Українська Англійська

ЛДУБЖД

Кафедра ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій

Історія виникнення кафедри: 

Кафедра ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій
Основними напрямками діяльності кафедри є:
  • підвищення кваліфікації і спеціалізація працівників органів управління та підрозділів ДСНС;
  • організація і проведення навчання фахівців суб'єктів господарювання, які виробляють (підтримують) ліцензії на виконання робіт протипожежного призначення;
  • організація і проведення занять з працівниками суб'єктів господарювання різних форм власності з пожежно-технічного мінімуму.
  

     На навчально-тренувальному полігоні науково-педагогічними працівниками інституту змонтована імітаційна установка для відпрацювання слухачами практичних занять з ліквідації аварій в разі виливу небезпечно-хімічних речовин (зріджених аміаку, хлору) з залізничної чи автоцистерни під час транспортування. Дана технологія ліквідації подібних аварій запозичена у рятувальників Швеції. 
     
 
 

Науково-педагогічний склад: 

Завідувач кафедри

КОВАЛИШИН
Василь Васильович

доктор технічних наук, професор
(032) 233-14-68


Наукові праці
 
Доцент кафедриЛЮБЛІН Віталій Давидовичкандидат юридичних наук, доцент

Наукові праці у репозитарії
Старший викладач

БІЛИК
Степан Іванович

підполковник служби цивільного захисту
(032) 233-14-68
(067) 671-25-71

 

Викладач

ФЕДЮК
Ярослав Ігорович

підполковник служби цивільного захисту
(032) 233-14-68
(063) 483-16-64
 

Доцент

ВОРОБЙОВ
Олександр Іванович

(032) 233-14-68
(067) 495-12-09

 

Старший викладач

ЖЕЛІЗКО
Володимир Федорович

(032) 233-14-68
(098) 713-50-35
 

Викладач кафедри


БЕРЕЖАНСЬКИЙ
Тарас Григоровичкандидат технічних наук
майор служби цивільного захисту


Наукові праці у репозитарії

(032) 233-14-68
 

   

Дисципліни, які викладаються на кафедрі: 

«Цивільний захист та медицина надзвичайних ситуацій»
«Профілактична діяльність у сфері пожежної та техногенної безпеки»
«Системи протипожежного захисту»
«Проектування засобів протипожежного захисту об’єктів»
«Профілактична діяльність у сфері пожежної безпеки»
«Пожежогасіння та організація аварійно-рятувальних робіт»
«Пожежна та аварійно-рятувальна техніка»
«Організація ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій»
«Організація управління діяльністю органів та підрозділів цивільного захисту»
«Охорона праці в підрозділах цивільного захисту»
«Організація служби і професійної підготовки пожежно-рятувальних сил»
«Спеціальне водопостачання»

Науково-методична робота кафедри: 

     Для вдосконалення навчально-виховного процесу з слухачами науково-педагогічний персонал інституту вивчає передовий досвід роботи підрозділів ГУ (У) ДСНС України, інших навчальних закладів м. Львова, навчальних закладів ДСНС, узагальнює цю роботу, обмінюється інформацією та впроваджує їх в свою практичну діяльність. Науково-педагогічним персоналом інституту підготовлені та видані навчальні посібники «Пожежна тактика. Практикум», «Основи організації тактичної підготовки в підрозділах ОРС ЦЗ. Частина 1», «Організація знешкодження та утилізація вибухових матеріалів»; Воробйовим О.І - навчальні посібники: «Системи пожежогасіння», «Проектування, монтаж, технічне обслуговування установок пожежної сигналізації», «Системи пожежної сигналізації».  Готуються до видання нові навчальні посібники: "Пожежна тактика. Ділові ігри", «Проектування, монтаж систем пожежної сигналізації», Інформаційний довідник з питань ліцензування господарської діяльності протипожежного призначення.
 


Матеріально-технічна база: 

    Кафедра розміщується в головному корпусі будівлі університету і забезпечена мультимедійним лекційним залом, спеціалізованим навчальним класом, службовими та побутовими приміщеннями.
   Практичні заняття зі слухачами проводяться на базі університету в психолого- та навчально-тренувальному полігонах, на діючих потенційно небезпечних об’єктах та об’єктах з масовим перебуванням людей м. Львова.

Дозвілля: 

    В інституті цілеспрямовано здійснюється соціально-гуманітарна робота з постійним та перемінним складом, до якої долучаються працівники відділу по роботі з персоналом університету. Основними напрямками даної роботи є просвітницька робота, інформаційно-пропагандистське та соціально-психологічне забезпечення навчально-виховного процесу, естетичне виховання та організація дозвілля слухачів. Проводяться екскурсії в театри та музеї м. Львова для ознайомлення слухачів з архітектурно-історичною спадщиною Галичини.    Слухачі інституту долучаються до проведення науково-практичних конференцій, зустрічей з представниками інших підрозділів Університету.
 

Інформація абітурієнту:  
.
 
 
 
 

Контактна інформація:

Наша адреса: 79007, м.Львів, вул. Клепарівська 35

Наші телефони:

тел. (032) 233-32-40 – Черговий по університету

тел./факс (032) 233-00-88 – Сектор адміністрування та електронного документообігу

Наша електронна пошта:

ldubzh.lviv@dsns.gov.ua

Пошта Університету

Телефон звернення
щодо сексуальних домагань та проявів дискримінації
​тел. (032) 233-15-02