Українська Англійська

ЛДУБЖД

Нові надходження (2)

  
   

 
         Коваль, М. С.  
    Професійно-психологічний супровід рятувальників в умовах ризику [Текст] : навчально-методичний посібник з організації та проведеення тренінгу / М. С. Коваль, І. С. Коваль. - Львів : ЛДУ БЖД, 2022. - 252 с. + рис., табл. - Бібліогр. с. 243 (47 назв).
 
      Лясковська, Соломія.  
    Графічні інформаційні технології = Практикум до науково-дослідних робіт курсантів та студентів [Текст] : практикум / С. Лясковська, Ю. Кордунова, М. Євген. - Львів : Вид-во ЛДУ БЖД, 2022. - 277 с. - с. 276 (11 назв).
     Лясковська Соломія.  
    Основи 3 D - моделювання [Текст] : навчальний посібник / С. Лясковська, М. Євген. - Львів : Вид-во ЛДУ БЖД, 2022. - 283 с. - с. 282 (7 назв).
 
     Комп'ютерне моделювання природних і техногенних загроз та еколого-геофізичні ситуації [Текст] : Колективна монографія / Ю. П. Стародуб, Б. Є. Купльовський, Т. Б. Брич та ін. - Львів : Растр-7, 2023. - 212 с. : іл.
     Лущ, В. І.  
    Основи підготовки пожежного-рятувальника: Навчальний посібник / В. І. Лущ, Д. О. Чалий, Я. Б. Великий. - Видання доповнене. - Львів : ЛДУ БЖД, 2022. - 384 с.
 
    Петрович, Й. М.  
    Управління проектами: Підручник / Й. М. Петрович ; Петрович Й.М., Новаківський І.І., за заг. ред. Й.М.Петровича. - Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. - 396 с.
    Дідик, В. В.  
    Планування міст: Підручник / В. В. Дідик, А. П. Павлів. - Львів : Видавництво Національного унверситету "Львівська політехніка", 2006. - 412 с.
 
   Ткачук, Василь.  
    Електромеханотроніка: Підручник / В. Ткачук. - Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2006. - 440 с.
     Чухрай, Наталія.  
    Логістичне обслуговування [Текст] : Підручник / Н. Чухрай. - Львів : Видавництво Національного університету"Львівська політехніка", 2006. - 292 с.
 
    Крикавський, Є.  
    Логістика та управління ланцюгами поставок: Підручник / Є. Крикавський, О. Похильченко, М. Фертч. - Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020. - 848 с. - (Серія "Світ маркетингу і логістики". - Вип. 14).
     Кузьмін, О. Є.  
    Митна справа [Текст] : Підручник / О. Є. Кузьмін, О. Г. Мельник, В. О. Терлецька. - Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2021. - 240 с.
 
    Горбай, О. З.  
    Міцність та пасивна безпека автобусних кузовів [Текст] : Монографія / О. З. Горбай ; Горбай О.З., Голенко К.Е., Крайник Л.В. - Львів : ВидавництвоЛьвівської політехніки, 2013. - 276 с.
     Оліскевич, Мирослав.  
    Організація автомобільних перевезень [Текст] : Навчальний посібник. Частина перша : Вантажні перевезення / М. Оліскевич. - Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. - 336 с.
 
    Форнальчик, Є. Ю.  
    Основи технічного сервісу транспортних засобів [Текст] : Навчальний посібник / Є. Ю. Форнальчик, Р. Я. Качмар. - 2-ге вид., змін. та доп. - Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. - 324 с.
     Управління дорожнім рухом на регульованих перехрестях у містах [Текст] : Монографія / Є. Ю. Форнальчик, І. А. Могила, В. Е. Трушевський, В. В. Гілевич ; за заг. ред. Є.Ю.Форнальчика. - Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. - 236 с.
 
   Маланюк, М. С.  
    Translation for specifie purposes (Social Work) = Галузевий переклад. Соціальна робота: Навчальний посібник / М. С. Маланюк, О. С. Пальчевська. - Львів, 2022. - 168 с.
     Іванченко, М. Ю.  
    Англійська мова для психологів [Текст] : Збірник тестових завдань. Навчальний посібник / М. Ю. Іванченко, Т. М. Ботвин. - Львів, 20225. - 112 с. - ISBN 978-617-7609-87-1 : 200.00 грн.
 
    Яковчук, Р. С.  
    Економіка цивільної безпеки [Текст] : термінологічний словник / Р. С. Яковчук, О. В. Повстин, А. П. Гаврись. - Львів : Растр-7, 2022. - 196 с.
     Профілактична діяльність у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки.Частина 1. Загальні положення наглядової діяльності: навчально-методичний посібник / Ю. Г. Сукач, Д. О. Чалий, Р. Ю. Сукач, А. П. Гаврись. - Львів : Растр-7, 2022. - 448 с.
 
    Фізика: Англійсько-український енциклопедичний словник основних термінів, понять, законів = Physics: English-Ukrainian Encyclopedic Dictionary ofgeneral definitions, concepts and laws / укл. Ірина Мороз; за ред. А.Т. Августі (Великобританія) та С.З. Малинича (Україна). - Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020. - 364 с. 
    Конівіцька, Тетяна Ярославівна.  
    Формування риторичної компетентності майбутніх психологів у закладах вищої освіти [Текст] : Монографія / Т. Я. Конівіцька. - Львів : СПОЛОМ, 2022. - 252 с. - Бібліогр.: с. 212-250 (489 назв).
 
Васянович, Григорій.  
    Християнсько-філософський персоналізм Григорія Сковороди ( до 300-річчя від дня народження): Монографія для студентів та викладачів гуманітарних дисциплін / Г. Васянович. - Львів : "Норма", 2022. - 268 с. 
  Полотай, О.  
    Розроблення електронних курсів у віртуальному навчальному середовищі: Навч. посібник / О. Полотай, Н. Кухарська. - Львів : СПОЛОМ, 2021. - 172 с. - с.171 (14 назв).
 
Лазаренко, О. В.  
    Небезпека та особливості гасіння транспортних засобів на альтернативних джерелах енергії: Навчальний посібник / О. В. Лазаренко, В.-П.П. Пархоменко. - Львів : ЛДУ БЖД, 2021. - 143 с.
  Підготовка та організація управління в надзвичайних ситуаціях. Навчальний посібник / Р. Т. Ратушний, В. Б. Лоїк, О. Д. Синельніков та ін. ; Р.Т. Ратушний, В.Ю. Лоїк, О.Д. Синельніков, ОВ. Лазаренко, М.О. Довгановський. - Львів : ЛДУ БЖД, 2021. - 592 с. : рис.,табл. - с. 493-507 (144 назви).
 
 Кокотюха, А. А.  
    Офіцер зі Стрийського парку: Роман / А. А. Кокотюха ; худож.-оформл. О.А.Гугалова. - Харків : Фоліо, 2017. - 283 с.
 Кокотюха, А. А.  
    Втікач із Бригідок: Роман / А. А. Кокотюха ; худож.-оформл. О.А.Гугалова. - Харків : Фоліо, 2017. - 283 с.
 
Кокотюха, А. А.  
    Голова з площі Пігаль: Роман / А. А. Кокотюха ; худож.-оформлювач М.С. Мендор. - Харків : Фоліо, 2020. - 314 с.
 Кокотюха, А. А.  
    Привид із Валової. Роман / А. А. Кокотюха. - Харків : Фоліо, 2021. - 285 с.
 
Гапоненко, Г. М.  
    Водолазна підготовка. Підручник. (розділ 32) / Г. М. Гапоненко, В. В. Фальковський, С. І. Глазунов ; За заг. ред. Г.М.Гапоненка. - Київ : НУОН, 2016. - 654 с.
     Пожежна безпека об’єктів агропромислового комплексу: Навчальний посібник / М.З.Пелешко, Бабаджанова О.Ф., О.І.Башинський. - Львів : ЛДУ БЖД, 2017. - 204 с.
 
    Кокот-Гура, Шимон.  
    Способи оперування вогнегасними струменями. Практичний посібник / Ш. Кокот-Гура ; пер. з пол. В. Дубасюк. - Львів : AIR PRESS, 2019. - 36 с.
 Невидимі наслідки війни. Як розпізнати? Як спілкуватися? Як допомогти подолати? : Довідник для широкого кола фахівців / Заг. ред. К Возніцина, Л.Литвиненко. - Київ, 2020. - 192 с.
 
 Васянович, Г. П.  
    Інклюзія персоналістична: навчальний посібник / Г. П. Васянович. - Львів : Норма, 2022. - 324 с.
 Лазор, О. Я.  
    Державна служба: запитання і відповіді: навчальний посібник / О. Я. Лазор, В. І. Довгпнь, О. Я. Моздір. - вид. 2-ге. - Хмельницький : Хмельницький університетуправління та права, 2011. - 200 с. 
 
Пелешко, Д. Д.  
    Об'єктні технології С++11: навчальний посібник / Д. Д. Пелешко, В. М. Теслюк. - Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. - 360 с.
 Таранова, О.  
    Домедична підготовка: навчальний посібник / О. Таранова, В. Придатко. - Вінниця : ФОП Рогальська І.О., 2021. - 160 с.
 
  Довідник термінів та визначень профілактичної діяльності у сфері цивільного захисту: довідник / упорядн. В.Придатко, О. Пазен, О.Міллер, А. Домінік. - Львів : СПОЛОМ, 2022. - 224 с.
 


Придатко, В.  
    Аудит пожежної та техногенної безпеки: навчальний посібник / В. Придатко, Т. Бережанський. - Львів : СПОЛОМ, 2022. - 216 с. : рис., табл. - Бібліогр.: С.212-214 (29 назв).
 
 Михалічко, Б. М.  
    Збірник задач і вправ з хімії. ІІІ. Органічна хімія. Навчальний посібник / Б. М. Михалічко, О. М. Щербина, О. І. Лавренюк. - Львів : ЛДУ БЖД, 2021. - 84 с. -
 


 Люблін, В. Д.  
    Правове регулювання відносин в інформаційному середовищі України: адміністративно-правові відносини: монографія / В. Д. Люблін, М. Л. Смілевський. - Львів : ЛДУ БЖД, 2021. - 247 с.
 
Степова, К. В.  
    Інженерна екологія. Практикум: Навчальний посібник / К. В. Степова, І. М. Кочмар. - Львів : ЛДУБЖД, 2021. - 118 с.
 


    Балицька, В. О.  
    Фізичний практикум. Частина ІІ. Електромагнетизм.Оптикка: навчальний посібник / В. О. Балицька, Л. І. Ярицька. - Львів : ЛДУ БЖД, 2021. - 164 с. 
 
Кушнір Андрій.  
    Системи пожежної та охоронної сигналізації: навчальний посібник / А. Кушнір, Д. Чалий. - Львів : СПОЛОМ, 2022. - 298 с. : рис.,табл. - Бібліогр.: с.292-298(82 назви).
 


Станіславчук, О. С.  
    Процеси та обладнання виробництв: Навчальний посібник / О. С. Станіславчук, О. Б. Горностай, О. Л. Мірус. - Львів : ЛДУ БЖД, 2020. - 504 с. : іл., табл. - Бібліогр. 154 назви.
 
 Коваль, Г. В.  
    Словник професійної термінології для майбутніх фахівців сфери соціальної роботи / Г. В. Коваль ; Е.І. Костишин, Г.П. Васянович, В.В. Грицанюк, ОМ. Міщенко, В.М. Логвиненко, К.І. Савостікова. - Львів : ЛДУ БЖД, 2021. - 284 с.
 


 Станіславчук, О. В.  
     Конкурсні завдання для ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни "Безпеки життєдіяльності" 2017-2019 рр.  / О. В. Станіславчук, Г. В. Телегіна. - Львів : ЛДУ БЖД, 2020. - 255 с.
 
 Лозинський, Р. Я.  
      Теплотехніка в пожежній справі: Навчальний посібник / Р. Я. Лозинський. - Львів : ЛДУ БЖД, 2021. - 330 с. 
 


Мартин, О. М.  
       Мікроекономіка: теорія, тести, задачі: навчальний посібник. Частина 1 / О. М. Мартин. - Львів : ЛДУ БЖД, 2021. - 274 с.
 
Попович, В. В.  
    Пожежі у природних екосистемах. Курс лекцій: навчальний посібник / В. В. Попович, П. В. Босак. - Львів : ЛДУ БЖД, 2021. - 322 с.
 


 Коваль, М. С.  
    Соціальний захист: зведений словник-довідник. навчально-методичний посібник / М. С. Коваль, З. В. Гіптерс. - Львів : ЛДУ БЖД, 2020. - 329 с.
 
Ірина, Зачко.  
    Гібридні технології управління інфраструктурними проєктами та програмами: Монографія / З. Ірина, К. Дмитро, З. Олег. - Львів : СПОЛОМ, 2022. - 266 с. : рис. + табл. - Бібліогр.: с. 153-190(149 назв).
 


Пасічник, В. В.  
    Сховища даних: Навчальний посібник / В. В. Пасічник, Н. Б. Шаховська ; За наук. ред. д.т.н., проф. В.В.Пасічника. - 2-ге вид., стереот. - Львів : "Магнолія 2006", 2021. - 492 с. - (Серія "Комп'ютинг").
 
Шаховська, Н. Б.  
    Програмне та алгоритмічне забезпечення сховищ та просторів даних: Монографія / Н. Б. Шаховська. - Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2010. - 196 с.
 


Марц, Натан.  
    Большие данные: принципы и практика построения маштабируемых систем обработки даных в реальном времени  / Н. Марц, Д. Уоррен. - Санкт Петербург : ООО "Диалектика", 2018. - 368 с. : ил.
 
Шаховська Н.Б.,
Алгоритми і структури даних [Текст] : навчальний посібник / Н. Б. Шаховська, Р. О. Голощук ; За заг. ред. д.т.н., проф. В.В.Пасічника. - Львів : "Магнолія 2006", 2021. - 214 с. - (Серія "Комп'ютинг").
 


Міняйлова А.В.
English for Ecologists:навчальний посібник з англійської мови для студентів спеціальності 101 "Екологія"/ А.В.Міняйлова, О.С.Шляхтіна.– Миколаїв:НУК, 2020.– 140 с.
 
Клименко М.О.
Техноекологія=(Гідрокологія по накладній):Підручник/ М.О.Клименко, І.І.Залеський.– Стереотипне вид.– Херсон:ОЛДІ ПЛЮС, 2020.– 348 с.
 


Гірнича та екологічна ренти у сфері надрокористування:Монографія/ О.І.Бондар, В.М.Вакараш, О.М.Сухіна;За заг. ред. проф. О.І.Бондаря і к.екон. н. В.М.Вакараша.– Херсон:ОЛДІ ПЛЮС, 2018.– 362 с.
 
Екологізація гірничодобувного виробництва: Рентні відносини:Монографія/ О.І.Бондар, П.Я.Унгурян, О.М.Сухіна, О.А.Улицький;За заг. ред. проф. О.І.Бондаря і к. н. з держ. управління П.Я.Унгуряна.– Київ, 2018.– 300 с.
 


 Екологічна безпека:Підручник/ В.М.Шмандій, М.О.Клименко, Ю.С.Голік.– Стереотип. вид.– Херсон:ОЛДІ ПЛЮС, 2019.– 366 с.

 Методологічні основи географії: Ландшафтна оболонка землі. Довкілля:Нвчальний посібник/ О.Г.Топчієв, Д.С.Мальчикова, І.О.Пилипенко, В.В.Яворська.– Херсон:Видавничий дім "Гельветика", 2018.– 348 с.
 

Моніторинг довкілля:Підручник:,/За ред. Боголюбова В.М. і Сафранова Т.А.– Стереотип. вид.– Херсон:Олді-Плюс, 2020.– 530 с.
  Обробка технологічних рідин та стічних вод:Навчальний посібник/ С.С.Рижков, К.В.Луняка, В.С.Самохвалов, С.М.Літвак;Під заг. ред. Рижкова С.С.– Харків:ОЛДІ ПЛЮС, 2018.– 316 с.
  Охорона і раціональне використання земельних ресурсів:Навчально-методичний посібник/ Д.В.Лико, С.М.Лико, В.І.Долженчук, О.І.Портухай.– Херсон:ОЛДІ ПЛЮС, 2019.– 664 с.
 
Управління та поводження з відходами:практикум/Клименко М.О., Бєдункова О.О., Троцюк В.С., Мороз О.Т.– Херсон:ОЛДІ ПЛЮС, 2019.– 180 с.:іл. 23+табл. 46.– бібліогр.: 45 назв
 

Климчик О.М.
Урбоекологія:навчально-методичний посібник.– Херсон:ОЛДІ ПЛЮС, 2019.– 208 с.
 152


   Навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях:Практичний посібник/ Ю.Г.Сукач, Р.Ю.Сукач, Р.ЛТкачук, О.Д.Синельніков;Львівський державний університет безпеки життєдіяльності.– Львів:Растр-7, 2021.– 260 с.


Правила улаштування електроустановок=ПУЕ.– Видання офіційне. Міненрговугілля України.– Харків:"Форт", 2017.– 760 с.
 


Винничук Юрій
Цензор снів:Роман.– Харків:Фоліо, 2017.– 365 с.:іл.


Винничук Юрій
Танго смерті:Роман.– Харків:Фоліо, 2018.– 364 с.
 


Винничук Юрій
Таємниці львівської кави.– вид. 5-те.– Львів-Леон:ЛА "Піраміда", 2018.– 196 с.:іл.


Винничук Юрій
Сестри крові:Роман.– Харків:Фоліо, 2018.– 383 с.:іл.
 163


Кокотюха А.
 Розбите дзеркало:Роман.– Харків:Книжковий Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2020.– 288 с.– (Літературно-художнє видання).


Талан С.
Просто гра:Роман.– Харків:Книжковий Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2021.– 288 с.
 


Лис В.С.
Острів Сильвестра:роман.– 4-те вид.– Харків:Книжковий клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2020.– 224 с.


Кінг Стівен
Необхідні речі:Роман.– Харків:КДС, 2021.– 864 с.
 

Гілберт Елізабет
Місто дівчат:роман.– Львів:Видавництво Старого Лева, 2020.– 536 с.

Винничук Юрій
Лютеція:Роман.– Харків:Фоліо, 2017.– 314 с.
 

Кокотюха А.
Лихе око:Роман/передм. Я.Файзуліна.– Харків:Книжковий Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2021.– 288 с.

Лис В.С.
Країна гіркої ніжності:роман.– 4-те вид.– Харків:Книжковий клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2020.– 368 с.
 

Ткачівська Марія
Княгиня Острозька:Роман.– Харків:Книжковий Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2021.– 480 с.

Ґеррітсен Тесс
 Клуб "Мефісто":роман.– Харків:Книжковий клуб "Клуб сімейного дозвілля", 2021.– 384 с.– (Літературно-художнє видання).
 

Лис В.С.
І прибуде суддя:роман.– 4-те вид.– Харків:Книжковий клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2019.– 240 с.

Кокотюха А.
Життя на карту:Роман.– Харків:Книжковий Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2021.– 304 с.– (Літературно-художнє видання).
 

Гнатко Дарина
 Емма: Історія одного падіння:Роман.– Харків:Клуб сімейного дозвілля, 2021.– 336 с.– (Літературно-художнє видання).

Гнатко Дарина
 Восьма жертва:Роман.– Харків:Клуб сімейного дозвілля, 2020.– 336 с.– (Літературно-художнє видання).
 

Винничук Юрій
Вілла Деккера:Роман.– Харків:Фабула, 2021.– 304 с.

Винничук Юрій
Арканум.– Харків:Фоліо, 2019.– 298с.
 

Винничук Юрій
 Аптекар:Роман.– Харків:Фоліо, 2017.– 318 с

153

Лінгвокраїнознавство франкомовних країн:Навчальний посібник/Упоряд.: Попко І.А., Лотоцька Н.Я.– Львів, 2021.– 156 с.
 


Translation for specific purposes(Cybersecurity):Навчальний посібник/Укл.: Пальчевська О.С., Маланюк М.С.– Львів, 2021.– 212 с.Маланюк М.С.
Галузевий переклад. Цивільний захист:Навчальний посібник/ М.С.Маланюк, О.С.Пальчевська.– Львів, 2021.– 212 с.
 


Гаврилюк Андрій
Автомобілі з гібридними та електричними приводами. Технічні аспекти. Частина 1:Навчальний посібник/ Гаврилюк Андрій, Домінік Андрій.– Львів:ЛДУ БЖД, 2021.– 316 с.:рис.,табл.– с.300-301(16 назв).


Маланюк М.С.
Business English. Ділова англійська мова:навчальний посібник.– Львів:ЛДУ БЖД, 2018.– 119 с.
 

 Електротехнічні засоби забезпечення пожежної безпеки об'єкта:Навчальний посібник/В.І. Гудим, І.П. Кравець, А.П. Кушнір, О.Б. Назаровець, Ю. І. Рудик.– Львів:ЛДУ БЖД, 2020.– 416 с.:рис., таб.– с.414 (15 назв).

Іванченко Марія
Практикум усного перекладу:Навчальний посібник.– Львів, 2021.– 164 с.
 


Ґоулстон М.
Як спілкуватися з психами. Правила взаємодії з неадекватними й нестерпними людьми у вашому житті/пер. з англ. А. Жищинської.– 5-е вид.– Харків:Моноліт, 2021.– 240 с.
Елементи математичного моделювання та прикладної математики:Навчальний посібник/ Тацій Роман, Стасюк Марта, Пазен Олег.– Львів:ЛДУ БЖД, 2021.– 182 с.– с. 181 (7 назв).
  < 152 >

Мацусита Коносуке
Философия менеджмента.– 2-е изд.– Москва:Альпина Паблишер, 2018.– 304 с.
Піхлер Роман
AGILE продукт-менеджмент за допомогою Scrum: створення продуктів, що подобаються клієнтам.– Харків:Вид-во "Ранок": Фабула, 2019.– 128 с.
 

Аппело Юрген
Менеджмент 3.0. AGILE-менеджмент. Лідерство та управління командами.– Харків:Вид-во "Ранок": Фабула, 2019.– 432 с.
Дженй Рос
Энциклопедия менеджмента. Алгоритмы эффективной работы/ Дженй Рос, Темплар Ричард.– 5-е изд.– Москва:Альпина Паблишер, 2020.– 676 с.
 

Кнапп Джейк
Спринт.Вирішуйте складні завдання і тестуйте нові ідеї за п'ять днів/ Кнапп Джейк, Зерацкі Джон, Ковіц Брейден.– Київ:Yakaboo Publishing, 2019.– 272 с.
Друкер Пітер Ф.
Виклики для менеджменту ХХІ століття.– Київ:Видавнича група КМ-БУКС, 2020.– 240 с.
 

Смирнов І.Г.
Транспортна логістика:Навчальний посібник/ І.Г.Смирнов, Т.В.Косарева.– Київ:Центр учбової літератури, 2019.– 224 с.
Волков В.П.
Теорія руху автомобіля:підручник/ В.П.Волков, Г.Б.Вільський.– Суми:Університетська книга, 2020.– 320 с.:іл. 124+табл. 24.– бібліогр. 27.
 

Логістика: теорія та практика:Навчальний посібник/ В.М.Кислий, О.А.Біловодська, О.М.Олефіренко, О.М.Смоляник.– Київ:Центр учбової літератури, 2020.– 360 с.

153Білас О.
Якість програмного забезпечення та тестування:Навчальний посібник.– Львів:Видавництво Львівська політехніка, 2011.– 216 с.
 

Шустов М.А.
 Цифровая схемотехника:Практика применения.– СПб.:Наука и Техника, 2018.– 432 с.
Рябенький В.М.
Цифрова схемотехніка:Навчальний посібник/ В.М.Рябенький, В.Я.Жуйков, В.Д.Гулий.– Львів:"Новий Світ-2000", 2019.– 736 с.
 

Катренко А.В.
Управління ІТ- проектами:Книга 1. Стандарти, моделі та методи управління проектами :підручник.– Львів:Новий світ - 2000, 2019.– 550 с.– (Комп'ютинґ).
Иго Том
Умные вещи: Arduino,датчики и сети для связи устройств/Пер. с. англ.– 3-е изд.– Санкт Петербург:БХВ-Петербург, 2019.– 608 с.:ил.– (Электроника).
 


Борзунов С.В.
Суперокомпьютерные вычисления: практический подход/ С.В.Борзунов, С.Д.Кургалин.– Санкт Петербург:"БХВ", 2019.– 256 с.:ил.– (Учебная литература для вузов).
4


Кузьмін О.Є.
Системний аналіз і прийняття інноваційних рішень:Навчальний посібник/ О.Є.Кузьмін, О.О.Жовтанецька, Н.О.Заяць.– Львів:"Новий Світ - 2000", 2020.– 227 с.
 

Шаховська Н.Б.
Системи штучного інтелекту:навчальний посібник/ Н.Б.Шаховська, Р.М.Камінський, О.Б.Вовк.– Львів:Видавництво Львівської політехніки, 2018.– 392 с.
Забара С.С.
Моделювання систем у середовищі MATLAB/Забара С.С., Гагарін О.О., Кузьменко І.М., Щербашин Ю.Д.– Київ:Університет "Україна", 2011.– 137 с.
 

Луцків А.
Паралельні та розподілені обчислення:Навчальний посібник/ А.Луцків, С.Лупенко, В.Пасічник.– Львів:"Магнолія 2006", 2020.– 566 с.
Гарифуллин М.Ф.
Обработка текстовой и графической информации.– Москва:Техносфера, 2019.– 174 с.:ил.+табл.
 

Хайкин Саймон
Нейронные сети.Полный курс:пер. з англ.– изд. 2-е, исправленное.– СПб:ООО"Диалектика", 2020.– 1104 с.:ил.
Комп'ютерна схемотехніка:Навчальний посібник/ Я.І.Соколовський, І.Б.Пірко, І.Р.Кене.– Львів:"Магнолія - 2006", 2020.– 313 с.
 

Веселовська Г.В.
Комп'ютерна графіка:Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл./ Г.В.Веселовська, В.Є.Ходакаов, В.М.Веселовський;Під ред. В.Є.Ходакова.– Херсон:ОЛДІ-плюс, 2020.– 584 с.
Інтелектуальний аналіз даних:Практикум/ М.Т.Фісун, І.О.Кравець, П.П.Казмірчук, С.Г.Ніколенко.– Львів:Новий світ - 2000, 2020.– 162 с.
 

Лутц М. 
Изучаем Python.Т. 1/Пер. с. англ. Ю. Н. Артеменко.– 5-е изд.– Киев:"Диалектика", 2020.– 832 с.:ил.– Парал. тит. англ.
Електроніка і мікросхемотехніка: У 4-х т.:Підручник.Т.3:Цифрові пристрої/ В.І.Сенько, М.В.Панасенко, Є.В.Сенько;За ред. В.І.Сенька.– 2-ге вид.– Київ:"Каравела", 2018.– 400 с.:іл. - 279+Табл. - 72.
 

Електроніка і мікропроцесорна техніка:Навчальний посібник для студ. вищ. навч.закл./ В.І.Сенько, В.П.Лисенко, О.М.Юрченко.– Київ:"Агроосвіта", 2015.– 676 с.
Злобін Г.Г.
Архітектура та апаратне забезпечення ПЕОМ:Навчальний посібник/ Г.Г.Злобін, Р.Є.Рикалюк.– 3-тє вид., стереотипне.– Київ:Каравела, 2018.– 224 с.
 

Spring 5 для профессионалов/ Козмина Юлиана, Харроп Роб, Шефер Крис, Хо Кларенс.– Изд. 5-е.– Москва:ООО "Диалектика", 2020.– 1120 с.
Хорстманн Кей
Javа. Библиотека профессионала.Т.1: Основы/пер. с англ. И. В. Берштейна.– 11-е изд.– Киев:"Диалектика", 2020.– 864с.
 

Калабуха Л.
Почніть говорити "Ні":як упевнено відмовляти та викликати повагу.– 6-те вид., зі змінами.– Тернопіль:Мандрівець, 2020.– 232 с.
Коваль Мирослав Стефанович
Система професійної підготовки майбутніх працівників ДСНС України в інформаційно-освітньому середовищі закладу вищої освіти:Монографія/Рец.: Лук'янова Л.Б., Литвин А.В., Торічний О.В.; Наук. ред. Гуревич Р.С.– Львів:ПАІС, 2019.– 544 с.
 

Андерсон Кріс
Успішні виступи на TED:Рецепти найкращих спікерів.– Київ:"Наш формат", 2019.– 256 с.
 


Борг Джеймс
Мистецтво говорити. Таємниці ефективного спілкування.– Харків:Фабула, 2019.– 304 с.
 

Калабуха Л.О.
Коли говорити "Так":як повірити в себе та реагувати на негатив.– Київ:Корбуш, 2020.– 312 с.
 


Токарчук О.
Книги Якова.– Київ:Темпора, 2020.– 960 с.
 

Гоулман Д.
Емоційний інтелект.– Харків:Віват, 2019.– 512 с.– (Серія "Саморозвиток").
 


Барнет Білл
Дизайн-мислення. Спроектуй своє життя/ Барнет Білл, Еванз Дейв.– 2-ге вид.– Київ:Наш формат, 2019.– 224 с.
 

Андрухович Софія
Амадока:Роман.– Львів:"Видавництво Старого Львова", 2020.– 832 с.
 


Степура Андрій
WOW-виступ по-українськи. Ноу-хау сучасного оратора.– 2-ге вид.– Дніпро:Моноліт, 2019.– 304 с.
 
 Ukraїner. Країна зсередини/Логвиненко Богдан.– Науково-популярне видання.– Львів:"Видавництво Старого Лева", 2020.– 308 с.
 


Купчак М.Я.
Податковий менеджмент:Навчальний посібник/ М.Я.Купчак, А.В.Саміло.– Львів:ЛДУ БЖД, 2020.– 185 с.
 


Сінельников Валерій
Щеплення від стресу. Або психоенергетичне айкідо.– Київ:Лотос, 2018.– 208 с.
 
Гарфорд Тім
Шкереберть. Як творчий безлад може змінити життя на краще/пер. з англ. Ш.Нодя.– Київ:Наш формат, 2018.– 272 с.
 

Чому люди тупі? Психологія дурості/за ред. Жана-Франсуа Марміона ; пер. з фран. М. Марченко.– Харків:Клуб сімейного дозвілля, 2020.– 236 с.
 
Карпенко О.Г.
К26
Теорія та практика соціальної роботи:Навчальний посібник/ О.Г.Карпенко, Н.Ф.Романова.– Київ:Видавничий Дім "Слово", 2015.– 408 с.– 103.00 грн.
 


Карпенко О.Г.
Теорія і практика професійного становлення соціального працівника:Навчальний посібник.– Київ:Видавничий Дім "Слово", 2014.– 192 с.
 
Лукашевич М.П.
Соціальна робота (теорія і практика):Підручник/ М.П.Лукашевич, Т.В.Семигіна.– 2-ге вид.– Київ:Каравела, 2018.– 368 с.
 


Васильєв В.В.
Соціальна робота на підприємстві:Навчальний посібник.– Київ:Видавничий Дім "Слово", 2011.– 424 с.
 
Берко А.Ю.
Системи баз даних та знань:Навчальний посібник.Кн.2:Системи управління базами даних та знань/ А.Ю.Берко, О.М.Верес, В.В.Пасічник;За заг. ред. Пасічника В.В.– Львів:"Магнолія 2006", 2016.– 584 с.– (Серія "Комп'ютинг").
 


Лапорт Даніелла
Розпали вогонь. Поради для тих хто шукає свій шлях/пер. з англ. С. Новікова.– Харків:Клуб сімейного дозвілля, 2019.– 318 с.
 
Яковлев А.А.
Раскрутка сайтов: основы, секреты, трюки/ А.А.Яковлев, В.Г.Ткачев.– 5-е изд., перераб. и доп.– СПб:БХВ-Петербург, 2015.– 352 с.
 


Чепмен Ґері
П'ять мов вдячності у професійних стосунках. Мистецтво мотивації словом/ Чепмен Ґері, Вайт Пол;пер. з англ. Т. Микитюк.– Київ:Форс Україна, 2019.– 272 с.
   Професійні хвороби:Підручник/За ред. В.А.Капустника, І.Ф.Костюк.– 5-те, виправл.– Київ:ВСВ "Медицина", 2017.– 536 с.:4с. к.вкл.
 


Фленов Михаил
Программирование на С++ глазами ХАКЕРА.– 2-е изд. ,перераб. и доп.– СПБ:"БХВ-Петербург", 2014.– 352 с.:ил.+CD-ROM.
 
Маршал Донис
Надежный код/ Маршал Донис, Бруно Джон.– М.:Издательство "Русская Редакция":СПб.:БХВ-Петербург, 2014.– 320 с.:ил.
 


Вікінг Мік
Мистецтво створювати щасливі спогади.– Харків:Клуб Сімейного Дозвілля, 2020.– 287 с.
 
Шварц Д. Дж.
Мистецтво досягати бажаного/пер. з англ. В. Пунька.– Харків:Віват, 2020.– 272 с.– ("Саморозвиток").
 


Вікінг Мік
Маленька книга хюґе. Як жити добре по-данськи.– Харків:Клуб Сімейного Дозвілля, 2019.– 287 с.
 
Вікінг Мік
Маленька книга люке. Секрети найщасливіших людей світу.– Харків:Клуб Сімейного Дозвілля, 2019.– 287 с.
 


Гунель Лоран
Людина, що хотіла бути щасливою:роман.– Літературно-книжкове видання.– Харків:Книжковий клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2020.– 208 с.
 
Бондар Т.І.
Логіка:Навчальний посібник.– Київ:Видавничий Дім "Слово", 2011.– 272 с.
 


Палій Олександр
Короткий курс історії України.– Київ:А_БА_БА_ГА_ЛА_МА_ГА, 2017.– 464 с.
 
Україна. Закони
Кодекс України про адміністративні правопорушення:Чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 1 листоп. 2020 року.– Київ:Видавець ПАЛИВОДА А.В., 2020.– 408 с.
 


Бгарґава Рогіт
Завжди їжте лівою рукою.15 секретів досягнення успіху в роботі й щоденному житті/пер. з англ. Н. Климчук.– Харків:Віват, 2020.– 160 с.– ("Саморозвиток").
   Екстрена та невідкладна медична допомога:Навчальний посібник/Бодулев О.Ю., Дикий О.М., Могильник А.І. та ін.; заг. ред. : Шкурупія Д.А.– 2-ге вид.– Вінниця:Нова Книга, 2018.– 240 с.:іл., табл.– 196.00 грн.
 


Дестено Девід
Емоційний успіх: Як отримати бажане та необхідне від життя за допомогою трьох ключових емоцій/пер. з англ. У. Курганова.– Харків:Вид-во "Ранок" : Фабула, 2019.– 288 с.
 
Носовський А.В.
Дозиметрія та захист від іонізуючого випромінювання:Підручник/ А.В.Носовський, Б.М.Бондар.– Київ:Фенікс, 2020.– 408 с.:ил.– ("Безпека атомних станцій").
 


Судзукі Венді
Дивачка, що закохалась у мозок: Як активізувати розумову діяльність і почати жити краще/Біллі Фіцпатрік ; пер. з англ. О. Татаренко.– Харків:Вид-во "Ранок" : Фабула, 2019.– 368 с.
 
Флемінґ Керол
Говорити легко та невимушено. Як стати приємним співрозмовником/пер. з англ. Ш.Нодя.– Харків:Клуб сімейного дозвілля, 2020.– 240 с.
 


Ткалич М.Г.
Гендерна психологія:Навчальний посібник.– Київ:"Академвидав", 2011.– 248 с.– (Серия "Альма-матер").

Менсон Марк
Витончене мистецтво забивати на все. Нестандартний підхід до проблем/пер. з англ. А. Ящук.– 2-ге вид.– Київ:Наш формат, 2019.– 160 с.
 

Гунель Лоран
Бог завжди подорожує "Інкогніто".– Популярне видання.– Харків:Книжковий клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2020.– 415 с.
   Безпека життєдіяльності та цивільний захист:додатки до підручника для студ. спец. з природничих, соціально-гуманітарних наук та інженерноо-комунікаційних технологій/ О.Г.Левченко, О.В.Землянська, Н.А.Праховнік, В.В.Зацарний.– Навчальне видання.– Київ:Каравела, 2019.– 312 с.+.
  Безпека життєдіяльності та цивільний захист:підручник для студ. спец. з природничих, соціально-гуманітарних наук та інформаційно-комунікаційних технологій/ О.Г.Левченко, О.В.Землянська, Н.А.Праховнік, В.В.Зацарний.– Навчальне видання.– Київ:Каравела, 2019.– 268 с.+.
 
Фленов Михаил
Linux глазами ХАКЕРА.– 3-е изд. ,перераб. и доп.– СПБ:"БХВ-Петербург", 2012.– 480 с.:ил.+CD-ROM.
 
Кеннеді Ден
Безжальний менеджмент та ефективність людських ресурсів:путівник багатства/пер. з англ. Т. Мухамедшина.– Харків:Вид-во "Ранок": Фабула, 2019.– 304 с.
  1  2  3  4  
.
 
 
 
 

Контактна інформація:

Наша адреса: 79007, м.Львів, вул. Клепарівська 35

Наші телефони:

тел. (032) 233-32-40 – Черговий по університету

тел./факс (032) 233-00-88 – Сектор адміністрування та електронного документообігу

Наша електронна пошта:

[email protected]

Пошта Університету

Телефон звернення
щодо сексуальних домагань та проявів дискримінації
​тел. (032) 233-15-02