Українська Англійська

ЛДУБЖД

Реквізити для оплати навчання

 

Оплату коштів за Договором про надання платних освітніх послуг (навчання) необхідно Замовником здійснювати за наступними реквізитами:

Одержувач: Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

ЄДРПОУ 08571340
р/р
UA 868201720313251003201004218
в ДКСУ м. Києва
 

Призначення платежу: *;634602;1660027;1;реєстраційний номер облікової картки платника податку(РНОКПП) Здобувача;*.За навчання П.І.Б., курс, спеціальність, форма навчання (денна/заочна).

 
 
 

Контактна інформація:

Помічник ректора:
(032) 233-40-41
Прес-центр:
(032) 233-40-41
Відділ адміністрування та електронного документообігу:
(032) 233-00-88
Навчально-методичний центр:
(032) 233-14-77
Відділ роботи з персоналом:
(032) 233-15-02
Відділ організації служби:
(032) 233-32-40
Відділ матеріально-технічного забезпечення:
(032) 233-21-52
Відділ економіки і фінансів:
(032) 233-15-11
Відділ організації науково-дослідної діяльності:
(032) 233-24-79
Черговий по університету:
(032) 233-32-40
+380 (67) 676 17 19
Ліцей цивільного захисту Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м.Вінниця):
(0432) 61-15-68

 

Наша електронна пошта:

[email protected]
 

Пошта Університету
            [email protected]

Пошта Ректора Університету:
            [email protected]
 

Телефон звернення
щодо сексуальних домагань та проявів дискримінації
тел. (032) 233-15-02