Українська Англійська

Нові надходження (3)

 
   

 
  Оленюк Юрій
    Інженерне облаштування автомобільних шляхів:Навчальний посібник/ Оленюк Юрій, Ренкас Артур, Товарянський Володимир.– Львів:ЛДУ БЖД, 2019.– 150 с.
  Глосарій технічних термінів у сфері енергоефективності та відновлюваних джерел енергії=Glossar mit Fachbegriffen aus ben Bereich Energieeffizien underneuerbare Energien=Glossary of technical terms on energy efficsency and renewable energy/за ред. О. Масняка, С. Павлюка І. Яремко, Г. Траяновського.– Львів:Видавництво Львівської політехніки, 2019.– 212 с.
  Ференц Н.О.
    Пожежна профілактика технологічних процесів:підручник/ Н.О.Ференц, Ю.Е.Павлюк.– Львів:ЛДУ БЖД, 2019.– 332 с.
  Ємельяненко С.О.
    Теорія горіння та вибуху. Пожежі та їх ліквідація:Навчальний посібник/ С.О.Ємельяненко, О.І.Лавренюк, Б.М.Михалічко.– Львів:ЛДУ БЖД, 2019.– 158 с.
  Алгоритмы построение и анализ.Т. 1./ Т.Кормен, Ч.Лейзерсон, Р.Риверс, К.Штайн;пер. с англ. И.В. Красикова.– 3-е изд.– Киев:"Диалектика", 2020.– 1323 с.:ил.– Парал. тит. англ.
  Алгоритмы построение и анализ. Т. 2/ Т.Кормен, Ч.Лейзерсон, Р.Риверс, К.Штайн;пер. с англ. И.В. Красикова.– 3-е изд.– Киев:"Диалектика", 2020.– 1323 с.:ил.– Парал. тит. англ.
  Пресс Майкл
    Власть дизайна: Ключ к сердцу потребителя/ Пресс Майкл, Купер Рейчел;Науч. ред. Б.П.Буландо.– Минск:Гревцов Паблишер, 2019.– 352 с.
  Кириченко А.В.
    Динамические сайты на HTML,CSS, JavaScript и Bootstrap.Практика, практика и только практика/ А.В.Кириченко, ДубовикЕ.В.– Санкт Петербург:Наука и техника, 2018.– 272с.:ил.
   Кособуцький П.С.
    Статистичне моделювання:навч. посібник/ П.С.Кособуцький, М.В.Лобур.– Львів:Видавництво Львівської політехніки, 2013.– 328 с.
   Коронація слова 2000-2020/керівник проекту Н.О.Струк.– Науково-довідкове видання.– Київ:Світ Успіху, 2019.– 496 с.
    Комп'ютерні мережі:Навчальний посібник.Кн.1/ А.Г.Микитишин, М.М.Митник, П.Д.Стухляк, В.В.Пасічник.– Львів:"Магнолія 2006", 2019.– 256 с.
      Комп'ютерні мережі:Навчальний посібник.Кн.2/ А.Г.Микитишин, М.М.Митник, П.Д.Стухляк, В.В.Пасічник.– Львів:"Магнолія 2006", 2019.– 328 с.
   Мікропроцесорна техніка:Підручник/ Ю.І.Якименко, Т.О.Терещенко, Є.І.Сокол;За ред. Терещенка Т.О.– 2-ге вид., перероб. та доповн.– Львів:Видавництво Львівської політехніки, 2019.– 594 с.
   Берко А.Ю.
    Системи баз даних та знань:Підручник.Кн.1:Організація баз даних та знань/ А.Ю.Берко, О.М.Верес, В.В.Пасічник;За заг. ред. Пасічника В.В.– Львів:"Магнолія 2006", 2019.– 440 с.
   Берко А.Ю.
    Системи баз даних та знань:Навчальний посібник.Кн.2:Системи управління базами даних та знань/ А.Ю.Берко, О.М.Верес, В.В.Пасічник;За заг. ред. Пасічника В.В.– Львів:"Магнолія 2006", 2019.– 584 с.
   Гололобов В.Н.
    Схемотехника с програмой Multisim для любознательных.– Санкт- Петербург:Наука и техника, 2019.– 272 с.
  Подлевський Б.М.
    Теорія інформації в задачах:Підручник/ Б.М.Подлевський, Р.Є.Рикалюк.– Київ:"Центр учбової літератури", 2019.– 271 с.:Рис. :21.+Табл. :81.– Бібліогр.: 17 назв.
  Климаш М.М.
    Телекомунікаційні системи передавання інформації:навчальний посібник/ М.М.Климаш, Р.С.Колодій.– Львів:Видавництво Львівської політехніки, 2018.– 632 с.
  Лутц М.
    Python.Карманный справочник/Пер. с. англ. И.В.Берштейна.– 5-е изд.– Киев:"Диалектика", 2020.– 320 с.:ил.– Парал. тит. англ.
      Тейлор А.
    SQL для чайников/пер. с англ. и ред. А.П. Сергеева.– 9-е изд.– Киев:"Диалектика", 2020.– 544 с.:ил.– Парал. тит. англ.–  ISBN 978-617-7812-38-7:850.00 грн.
   Шилдт Г.
    Java: руководство для начинающих/пер. с англ.и ред.А.П.Сергеева.– 7-е изд.– Киев:"Диалектика", 2020.– 816с.:ил.
  Погребенник В.Д
    Комп’ютерні системи охорони важливих об'єктів:Монографія/ В.ДПогребенник, Р.В.Політило.– Львів:Видавництво Львівської політехніки, 2013.– 148 с.
   Брюханова Г.В.
    Комп'ютерні дизайн-технології:навчальний посібник для студентів ВНЗ.– Київ:"Центр учбової літератури", 2019.– 180 с.
  Подлевський Б.М.
    Теорія інформації:Підручник/ Б.М.Подлевський, Р.Є.Рикалюк.– Львів:ЛНУ ім. І.Франка, 2018.– 342 с.:Рис. :46.+Табл. :54.– Бібліогр.: 27 назв.
  128   Іванченко М.Ю.
    Англійська мова професійного спрямування. Безпека руху та обслуговування автомобіля:навчальний посібник/За ред. Мукан Н.В.– Львів:Видавництво Львівської політехніки, 2019.– 232 с.
  Вогнестійкість огороджувальних конструкцій будівель і споруд:монографія/ Р.Б.Веселівський, Р.С.Яковчук, О.О.Василенко, А.П.Половко.– Львів:ЛДУ БЖД, 2019.– 144 с.:Іл.59+Табл. 16.– Бібліогр.: 154 назви.
   Саміло Андрій
    Правничі аспекти тероризму: генезис, теорія та сучасні тенденції:монографія/ Саміло Андрій, Яковчук Роман.– Львів:ЛДУ БЖД, 2019.– 182 с.
    Кузик А.Д.
    Еколого-лісівничі основи пожежної безпеки лісів Малого Полісся:монографія.– Львів:СПОЛОМ, 2019.– 493 с.:рис.,табл.– с.440-489 (561 назва).
  Придатко О.
    Основи програмування (мовою Java):курс лекцій/ О.Придатко, О.Хлевной, Н.Бурак.– Львів:ЛДУ БЖД, 2019.– 180 с.
    Борзов Ю.О.
    Комп'ютерна схемотехніка:Лабораторний практикум для студентів, що навчаються за спеціальностями галузі знань 12 "Інформаційні технології" денної та заочної форм навчання,I частина/ Ю.О.Борзов, О.О.Смотр.– Львів, 2019.– 67 с.
   Смотир О.
    Основи програмування (Python, Java):лабораторний практикум для бакалаврів спеціальності 122 "Комп'ютенні науки/ О.Смотир, О.Придатко, І.Малець.– Львів:ЛДУ БЖД, 2019.– 134 с.
    Головатий Р.
    Моделі, засоби та інформаційні технології управління безпекою в проектах створення обєктів з масовим перебуванням лудей:монографія/за ред. д.т.н., доц. О.Б. Зачка ; Державна служба україни з надзвичайних ситуацій ; Львівський державний університет безпеки життєдіяльності.– Львів:ЛДУ БЖД, 2019.– 134 с.
  Гонтар З.
    Адміністративне право:навчальний посібник/ З.Гонтар, М.Купчак, А.Харчук.– Львів:Сполом, 2019.– 172 с.:рис., табл.– с. 169-171 (53 назви).
    Безпекологічні засади управління інформаційними системами та проектамиу цивільному захисті:монографія/Державна служба україни з надзвичайних ситуацій ; Львівський державний університет безпеки життєдіяльності.– Львів:ЛДУ БЖД, 2019.– 325 с.
  Гувер К.
    Покинь, якщо кохаєш...:роман.– Харків:Vivat, 2018.– 352 с.
   Джіо С.
    Остання камелія:роман.– Харків:Vivat, 2019.– 320 с.
  Джіо С.
    Ожинова зима:роман.– Харків:Vivat, 2018.– 320 с.
   Дочинець Мирослав
    Єдин:прозові мініатюри.– Мукачаво:Карпатська вежа, 2019.– 252 с.:іл.
   Шкляр В.
    Характерник:Роман.– Харків:Книжковий Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2019.– 304 с.
  Дочинець Мирослав
    Збирання попелинок. Жити. Читати. Писати:роман.– Мукачаво:Карпатська вежа, 2019.– 374 с.
   ЛітвінякО.
    Збірник вправ для занять з усного перекладу (англо-українська мовна пара).– Вінниця:Нова Книга, 2019.– 232 с.
   Communication in expanding intellectual space March 20,2019:Book of abstracts/Polonia University in Czestochowa, Zaporizhzhia National University, Lviv state University of life safety ; Tetyana Kozlova, Oksana Babelyk, Andrzej Krynski.– Czestochowa, 2019.– 149 p.
  Васянович Г.П.
    Вибрані твори:Збірник наукових праць/ЛДУ БЖД.– Львів:Сполом, 2019.– 400 с.
  Гаєвська Н.В.
    Нова Я. Шлях до себе : 39-денний марафон із відновлення психічних та фізичних сил.– Тернопіль:Мандрівець, 2019.– 168 с.
  Шкарабура М.
    Доля. Вогнеборець. Спогад.– Черкаси:Видавець Чабаненко Ю. А., 2019.– 126с.
   Кодекс цивільного захисту України:станом на 25 жовтня 2019 року.– Харків:Право, 2019.– 132 с.
  Талан С.
    Букет улюблених квітів:Роман.– Харків:Книжковий Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2019.– 288 с.
   Кокотюха А.
    Темні таємниці:Роман.– Харків:Книжковий Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2019.– 288 с.
   Кокотюха А.
    Червоний.Без лінії фронту:Роман/передм. В.Кіпіані.– Харків:Книжковий Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2019.– 320 с.
    Кокотюха А.
    Чорний ліс:Роман/передм. І.Патриляка.– Харків:Книжковий Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2019.– 304 с.
  Кокотюха А.
    Біла ніч:Роман/передм. О.Пагірі.– Харків:Книжковий Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2017.– 288 с.
    Кокотюха А.
    Багряний рейд:Роман/передм. І.Патриляка.– Харків:Книжковий Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2019.– 288 с.
  Гурницька Наталія
    Багряний колір вічності:роман.– Харків:Клуб сімейного дозвілля, 2019.– 192 с.
    Кокотюха А.А.
    Вигнанець і чорна вдова:Роман.– Харків:Vivat, 2019.– 304 с.
  Кокотюха А.А.
    Вигнанець і навчена відьма:Роман.– Харків:Vivat, 2019.– 304 с
   Повстин О.В.
    Професійна підготовка майбутніх фахівців у галузі безпеки людини до управлінської діяльності: теорія та практика:монографія.– Львів:ЗУКЦ, 2018.– 498 с.
  Лис В.С.
    В'язні зеленої дачі:роман.– Харків:Книжковий клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2019.– 272 с.–
   Сенцов Олег
    Маркетер:коротка проза.– Львів:Видавництво Старого Лева, 2019.– 376 с.
  Зачко О.
    Управління проектами: теорія, практика, інформаційні технології:Навчальний посібник/ О.Зачко, А.Вануса, Д.Кобилкін.– Львів:Сполом, 2019.– 174 с.:рис., табл.– с.167-173 (61 назва).
   Руденко Д.В.
    Пожежні автомобілі цільового призначення:Навчальний посібник/ Д.В.Руденко, В.В.Попович.– Львів:ЛДУ БЖД, 2019.– 194 с.
   Кравченко С.М.
    Актуальны проблеми міжнародного права навколишнього середовища:підручник/ С.М.Кравченко, А.О.Андрусевич, Дж.Е. Бонайн;під заг. ред. проф. С.М. Кравченко.– Львів:Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2002.– 336 с.
  Матіос М.
    Букова Земля:Роман-панорама: завдовжки у 225 років.– Київ:А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2019.– 928 с.
  Пожежна безпека.Т.19:Нормативно-правові акти та інші документи.– Київ:ДП НВП "Спецпожсервіс", 2014.– 416 с.
  Мойєс Дж.
    До зустрічі з тобою:роман.– 2-ге вид.– Харків:Книжковий клуб "Клуб сімейного дозвілля", 2018.– 384 с.
  Лис В.С.
    Обітниця:роман.– Харків:Книжковий клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2019.– 352 с.
  Мойєс Дж.
    Після тебе:роман.– 2-ге вид.– Харків:Книжковий клуб "Клуб сімейного дозвілля", 2018.– 352 с.
  Лис В.С.
    Стара холера:роман.– Харків:Книжковий клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2019.– 272 с.
  Мойєс Дж.
    Та сама я:роман.– Харків:Книжковий клуб "Клуб сімейного дозвілля", 2018.– 448 с.
   Ренд Айн
    Атлант розправив плечі,Частина перша:Несуперечність.– 7-ме вид.– Київ:Наш формат, 2019.– 392 с.
  Ренд Айн
    Атлант розправив плечі,Частина друга:Або-Або.– 6-те вид.– Київ:Наш формат, 2018.– 432 с.
  Ренд Айн
    Атлант розправив плечі,Частина третя:А є А.– 7-ме вид.– Київ:Наш формат, 2019.– 568 с.
  Вогнеборці. Історія пожежництва на теренах сучасної України/За ред. В.С.Кропивницького.– Науково-популярне видання.– Київ:ТОВ "Київська книжково-журнальна фабрика", 2018.– 444 с
  Contrastive lexicology of English and Ukrainian languages: theory and practice:textbook/ I.Andreichuk N., O.A.Babeliuk.– Kherson:Publishing House "Helvetica", 2019.– 236 ñ.
  Стародуб Ю.П. Інформаційні технології комп'ютерного моделювання екофізичних процесів:Навчальний посібник/ Ю.П.Стародуб, П.П.Урсуляк, А.П.Гаврись.– Львів:Растр-7, 2019.– 224 с.
   Ємельяненко С.О.
    Теорія горіння та вибуху. Пожежі та їх ліквідація:Навчальний посібник/ С.О.Ємельяненко, О.І.Лавренюк, Б.М.Михалічко.– Львів:ЛДУ БЖД, 2019.– 158 с.
   Климаш М.М.
    Телекомунікаційні системи передавання інформації:навчальний посібник/ М.М.Климаш, Р.С.Колодій.– Львів:Видавництво Львівської політехніки, 2018.– 632 с.
    Федорчук Є. Н.
    Програмування систем штучного інтелекту. Експертні системи:навчальний посібник.– Львів:Видавництво Львівської політехніки, 2012.– 168 с.
   Васильєв О.М.
    Програмування мовою Python:навчальний посібник.– Тернопіль:Навчальна книга-Богдан, 2019.– 504 с.:іл.
    Бурмистров С.П.
    Привет Photoshop! Моя первая книга по фотомонтажу/ С.П.Бурмистров, Ю.А.Иркова.– Санкт Петербург:Наука и Техника, 2019.– 256 с.:ил.
    Куленко М.Я.
    Основи графічного дизайну:підручник.– Київ:Кондор, 2018.– 492 с.
   Валецька Т.М.
    Інформатика та комп’ютерна техніка в лабораторних роботах:навчальний посібник,Ч.ІІ/ Т.М.Валецька, П.І.Бабій, І.АГригоришин;За ред. Валевської Т.М.– Київ:Дакор, КНТ, 2018.– 536 с.
   Валецька Т.М.
    Інформатика та комп’ютерна техніка в лабораторних роботах:навчальний посібник,Ч.І/ Т.М.Валецька, П.І.Бабій, І.АГригоришин;За ред. Валевської Т.М.– Київ:Дакор, КНТ, 2018.– 318 с.
    Гололобов В.Н.
    Raspberry Pi для любознательных.– Санкт Петербург:Наука и Техника, 2019.– 240 с.:ил.
    Гололобов В.Н.
    ARDUINO для любознательных или паровозик из Ромашково + виртуальный диск.– Санкт Петербург:Наука и Техника, 2018.– 368 с.:ил
   Утилізація, рекуперація та знешкодження відходів хімічної промисловості:Навчальний посібник/ М.А.Петрова, К.В.Степова, У.В.Хром'як, О.І.Мовчан.– Львів:ЛДУ БЖД, 2016.– 224 с.
   Борзов Ю.О.
    Комп'ютерна схемотехніка:Лабораторний практикум для студентів, що навчаються за спеціальностями галузі знань 12 "Інформаційні технології" денної та заочної форм навчання,I частина/ Ю.О.Борзов, О.О.Смотр.– Львів, 2019.– 67 с.
   Вікович І.А.
    Транспортні навантажувально-розвантажувальні засоби:Підручник.– Львів:Видавництво Львівської політехніки, 2018.– 680 с.
    Трактори, мобільні навантажувальні машини та причепи:Посібник/За ред. Кравчука В.І., Демидова О.А.– Дослідницьке:УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого, 2010.– 176 с.
   Волков В.П.
    Теорія руху автомобіля:підручник/ В.П.Волков, Г.Б.Вільський.– Суми:Університетська книга, 2019.– 320 с.
    Сучасні аспекти трибології у транспортних засобах:Підручник/ В.А.Косенко, Н.Ф.Кущевська, О.Г.Добровольський, В.В.Малишев.– Київ:Університет "Україна", 2016.– 356 с.
   Солодкий С.Й.
    Проектування розв'язок на автомобільних дорогах:Навчальний посібник/ С.Й.Солодкий, Л.О.Карасьова, Д.О.Куліков.– Львів:Видавництво Львівської політехніки, 2013.– 200 с.
     Теслик А.Г.
    Перевезення небезпечних вантажів залізничним транспортом:Навчальний посібник для начальних закладів залізничного транспорту/ А.Г.Теслик, В.О.Морозов.– Харків, 2010.– 128 с.
  Практикум з дисципліни "Деталі машин і підйомно-транспортне обладнання":Навчальний посібник/ В.О.Малащенко, В.М.Стрілець, О.Р.Стрілець, Я.М.Новіцький.– 2-ге вид.– Львів:Новий світ - 2000, 2019.– 227 с.
    Ванін В.В.
    Оформлення конструкторської документації:Навчальний посібник/ В.В.Ванін, А.В.Бліок, Г.О.Гнітецька.– 5-те вид.– Київ:"Каравела", 2016.– 200 с.
   Прасолов Є.Я.
    Основи технічної творчості:Навчальний посібник/ Є.Я.Прасолов, С.А.Браженко, О.П.Новицький.– Суми:Університетська книга, 2019.– 128 с.
    Журахівський А.В.
    Основи технічної творчості та наукових досліджень:Навчальний посібник/ А.В.Журахівський, А.Я.Яцейко, Н.Б.Дьяченко.– Львів:Львівська політехніка, 2012.– 380 с.
   Оліскевич Мирослав
    Організація автомобільних перевезень: у 2-х ч.:Навчальний посібник,Ч.1:Вантажні перевезення.– Львів:Видавництво Львівської політехніки, 2017.– 336 с.
     Логістичний інжиніринг:Навчальний посібник/ М.Ю.Григорак, В.Є.Марчук, О.Й.Косарєв.– Київ:НАУ, 2011.– 324 с.
  Мінні поля:Навчальний посібник/ Р.Л.Колос, Ю.О.Фтемов, О.О.Швець.– Львів:Національна академія сухопутних військ, 2016.– 310 с.
    Колос Р.Л.  
Інженерні загородження. Частиниа 1. Влаштування інженерних загорожень:Навчальний посібник/ Р.Л.Колос, Ю.О.Фтемов, А.М.Каршень;Швець О.О., Павлючик В.П., Бамбуляк М.П.,Данилов Д.Д., Кузьмичев А.В., Нещадін О.В. Баранов Ю.М.– Львів:Національна академія сухопутних військ, 2018.– 375с.
   Вибухова справа. Частина II. Основі види підривних робіт:Навчальний посібник/ О.О.Швець, Ю.О.Фтемов, Р.Л.Колос.– Львів:Національна академія сухопутних військ, 2018.– 397 с.
    Вибухова справа. Частина I. Основи ведення підривних робіт:Навчальний посібник/ О.О.Швець, Ю.О.Фтемов, Р.Л.Колос.– Львів:Національна академія сухопутних військ, 2016.– 352 с.
   Інженерна підготовка:Навчальний посібник/ Д.Д.Данилов, Ю.О.Фтемов, Р.Л.Колос.– Львів:Національна академія сухопутних військ, 2017.– 503 с.
     Тактика дій підрозділів інженерних військ:Навчальний посібник/ М.О.Івасюк, О.Й.Мацько, Ю.О.Фтемов.– Львів:Національна академія сухопутних військ, 2017.– 474 с.
   Інженерне забезпечення бою в сучасних операціях:Навчальний посібник/ О.В.Нещадін, Ю.О.МАцько, Ю.О.Фтемов.– Львів:Національна академія сухопутних військ, 2017.– 319 с.
    Панас Р.М.
    Основи моніторингу та прогнозування використання земель:Навчальний посібник.– Львів:Новий світ - 2000, 2019.– 224 с.
   Сафранова Т.А
    Еколого-економічні основи природокористування:Нвчальний посібник/ Т.АСафранова, О.Р.Губанова, Д.В.Лукашов.– Львів:Новий світ - 2000, 2019.– 350 с.
     Екологія: Основи екології:Нвчальний посібник/ Б.І.Харченко, Н.Б.Харченко, О.Б.Харченко, В.І.Цимбалюк.– Львів:Новий світ - 2000, 2019.– 352 с.
   Панас Р.М.
    Екологія грунтів:Навчальний посібник.– Львів:Новий світ - 2000, 2019.– 481 с.
     Талеб
    Антикрихкість. Про (не) вразливе у реальному житті/ Талеб, Насім Ніколас.– Київ:Наш формат, 2018.– 400 с.
   Канеман Деніел
    Мислення швидке й повільне.– 3-тє вид.– Київ:Наш формат, 2019.– 480 с.
    Елленберг Джордан
    Як ніколи не помилятися. Сила математичного мислення.– 2-ге вид.– Київ:Наш формат, 2018.– 408 с.
   Сухарев С.М.
    Техноекологія та охорона навколишнього середовища:Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів/ С.М.Сухарев, С.Ю.Чундак, О.Ю.Сухарева.– 2-ге вид.– Львів:Новий світ - 2000, 2019.– 256 с.
    Ломницька Я.Ф.
    Склад та хімічний контроль об'єктів довкілля:Навчальний посібник/ Я.Ф.Ломницька, В.О.Василечко, С.І.Чихрій.– 2-ге вид.– Львів:Новий світ - 2000, 2019.– 589 с.
  Панас Р.М.
    Рекультивація земель:Навчальний посібник.– Вид. 2-ге., стереотипне.– Львів:Новий світ - 2000, 2018.– 224 с.
  Білецька Г. А.
    Рекреаційне природокористування:Навчальний посібник.– Львів:Новий світ - 2000, 2019.– 149 с.
   Панас Р. М.
    Раціональне використання та охорона земель:Навчальний посібник.– Львів:Новий світ - 2000, 2018.– 352с.
    Кучерявий В.П.
    Озеленення населених місць:підручник/ В.П.Кучерявий, С.Кучерявий В.– Львів:Новий світ - 2000, 2019.– 666 с.
   Кучерявий В.П.
    Ландшафтна архітектура:підручник.– Львів:Новий світ - 2000, 2017.– 521 с.
  Кучерявий В.П.
    Історія ландшафтної архітектури:підручник.– Львів:Новий світ - 2000, 2018.– 702 с.
   Шувар І.А.
    Екологічні основи зниження забур'яненості агрофітоцентозів:Навчальний посібник.– Львів:Новий світ-2000, 2018.– 496 с.
  Бегей С.В.
    Екологічне землеробство:підручник/ С.В.Бегей, І.А.Шувар.– Львів:Новий світ - 2000, 2018.– 224 с.
   Міронова Н.Г.
    Екологічна стандартизація і сертифікація:Навчальний посібник/ Н.Г.Міронова, Г.А.Білецька.– Львів:Новий світ - 2000, 2018.– 140 с.
   Вінклер І.А.
    Екологічна безпека джерел енергії. Від традиційних до сучасних і перспективних:навчальний посібник/ І.А.Вінклер, Я.Ю.Тевтуль.– Львів:Новий світ - 2000, 2018.– 277 с.
  Панас Р. М.
    Грунтознавство:навчальний посібник.– Львів:Новий світ - 2000, 2018.– 372 с.
  Даренд
    Тяжкі поведінкові проблеми: Функціонально-комунікативний підхід/ Даренд, В.Марк.– Львів:Свічадо, 2018.– 192 с.
  Арнц А.
    Схема-терапія: модель роботи з частками/ А.Арнц, Г.Якоб;Наук. ред. та передм. О. Романчука.– Львів:Свічадо, 2014.– 264 с.
   Гамільтон Б.
    Початок в АА: Життя у тверезості.– Львів:Свічадо, 2005.– 224 с.
  EMDR терапія наслідків психотравми:Практичний посібник/За ред. Арне Гофманна.– 5-те, перер. і доповн.– Львів:Свічадо, 2017.– 259 с.
  Кирик Юрій
    Алкоголь: Як вирватися із зачаркованого кола.– Львів:Свічадо, 2015.– 128 с.
  Державне управління виховним процесом в закладах вищої освіти України:Монографія/Садковий В. П., Домбровська С. М., Шведун В. О., Вавренюк С. А.– Харків, 2019.– 352с.
  Культура управління:Монографія/Садковий В. П., Назаров О. О., Домбровська С. М.,Крутій О. М., Пономарьов О. С., Харченко А. О.– Харків, 2018.– 218с.
  Садковий В. П.
    Розвиток державного управління у сфері професійної підготовки кадрів цивільного захисту:теорія, практика, механізм:Монографія.– Миколаїв:Видавець Ємельянова Т. В., 2014.– 343с.
   Федорчак В. В.
    Державне управління ризиками виникнення надзвичайних ситуацій:Монографія.– Харків, 2018.– 305с.
  Книга памяті МВС. Національна гвардія України. Державна служба України з надзвичайних ситуацій/Шевченко А. В., Родіна О. В., Лебедь І. І., Кобиляцька Г. С.; упоряд. Красовицький О. В.; худож.-оформлювач В. М. Карасик.– 2-ге вид., виправл. і доп.– Харків:Фоліо, 2017.– 367 [1] с.:іл.
  Дзюба Л.Ф.
    Надійність технічних систем і техногенний ризик:Навчальний посібник/Л.Ф.Дзюба, М.І Кусій, О.В.Меньшикова.– Львів:ЛДУ БЖД, 2018.– 144 с.
  Довгий С.А.
    Метод сингулярных уравнений интегральных уравнений и вычислительные технологии/ С.А.Довгий, И.К.Лифанов, Д.И.Черний.– Киев:"Юстон", 2016.– 380 с.:267 рис.– 157 наим.
  Кубрак Р.М.
    Кримінально-виконавча характеристика засуджених з психічними відхиленнями до позбавлення волі на певний строк:Монографія/ Р.М.Кубрак, В.В.Лень.– Дніпро:Видавець Біла К.О., 2018.– 272 с.
  Історія україни ХІХ-ХХІ ст.:Практикум/за заг. ред. Р. В. Лаврецького.– Львів:ЛДУ БЖД, 2014.– 558 с.
  Файзулін Я.
    Україна у вогні минулого століття. Постаті. Факти. Версії/ Я.Файзулін, Гінда Володимир.– Харків:Клуб Сімейного Дозвілля, 2015.– 351 с.:іл.
  Savostina J.
    # madeinukraine kaufe, koste, reise/L. Tarapakina, J-A. Ogorodnuk.– Kiew:MIP, 2018.– 252 s.:il.
  Savostina J.
    # madeinukraine acheter, gouter, voyager/L. Tarapakina, J-A. Ogorodnuk.– Kiew:MIP, 2018.– 252 s.:il.
  Курков А. Ю.
    Дневник Майдана/худож.-оформ. В. М. Карасик.– Харьков:Фолио, 2018.– 2354с.:ил.
  Курков А. Ю.
    Щоденник Майдану/пер. з рос.В. С. Бойко, худож.-оформ. В. М. Карасик.– Харків:Фоліо, 2018.– 235 с.:іл.
      Безансон Ален
    Свята Русь/пер. із франц. Т. Марусика.– 2-ге вид. зі змінами.– Київ:"Кліо", 2018.– 112с
  Водотика Т.
    Простір можливостей: Україна в добу заліза та пари.– Київ:"Кліо", 2018.– 240с.:іл.
  Батий Я.
    Андрей Шептицкий/пер. з укр. яз. М. П.Згурской, худож.-оформ. О. А. Гугалова.– Харьков:Фолио, 2018.– 119 с.+ил.
  Батій Яна
    Андрей Шептицький/худож.-оформ. О. А. Гугалова.– Харків:Фоліо, 2018.– 120 с.+іл.
   Духопельников В. М.
    Ярослав Мудрий/худож.-оформ. О. А. Гугалова, пер. з рос. О. Ю. Коноз.– Харків:Фоліо, 2018.– 121 с.+іл.
  Духопельников В. М.
    Ярослав Мудрый/худож.-оформ. О. А. Гугалова.– Харьков:Фолио, 2018.– 121 с.+ил.
  Музыка Максим
    Саур-Могила:военные дневники/ Музыка Максим, Пальваль Андрей, Потехин Петр;худож.-оформл. Н. Величко.– Харьков:Фолио, 2018.– 320с.+фото.
   МН17 Военное преступление РФ.– МИП Украины, 2018.– 20с.:іл
  МН17 Воєнний злочин РФ.– МИП Украины, 2018.– 20с.:іл.
  Шила Анна
    Жінка війни/худож.-оформл. В. Карасик.– 2-ге вид.,перероблене.– Харків:Фоліо, 2018.– 316 с.
     
  1  2  3  4  

Контактна інформація:

Помічник ректора:
(032) 233-40-41
Прес-центр:
(032) 233-40-41
Відділ адміністрування та електронного документообігу:
(032) 233-00-88
Навчально-методичний центр:
(032) 233-14-77
Відділ роботи з персоналом:
(032) 233-15-02
Відділ організації служби:
(032) 233-32-40
Відділ матеріально-технічного забезпечення:
(032) 233-21-52
Відділ економіки і фінансів:
(032) 233-15-11
Відділ організації науково-дослідної діяльності:
(032) 233-24-79
Черговий по університету:
(032) 233-32-40
+380 (67) 676 17 19
Ліцей цивільного захисту Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (м.Вінниця):
(0432) 61-15-68

 

Наша електронна пошта:

[email protected]
 

Пошта Університету
            [email protected]

Пошта Ректора Університету:
            [email protected]
 

Телефон звернення
щодо сексуальних домагань та проявів дискримінації
тел. (032) 233-15-02