Хлевной О.В.
Детально описано класифікацію, поведінку та фізико-механічні властивості будівельних матеріалів та конструкцій при нормальних і високих температурах, основи проектування будівель, споруд та будівельних конструкцій. Зосереджено увагу на вимогах нормативних документів з проектування будівельних конструкцій щодо їх поведінки в умовах експлуатаційних навантажень, а також пожежі.
Для курсантів та студентів пожежно-технічних та будівельних спеціальностей, практичних працівників Державної служби України з надзвичайних ситуацій, науково-педагогічних працівників та ін.
Мартин О.М., Харчук А.І.
Навчальний посібник – складова навчально-методичного комплексу, що системно відображає практичні засади організації вивчення економічної теорії курсантами, студентами та слухачами у Львівському університеті безпеки життєдіяльності в контексті Болонського процесу. Теоретичний матеріал ілюструється графіками, схемами, прикладами з економічного життя, що допомагатиме читачам систематизувати свої знання. 
Для студентів неекономічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Навчальний посібник буде корисним викладачам економічної теорії, учням середніх шкіл, а також всім, хто самостійно вивчає економічну теорію.
Р.Ю. Сукач, В.Б. Лоїк.
В навчальному посібнику викладені питання організації цивільного захисту України, призначення та основні завдання цивільного захисту в Україні та питання проходження служби цивільного захисту особами рядового і начальницького складу.
Призначений для курсантів та студентів пожежно-технічних навчальних закладів, що навчаються за напрямом підготовки 6.170203 “Пожежна безпека”, 6.170201 “Цивільний захист” та 6.070101 “Транспортні технології”, а також призначений для використання в Головних управління та Управліннях ДСНС України у навчанні працівників служби цивільного захисту.
 
Оленюк Ю.Р., Домінік А.М.
У конспекті лекцій «Транспортне планування міст» розглядається історія розвитку транспортних систем та сучасний стан проблем, що виникають при їх розвитку. Вивчається проектування раціональних транспортних систем міста. Значна увага приділяється сучасним розробкам містобудування, зокрема розглянуто розвиток мережі велосипедних доріжок в європейських державах  та місті Львові.
Для курсантів та студентів вищих навчальних закладів галузі знань «Транспорт і транспортна інфраструктура».
Лопушанський Я.Й.
Посібник містить близько 700 тестів, запитань і задач із вибраних розділів електромагнетизму. На початку кожного розділу подаються короткі теоретичні відомості. В кінці посібника – правильні відповіді до тестів, запитань, а також розв’язки задач.
Для студентів вищих навчальних закладів освіти, а також всіх, хто цікавиться питаннями електромагнетизму, біомагнітографії, біоелектричних потенціалів, екології, реографії, охорони праці.
Тарнавський А.Б., Сукач Р.Ю., Сукач Ю.Г.
Висвітлено основні етапи розвитку і фізичні основи атомної енергетики. Загальну структуру атомної енергетики, сучасний стан та перспективи розвитку ядерно-паливного циклу України. Описано різні види іонізуючого випромінювання та їх вплив на людський організм. Розглянуто глибокоешелонований захист АЕС з реакторами типу ВВЕР, біологічний захист реакторів РБМК та нормування радіаційної безпеки в Україні. Значну увагу приділено основним відомостям про обладнання, принципам роботи та конструкціям ядерних енергетичних реакторів типу ВВЕР, РБМК, ЕГП, БН, CANDU та газоохолоджувальних реакторів.
Призначений для курсантів та студентів пожежно-технічних навчальних закладів, може бути корисний для студентів ВНЗ, що навчаються за напрямом підготовки «Атомна енергетика».
Лопушанський Я.Й.
Посібник містить близько 900 тестів, запитань і задач із вибраних розділів механіки. На початку кожного розділу подаються короткі теоретичні відомості. В кінці посібника – правильні відповіді до тестів, запитань, а також розв’язки задач.
Для студентів вищих навчальних закладів освіти, а також всіх, хто цікавиться питаннями механіки, біомеханіки, акустики, біоакустики, гідродинаміки і гемодинаміки.

Страницы

Контактна інформація:

Наша адреса: 79007, м.Львів, вул. Клепарівська 35

Наші телефони:

тел. (032) 233-32-40 – Черговий по університету

тел./факс (032) 233-00-88 – Сектор адміністрування та електронного документообігу

Наша електронна пошта:

ldubzh.lviv@mns.gov.ua

Пошта Університету