Українська Англійська

Кафедра пожежної тактики та аварійно-рятувальних робіт

Історія виникнення кафедри: 

     Наказом МВС УРСР від 26 квітня 1954 р. в період з 4 по 10 травня 1954 р. Київське ПТУ було передислоковано в м. Львів і відповідно до наказу МВС СРСР в травні 1954 року перейменовано у Львівське ПТУ МВС СРСР. До складу ЛПТУ входило п'ять циклів:
 • пожежно-тактичний цикл;
 • цикл пожежної техніки;
 • цикл пожежної профілактики;
 • цикл суспільних наук;
 • військовий цикл;

 
     Першим начальником пожежно-тактичного циклу ЛПТУ МВС УРСР з 19.07.1954 р. був призначений підполковник вн. служби Львов Іван Петрович, який вийшов на пенсію наприкінці 1966 року .
  З 01.12.1966 р. на посаду начальника пожежно-тактичного циклу був призначений ст. викладач підполковник вн. служби Стоянович Олег Едуардович (дворазовий чемпіон СРСР з пожежно-прикладного спорту).
     У зв'язку з його переходом на практичну роботу у Львівський гарнізон пожежної охорони з 05.11.1968 року на посаду начальника пожежно-тактичного циклу був призначений підполковник вн. служби Трачук Михайло Петрович.
     З 01.10.1992 року начальником пожежно-тактичного циклу був призначений працівник пожежної охорони Львівського гарнізону підполковник вн. служби Лебедь Артур Федорович.
     У зв'язку з реорганізацією Львівського пожежно-технічного училища у Львівський інститут пожежної безпеки сформована оперативно-тактична кафедра, яку з 09.07.1998 р. очолював практичний працівник Львівського гарнізону підполковник вн. служби Мельник Петро Романович
      З серпня 2001 по червень 2012 р. начальником кафедри пожежної тактики та аварійно-рятувальних робіт був кандидат технічних наук, доцент, полковник служби цивільного захисту Болібрух Борис Васильович
      З 27 червня 2012 р.по червень 2013 року  начальником кафедри пожежної тактики та аварійно-рятувальних робіт був кандидат технічних наук, полковник служби цивільного захисту Лущ Василь Іванович
 З 26 червня 2013 завідувачем кафедри пожежної тактики та аварійно-рятувальних робіт призначений доктор технічних наук,професор, академік Підйомно-траноспортної академії наук України Гуліда Едуард Миколайович 
 

Колектив кафедри: 

    З 26 червня 2013 р. завідувачем кафедри пожежної тактики та аварійно-рятувальних робіт призначений доктор технічних наук, професор академік Підйомно-транспортної академії наук Ураїни Гуліда Едуард Миколайович.
    На кафедрі працює висококваліфікований професорсько-викладацький склад: 1 доктор наук, професор, 6 кандидатів наук, доцентів та інші досвідчені викладачі. Працівники кафедри беруть активну участь у міжнародних проектах, науково-практичних конференціях, симпозіумах, розширених засіданнях і семінарах.
 

Науково-педагогічний склад: 

 

Завідувач кафедри

ГУЛІДА Едуард Миколайович

Doctor Honoris Causa
доктор технічних наук, професор
Наукові праці у репозитарії

 

Заступник начальника кафедри

ЛУЩ Василь Іванович

кандидат технічних наук, доцент
полковник служби цивільного захисту
Наукові праці у репозитарії

 

Доцент кафедри

ЛАЗАРЕНКО  Олександр Вікторович

кандидат технічних наук, доцент
підполковник служби цивільного захисту
Наукові праці у репозитарії

 

Доцент кафедри

ВОЙТОВИЧ Дмитро Петрович

кандидат технічних наук доцент
підполковник служби цивільного захисту
Наукові праці у репозитарії

 

Старший викладач кафедри

СУКАЧ Роман Юрійович
кандидат технічних наук, доцент
полковник служби цивільного захисту
Наукові праці у репозитарії

 

Старший викладач кафедри

ВЕЛИКИЙ Ярема Богданович

кандидат педагогічних наук
підполковник служби цивільного захисту
Наукові праці у репозитарії

 

Викладач кафедри

ПАРХОМЕНКО Володимир-Петро Олегович

кандидат технічних наук, доцент
капітан служби цивільного захисту
Наукові праці у репозитарії

 

Викладач кафедри

ШТАНГРЕТ Назар Олегович

кандидат технічних наук
капітан служби цивільного захисту
Наукові праці у репозитарії

 

 

 
 

Дисципліни, які викладаються на кафедрі: 

Підготовка пожежного-рятівника (ППР)
Підготовка газодимозахисника (ПГДЗ)
Організація служби і професійної підготовки пожежно-рятувальних сил(ОСІПППРС)
Пожежна тактика (ПТ)
Тактика пожежогасіння та рятувальних робіт (ТПтаРР)
Методологія та організація наукових досліджень та теорія інженерного експерименту (МтаОНДтаТІЕ)
Методологія та організація наукових досліджень в пожежній безпеці (МтаОНДПБ)
Основи теорії надійності і техногенний ризик (ОТНіТР)
Планування експериментів (ПЕ)

Науково-методична робота кафедри: 

    НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СКЛАД КАФЕДРИ
ПОСТІЙНО ПРАЦЮЄ НАД ВИДАННЯМ ПІДРУЧНИКІВ, ПОСІБНИКІВ ТА МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

 

    Науково-педагогічними працівниками кафедри видано:

1. С.Ю. Дмитровський, В.І. Лущ, П.В. Семенюк. "Основи підготовки пожежника": навч. посібник. – Львів: Видавництво Львівської політехніки – 296с., рекомендовано МОН України 

2. Ковалишин В.В., Кусковець С.Л., Лущ В.І. Основи створення та експлуатації засобів індивідуального захисту органів дихання. Львів –  439 с., рекомендовано МОН України 

3. Пархоменко Р. В. Пожежна тактика: Практикум. Вид. 2-ге / Р. В. Пархоменко, Б. В. Болібрух, Д. О. Чалий.  – 408 с., рекомендовано МОН України 
4. Болібрух Б. В. Основи організації тактичної підготовки в підрозділах ОРС ЦЗ: Навчальний посібник. Частина I / Б. В. Болібрух, В. В. Кошеленко, Р. В. Пархоменко, Б. М. Перетятко. – Кам’янець-Подільський: ПП „Медобори-2006”, 2010. – 352 с.
 
5. Ковальчук В. М. Класифікація надзвичайних ситуацій за їх походженням та рівнями. Аналіз надзвичайних ситуацій: Навчальний посібник / В. М. Ковальчук, Д. О. Чалий, Д. П. Войтович - Львів:  ЛДУ БЖД - 160 с.
6. Тарнавський А. Б. Техногенна безпека АЕС: частина I: Навчальний посібник /Тарнавський А. Б., Сукач Р.Ю., Сукач Ю. Г. - Львів :  ЛДУ БЖД. 372 с. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для курсантів та студентів вищих навчальних закладів, які навчаються в галузі знань 1702 "Цивільна безпека" 
7. Сукач Р.Ю. Організація служби і професійної підготовки в ДСНС України: частина I: Навчальний посібник / Сукач Р.Ю., Лоїк В.Б. - Львів :  ЛДУ БЖД, 113 с. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для курсантів та студентів вищих навчальних закладів, які навчаються в галузі знань 1702 "Цивільна безпека". 
8. Сукач Р.Ю. Організація служби і професійної підготовки в ДСНС України: частина IІ: Навчальний посібник / Сукач Р.Ю., Лоїк В.Б. - Львів :  ЛДУ БЖД. 343 с. Рекомендовано до друку рішенням Вченої ради Львівського державного університету безпеки життєдіяльності.  
 
9. Ковалишин В.В, Лущ В.І, Пархоменко Р.В. Основи підготовки газодимозахисника. Навчальний посібник  - Львів: ЛДУБЖД. 390 с. Рекомендовано до друку рішенням Вченої ради Львівського державного університету безпеки життєдіяльності.                                                   
10. Ренкас А.Г. Довідник керівника гасіння пожежі / Сичевський М.І., Паснак І.В., Руденко Д.В., Царук Т.Р., Штайн Б.В., Болібрух Б.В., Клим'юк М.М., Лущ В.І., Лазаренко О.В., Михалічко Б.М. - Київ : УкрНДІЦЗ. - 320 с.; 
 
11. Пам'ятка для пожежного рятівника / Уклад.  Лущ В.І., Лазаренко О.В. - Львів: ЛДУБЖД, 2015. - 68 с.;
 
12. Пам'ятка для газодимозахисника / Уклад.  Лущ В.І.,  Лазаренко О.В. - Львів: ЛДУБЖД, 2015. - 68 с.;
 
13. Пархоменко Р. В. Пожежна тактика: курс лекцій / Р. В. Пархоменко, Д.О. Чалий, Д.П. Войтович. – Львів: ЛДУБЖД, 2017 – 368 с.
 
14. Лущ В. І. Димовидалення на пожежі: навчальний посібник / В. І. Лущ, О.В. Лазаренко. – Львів: ЛДУБЖД, 2017. – 100 с.                                            
15. Сукач Р. Ю. Організація служби і професійної підготовки пожежно-рятувальних підрозділів / Р. Ю. Сукач, Д.О. Чалий. – Львів: ЛДУБЖД, 2018. – 527 с. 

Матеріально-технічна база: 

     Для забезпечення навчального процесу на кафедрі функціонують три лабораторії та три кабінети:

 
 • комп'ютерна лабораторія психологічної підготовки керівника з ліквідації надзвичайної ситуації
 • лабораторія пожежної тактики та динаміки пожеж
 • лабораторія вогневих випробувань
 • кабінет організації аварійно-рятувальних робіт
 • кабінет організації гасіння пожеж
 • кабінет підготовки газодимозахисника
  

Напрямки наукових досліджень кафедри: 

 
   
НА КАФЕДРІ
ПОЖЕЖНОЇ ТАКТИКИ ТА АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНИХ РОБІТ
ВИКОНУЮТЬСЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНІ РОБОТИ З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ
ЛІКВІДАЦІЇ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

 
          В 2015 році на кафедрі «Пожежна тактика та аварійно-рятувальні роботи» були виконані певні етапи науково-дослідних робіт, результати яких в значній мірі сприяють підвищенню ефективності і подальшого розвитку наукових основ пожежної безпеки. До таких науково-дослідних робіт, в першу чергу, слід віднести такі роботи.

 
РОЗРОБЛЕННЯ МЕТОДІВ ПРОВЕДЕННЯ
АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНИХ РОБІТ ГАЗОДИМОЗАХИСНИКАМИ В ОБМЕЖЕНОМУ ПРОСТОРІ (ДР 0115U001352)
(науковий керівник к.т.н., доц. В.І. Лущ)
Мета роботи. Розроблення методики проведення аварійно-рятувальних робіт в обмеженому просторі газодимозахисниками та впровадження її в навчальний процес.
Результати проведених дослідів та їх аналіз дозволив визначити необхідне оснащення та прийоми проведення:
-                   рятувальних робіт з порятунку людей в обмеженому просторі на вертикальних ділянках;
-                   рятувальних робіт з порятунку людей обмеженому просторі на горизонтальних ділянках;
-                   рятувальних робіт з порятунку свійських та диких тварин.
 
а

б
 

в
Проведення досліджень з: а – спуск газодимозахисника в колодязь при проведенні АРР на вертикальних ділянках;  б – підйом постраждалого з колодязя при проведенні АРР на вертикальних ділянках; в – рятування постраждалого на горизонтальних ділянках газодимозахисниками
 
           Науково-дослідна робота «Розроблення методів проведення аварійно-рятувальних робіт газодимозахисниками в обмеженому просторі» затверджена головою ДСНС України генерал-майором служби цивільного захисту М.О. Чечоткіним  згідно плану науково-дослідних робіт від  25.01.2016 року.

 
ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТВЕРДОЇ ВУГЛЕКИСЛОТИ ДЛЯ ГАСІННЯ ЛЕГКОЗАЙМИСТИХ РЕЧОВИН
(науковий керівник к.т.н., доц. Б.В. Штайн) 

 

           Мета роботи. Дослідження взаємодії з гранульованим діоксидом вуглецю температурного поля та кількості тепла при горінні легкозаймистих рідин в підземних резервуарах та в процесі його гасіння.
         Для проведення досліду було змодельовано підземний резервуар з площею дзеркала 0,062 м2, та наповнено його бензином марки А-95, оскільки цей бензин за своїми характеристиками є небезпечнішим від інших марок пального, що є в наявності на АЗС України. Цим дослідженням визначали час гасіння та кількість необхідного сухого льоду для гасіння пожежі в резервуарі. Час вільного горіння нафтопродукту в резервуарі становив 5 хв. Досліди проводилися почергово – з використанням твердої вуглекислоти та у комбінації із розчином піноутворювача 1%. 

а


б

Утворення ПМП у резервуарі:
а – при разовому додаванні твердої вуглекислоти;
б – при подальшому додаванні твердої вуглекислоти 
 
            При використанні розчину піноутворювача із твердою вуглекислотою утворювалася велика кількість ПМП. Особливістю отриманої ПМП є те, що бульбашки, утворені поверхневим натягом піноутворювача, наповнювалися газом СО2, який, у свою чергу, виділявся при випаровуванні твердої вуглекислоти. Така комбінація ізолюючого (ПМП, газ CO2) та охолоджуючого способів (тверда вуглекислота) підвищують ефективність гасіння та зменшують його час.

 
ДОСЛІДЖЕННЯ ВЕЛИЧИНИ ЕКРАНУВАЛЬНОЇ ЗАХИСНОЇ ЗДАТНОСТІ ВОДЯНИХ ЗАВІС ПІД ЧАС ГАСІННЯ ПОЖЕЖ
(науковий керівник к.т.н., доц. О.В. Лазаренко)
 
            Мета роботи. Визначення захисної дії водяних завіс, які генеруються ручними стволами з різними типами насадок при гасінні пожежі водою.
           Результати роботи дозволили визначити максимальну екранувальну здатність насадок типів РВ-12 та НРТ-5. Використання насадок РВ-12 дзволило підвищити захисну здатність пожежного від теплового потоку осередку пожежі.

а

б
Проведення експериментальних

досліджень по визначенню захисних властивостей:
а – з використанням насадки РВ-12; б – з використанням насадки НРТ-5 
 
       Виконана робота зайняла друге місце на Всеукраїнському конкурсі студенських наукових робіт 2014/2015 навчального року у галузі науки «Цивільна оборона та пожежна безпека»,  а основні наукові результати були опубліковані в збірнику наукових праць «Пожежна безпека: теорія і практика» №19 / 2015 року. 
 
ПІДВИЩЕННЯ ВОГНЕСТІЙКОСТІ
БУДІВЕЛЬНИХ ОГОРОДЖУВАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ ШЛЯХОМ ЗАСТОСУВАННЯ ВЕРМИКУЛІТО-СИЛІКАТНИХ ПЛИТ «ОГОРОДЖУВАЛЬНІ КОНСТРУКЦІЇ» (ДР 0115U001353)
(науковий керівник к.т.н., доц. В.Б. Лоїк)
 
          Мета роботи. Дослідити вплив вермикуліто-силікатних плит на підвищення вогнестійкості будівельних огороджувальних конструкцій з метою застосування їх для будівництва та реконструкцій будівель і споруд різного призначення.
           Для розв’язування поставленої мети проведено:
-    збір, узагальнення, аналізування інформації за напрямками досліджень;
-  проведено теоретичні дослідження вогнестійкості вермикуліто-силікатних плит та розроблено рецептури вогнезахисних плит, які будуть використовуватися у будівельних огороджуючих конструкціях.

Проведення випробувань зразків дослідних матеріалів
 

      Результати перших етапів досліджень будівельних огороджуючих з використанням вермикуліто-силікатних плит показали, що їх вогнестійкість існуючими огороджуючими конструкціями збільшується в 3…3,2 рази.
 
             Науково-дослідна робота «Підвищення вогнестійкості будівельних огороджувальних конструкцій шляхом застосування вермикуліто-силікатних плит» затверджена головою ДСНС України генерал-майором служби цивільного захисту М.О. Чечоткіним  згідно плану науково-дослідних робіт від  25.01.2016 року.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ВОДОСХОВИЩ ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ МІКРОВОДОРОСТЕЙ
ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ЕНЕРГОНОСІЇВ
(науковий керівник кандидат технічних наук О.Д. Синельніков)
 
      Мета роботи. Забезпечення екологічної безпеки водосховищ Дніпровського каскаду в умовах неконтрольованого розвитку ціанобактерій шляхом розроблення науково-технологічного забезпечення організації збору цих водоростей та використання їх сировини для виробництва енергії.
           Проведені дослідження для встановлення ефективності попередньої обробки біомаси ціанобактерій (ультразвукова та гідродинамічна кавітації) дозволили збільшити повноту розкладу біомаси. Крім цього, досліджено доцільність використання відпрацьованого субстрату ціанобактерій як біоорганічне добриво.
         Результати досліджень показали, що попередня гідродинамічна кавітація виявилась найефективнішою: синтез біогазу збільшується на 40 %; екстрагування технічного жиру із ціанобактерій вдалось збільшити у 3 рази.
ЗА 2018 РІК ПРАЦІВНИКИ КАФЕДРИ ПРИЙНЯЛИ УЧАСТЬ  У  20 НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ КОНФЕРЕНЦІЯХ, СЕМІНАРАХ ТА КРУГЛИХ СТОЛАХ.

 

     

Наукова діяльність студентів та курсантів: 

     Під керівництвом викладачів кафедри активно працює наукове товариство студентів та курсантів, члени якого проводять науково-дослідну роботу, беруть участь у науково-практичних конференціях та конкурсах.
    
 

Дозвілля: 

                    Більшість науково-педагогічних працівників кафедри пожежної тактики та аварійно-рятувальних робіт є кураторами навчальних груп.

              На кожного куратора групи покладається розв'язання таких завдань, як виховання в курсантів культури поведінки, формування в них високих моральних якостей, забезпечення єдності педагогічних вимог з боку служби та навчання, організація, в разі потреби, допомоги курсантам (моральної, психологічної), будування взаємин між курсантами в колективі на демократичних засадах, співробітництві, сприяння розвитку самоврядування.

                  Працівники кафедри  протягом періоду свого кураторства  провели велику роботу, ними було проведено ряд заходів щодо покращення виконавчої дисципліни, підвищення рівня та якості успішності в закріпленій групі, а саме: з перших днів навчання та служби з групою проводяться колективні та індивідуальні бесіди, збори, тематичні бесіди, перегляд тематичних відеофільмів. Постійно проводиться робота по зміцненню дружби і товариства в групі. З цією метою здійснюються культпоходи у Львівський історичний музей  палаццо Бангінеллі, Музей-меморіал жертв окупаційних режимів "Тюрьма на Лонцького", Львівський національний академічний театр опери та балету ім. С. Крушельницької, Музей-Арсенал, Львівський історичний музей королівські зали, Львіський будинок органної та камерної музики.

    

Науково дослідна робота та міжнародне співробітництво: 

     Заступник начальника кафедри полковник служби цивільного захисту Лущ В.І. розробив разом з професором Ковалишином В.В. пінний лафетний ствол комбінований, який призначений для подачі піни середньої кратності на відстань не менше 20 метрів для гасіння пожеж класів А (твердих матеріалів), В (легкозаймистих та горючих речовин). Даний ствол успішно використовуєтся на Львівській залізниці, зокрема ефективність його використання відмічено під час аварії з викидом жовтого фосфору в с.Ожидові
 
     Також на базі ЛДУ БЖД під керівництвом заступник начальника кафедри  полковника служби цивільного захисту Луща В.І. розроблено пристрій для подачі тонкорозпиленого струменя води для осадження продуктів горіння, збільшення видимисті , зниження температури в задимлених приміщеннях. Даний пристрій покрашує роботу ланок газодимозахисної служби, сприяє швидшому пошуку та рятуванню потерпілих. 

  


     На даний час науково-педагогічним персоналом кафедри проводяться наступні дисертаційні дослідження:
1. „Підвищення ефективності гасіння торфорозробок та торфополів” (Сукач Р.Ю.)
2. Підвищення пожежної безпеки матеріалів на основі епоксіамінних композицій модифікованих купрум(ІІ) гексафлуорсилікатом” (Пархоменко В.-П.О.)
3. Підвищення ефективності процесу охолодження та зменшення оптичної густини диму в закритих приміщеннях при ліквідації пожежі” (Штангрет Н.О.)

Інформація абітурієнту: 

     Навчально-науковий інститут пожежної та техногенної безпеки Львівського державного університету безпеки життєдіяльності готує бакалаврів та магістрів за спеціальністю 261 "Пожежна безпека".
      Випускники інституту підготовлені до проведення невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій і організації життєзабезпечення постраждалого населення, а також до вирішення організаційних, технічних, інженерних задач із забезпеченням пожежної безпеки, визначення ступеня пожежної небезпеки технологічних процесів розрахунковими методами, розробки інженерних рішень із захисту устаткування, споруд і будинків, проведення експертизи проектно-кошторисної документації, здійснення контролю за виконанням правил пожежної та техногеної безпеки.

Перелік посад на яких може працювати випускник:
- начальник караулу державної пожежно-рятувальної частини;
- начальник відділення державного пожежно-рятувального поста;
- провідний фахівець служби цивільного захисту міст, районів у містах, районів областей;
- начальник відділення пожуково-рятувальної частини;
- інженер з пожежно-рятувальних робіт;
- інспектор Державної інспекції техногеної безпеки;
- інженер дослідно-випробовувальної лабораторії;
- інженер з проектування систем пожежо-гасіння та пожежної сигналізації;
- інженер з проектування систем протидимного захисту;
- інженер з проектування систем та пристроїв блисковкозахисту;
- експерт з оцінки протипожежного стану об'єктів;
- фахівці служби пожежної безпеки структурних підрозділів (МВС, ДСНС, ЗСУ, СБУ, Департамент прикордонної служби Укрaїни).

Контактна інформація:

Помічник ректора:
(032) 233-40-41
Прес-центр:
(032) 233-40-41
Відділ адміністрування та електронного документообігу:
(032) 233-00-88
Навчально-методичний центр:
(032) 233-14-77
Відділ роботи з персоналом:
(032) 233-15-02
Відділ організації служби:
(032) 233-32-40
Відділ матеріально-технічного забезпечення:
(032) 233-21-52
Відділ економіки і фінансів:
(032) 233-15-11
Відділ організації науково-дослідної діяльності:
(032) 233-24-79
Черговий по університету:
(032) 233-32-40
+380 (67) 676 17 19
Ліцей цивільного захисту Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м.Вінниця):
(0432) 61-15-68

 

Наша електронна пошта:

[email protected]
 

Пошта Університету
            [email protected]

Пошта Ректора Університету:
            [email protected]
 

Телефон звернення
щодо сексуальних домагань та проявів дискримінації
тел. (032) 233-15-02