Українська Англійська

Конкурс


 
         
 
 
 
 

  Відповідно до наказу, МВС України від 02.05.2024 № 520, оголошено конкурс на кращу наукову, науково-технічну та профорієнтаційну продукцію в апараті МВС, Головному сервісному центрі МВС, закладах, установах і на підприємствах, що належать до сфери управління Міністерства внутрішніх справ України, Національній гвардії України, центральних органах виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України.
Організація та проведення конкурсу здійснюється Департаментом освіти, науки та спорту МВС, а базовим закладом для його проведення у цьому році визначено Львівський державний університет безпеки життєдіяльності.
  Порядок організації та умови проведення Конкурсу визначає Положення про конкурс на кращу наукову, науково-технічну та профорієнтаційну продукцію в апараті МВС, територіальних органах, закладах, установах і підприємствах, що належать до сфери управління Міністерства внутрішніх справ України, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 25 червня 2018 року № 535.


 
Конкурс проводиться за такими номінаціями:
 
- наукові видання (монографії, науково-практичні коментарі тощо);
- методики, методичні рекомендації (методичні настанови);
- винаходи, корисні моделі, промислові зразки;
- довідкові видання (енциклопедії, енциклопедичні, мовні та лінгвістичні словники, довідники);
- комп’ютерні програми практичного спрямування;
- мультимедійні видання (дистанційні навчальні курси, навчальні відеопосібники тощо);
- підручники;
- навчальні посібники (навчально-методичні та навчальні наочні посібники, хрестоматії, практикуми, робочі зошити тощо);
- виробничо-практичні видання (практичні посібники, практичні порадники, методичні посібники, пам’ятки);
- профорієнтаційні відеоролики;
- друкована профорієнтаційна продукція;
- періодичні видання;
- видання з обмеженим доступом.Для участі у Конкурсі наукову, науково-технічну та профорієнтаційну продукцію за 2023 рік необхідно надіслати до 1 серпня 2024 року на адресу Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (вул. Клепарівська, 35, м. Львів, 79007) – в друкованому вигляді та на електронну пошту ([email protected]).

 

Контактна особа – секретар організаційного комітету Конкурсу, начальник відділу науково-редакційної діяльності науково-дослідного центру ЛДУБЖД, майор служби цивільного захисту, доктор філософії ВОЙТОВИЧ Тетяна Мирославівна,

тел. (093)-576-02-05;
e-mail: [email protected]

 
   

  
 
 

Контактна інформація:

Помічник ректора:
(032) 233-40-41
Прес-центр:
(032) 233-40-41
Відділ адміністрування та електронного документообігу:
(032) 233-00-88
Навчально-методичний центр:
(032) 233-14-77
Відділ роботи з персоналом:
(032) 233-15-02
Відділ організації служби:
(032) 233-32-40
Відділ матеріально-технічного забезпечення:
(032) 233-21-52
Відділ економіки і фінансів:
(032) 233-15-11
Відділ організації науково-дослідної діяльності:
(032) 233-24-79
Черговий по університету:
(032) 233-32-40
+380 (67) 676 17 19
Вінницький ліцей безпекового спрямування та національно-патріотичного виховання ЛДУБЖД:
(0432) 61-15-68

 

Наша електронна пошта:

[email protected]
 

Пошта Університету
            [email protected]

Пошта Ректора Університету:
            [email protected]
 

Телефон звернення
щодо сексуальних домагань та проявів дискримінації
тел. (032) 233-15-02