Українська Англійська

ЛДУБЖД

Кафедра експлуатації транспортних засобів та пожежно-рятувальної техніки

 
   Кафедра "Експлуатації транспортних засобів та пожежно-рятувальної техніки" є структурним підрозділом Навчально-наукового інституту пожежної та техногенної безпеки ЛДУ БЖД.
  Кафедра є випускаючою за спеціальностями 275 "Транспортні технології" та 261 "Пожежна безпека" (бакалаврат та магістратура). Також кафедра забезпечує викладання навчальних дисциплін для більшості спеціальностей Університету, серед яких "Автомобіль та безпека дорожнього руху", "Протипожежна, інженерна та аварійно-рятувальна техніка", "Основи конструювання та експлуатації пожежної, інженерної та аварійно-рятувальної техніки" тощо.
   Щодо спеціальності "Транспортні технології", то кафедра забезпечує вивчення таких навчальних дисциплін, як:
 • - Вантажні перевезення
 • - Пасажирські перевезення
 • - Взаємодія видів транспорту
 • - Загальний курс транспорту
 • - Інформаційне забезпечення учасників дорожнього руху
 • - Логістика
 • - Організація дорожнього руху
     Окрім цього, на кафедрі діють курси з підготовки водіїв транспортних засобів категорій «В, С». Після завершення вивчення дисципліни «Автомобільна підготовка» та складання внутрішнього іспиту курсанти та студенти допускаються до здачі іспитів в реєстраційних підрозділах ДАІ і отримують посвідчення водія відповідної категорії.
    Навчальний процес на кафедрі "Експлуатації транспортних засобів та пожежно-рятувальної техніки" здійснює 10 науково-педагогічних працівників, серед яких доктор наук, професор та 8 кандидатів наук, доцентів. Кафедру очолює доктор технічних наук, професор Гащук П.М.
Положення про кафедру

 

Історія виникнення кафедри: 

     Історія кафедри "Експлуатації транспортних засобів та пожежно-рятувальної техніки" розпочинається з спеціального циклу Київських курсів удосконалення офіцерського складу пожежної охорони МВС СРСР, де читалися такі дисципліни як тактика, техніка та профілактика. Після створення на базі курсів Київського пожежно-технічного училища з'явився окремий цикл пожежної техніки. В 1954 році Київське ПТУ, а разом з ним і цикл пожежної техніки, було передислоковано в м. Львів. У 2001 році після реорганізацій Львівського ПТУ МВС України у Львівський інститут пожежної безпеки МВС України на базі циклу пожежної техніки було засновано кафедру пожежної техніки. В процесі розвитку навчального закладу з 2004 року кафедра набула назви «Пожежної та аварійно-рятувальної техніки», а з 2008 року увійшла до складу факультету інформаційної та транспортної безпеки Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. З 2010 року кафедра входить до складу Інституту цивільного захисту Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. З червня 2013 року кафедра має назву "Експлуатації транспортних засобів та пожежно-рятувальної техніки".
    Кафедрою здійснюється підготовка фахівців спеціальності 275 "Транспортні технології". Впродовж 2011-2012 років кафедрою акредитовано спеціальності 7.07010104 та 8.07010104 "Організація і регулювання дорожнього руху", а також спеціальності 7.07010102 та 8.07010102 "Організація перевезень і управління на транспорті (за видами)". Зараз підготовка магістрів здійснюється за спеціальністю  275 "Транспортні технології". Також кафедрою забезпечується викладання дисциплін для більшості напрямів підготовки та спеціальностей в Університеті.

Колектив кафедри: 

      Навчальний процес на кафедрі "Експлуатації транспортних засобів та пожежно-рятувальної техніки" здійснює 10 науково-педагогічних працівників, серед яких доктор наук, професор та 8 кандидатів наук, доцентів.

Науково-педагогічний склад: 


    
Завідувач кафедри

ГАЩУК Петро Миколайович

професор, д.т.н.

Наукові праці у репозитарії
Заступник начальника кафедри

ДОМІНІК Андрій Михайлович 
 

доцент, к.т.н., 
майор служби ц.з.


Наукові праці у репозитарії
Професор кафедри 

ПАВЛЮК Юрій Емільович

к.т.н. 
Наукові праці у репозитарії
Доцент кафедри

ПІДГОРОДЕЦЬКИЙ Ярослав Іванович

доцент, к.т.н., 

Наукові праці у репозитарії
Доцент кафедри

ОЛЕНЮК Юрій Рішардович

доцент, к.т.н.

Наукові праці у репозитарії
Старший викладач кафедри

РУДЕНКО Дмитро Васильович

підполковник служби ц. з. к.т.н.,
 

Наукові праці у репозитарії
Старший викладач кафедри

РЕНКАС Артур Андрійович

майор служби ц. з. к.т.н.,

Наукові праці у репозитарії
Старший викладач кафедри

ГАВРИЛЮК Андрій Федорович

майор служби ц. з.к.т.н.

Наукові праці у репозитарії
Старший викладач кафедри

ТОВАРЯНСЬКИЙ Володимир Ігорович

капітан служби ц. з. к.т.н.

Наукові праці у репозитарії
Ад'юнкт кафедри

ШВЕЦЬ Микола Миколайович

капітан служби ц. з.

Наукові праці у репозитарії

Дисципліни, які викладаються на кафедрі: 

Автомобіль та безпека дорожнього руху
Вантажні перевезення
Взаємодія видів транспорту
Засади безпеки на автомобільному транспорті
Експлуатаційна ефективність автомобіля
Експлуатація пожежної та аварійно-рятувальної техніки
Загальний курс транспорту
Інженерна та аварійно-рятувальна техніка
Інженерне облаштування доріг
Інформаційне забезпечення учасників дорожнього руху
Логістика
Організація дорожнього руху
Організація контролю за транспортним процесом
Основи проектування та конструювання пожежно-технічних та аварійно-рятувальних засобів
Основи теорії транспортних процесів і систем
Основи технічної творчості
Пасажирські перевезення
Протипожежна та аварійно-рятувальна техніка
Проектний аналіз
Проектування автотранспортних підприємств
Проектування доріг
Протипожежна, інженерна та аварійно-рятувальна техніка
Спеціальні методи організації дорожнього руху
Технічне обслуговування транспортних засобів
Транспортне планування великих і значних міст
Транспортні засоби
Перевантажувальні машини та обладнання
Транспортно-експедиторська діяльність
Транспортно-експлуатаційні властивості автомобільних доріг
Управління ланцюгом постачань

Науково-методична робота кафедри: 

Для забезпечення навчально-методичного процесу на кафедрі було видано такі посібники:
 • Навчальний посібник «Автомобільна підготовка» Ч.1. Васильєва О.Е., Сабіров Є.Г. (гриф МНС);
 • «Пінне гасіння» Ковалишин В.В., Васильєва О.Е., Козяр Н.М. (гриф МНС);
 • «Інженерна та спеціальна техніка МНС України» Сичевський М.І, Ренкас А.Г. (гриф МНС);
 • електронний посібник з інтерактивними тренажерами «Робота з насосними установками пожежних автомобілів» Ренкас А.Г., Придатко О.В. (гриф Вченої ради ЛДУБЖД);
 • посібник "Гідравлічне та аварійно-рятувальне обладнання" Ренкас А.Г., Сичевський М.І., Придатко О.В. (гриф Вченої ради ЛДУБЖД);
 • навчальний посібник «Матеріалознавство та технологія матеріалів» Васильєва О.Е., Паснак І.В. (гриф Вченої ради ЛДУБЖД);
 • навчальний посібник «Основи експлуатації вогнегасників» Ковалишин В.В., Кріса І.Я., Васильєва О.Е., Кирилів Я.Б. (отримав гриф МОН України);
 • навчальний посібник «Пожежні автомобілі. Ч. 1» Попович В.В., Ренкас А.Г. (гриф Вченої ради ЛДУБЖД);
 • навчальний посібник «Транспортні засоби» Сичевський М.І., Ренкас А.Г., Придатко О.В.
 •  
   
     Впродовж 2012-2013 навчального року два навчальні посібники за авторством викладачів кафедри отримали відповідні грифи Міністерства освіти, молоді та спорту України:
 • Навчальний посібник «Технологія матеріалів» Васильєва О.Е., Паснак І.В. (Гриф МОНмолодьспорту, Лист 1/11-16833 від 29.10.12);
 • Навчальний посібник «Автомобільний транспорт. Основи конструкції». Підгородецький Я.І., Сичевський М.І., Домінік А.М. (Гриф МОНмолодьспорту, Лист 1/11-4364 від 26.02.13).
 
     В 2014 році два навчальні посібники за авторством науково-педагогічних працівників кафедри отримали відповідні грифи Міністерства освіти та науки України:
 • Навчальний посібник "Інженерна та спеціальна техніка для ліквідації надзвичайних ситуацій. Частина 1" Ренкас А.Г., Сичевський М.І., Придатко О.В. (Гриф МОН України, лист № 1/11-5574 від 15.04.2014);
 • Навчальний посібник "Насосне устатковання пожежних автомобілів" Придатко О.В., Ренкас А.Г., Сичевський М.І., Придатко В.В. (Гриф МОН України, лист № 1/11-5824 від 18.04.2014).
    В 2015 році видано навчальний посібник "Основи технічної творчості" (автори Васильєва О.Е., Паснак І.В.), який отримав гриф Вченої ради ЛДУБЖД.

 
 • В 2019 році видано навчальний посібник  "Пожежні автомобілі цільового призначення" Руденко Д.В., Попович В.В.

 

Матеріально-технічна база: 

     Зусиллями викладачів кафедри в грудні 2008 року кафедрою створена лабораторія транспортної безпеки. Вона оснащена найсучаснішим комп'ютерним, мультимедійним та інтерактивним обладнанням з відповідним програмним забезпеченням. Зокрема, тут обладнано шість робочих місць з сучасними комп'ютерами типу «ноутбук» та доступом до мережі Internet, встановлено інтерактивну дошку Panasonic Elite Panaboard, мультимедійний проектор "Epson", телевізор Panasonic Viera, сучасний персональний комп'ютер для викладача з усіма необхідними периферійними пристроями, інтерактивна діалогова система тестування Smart Senteo.
 
 
     В аудиторії проводяться семінарські, практичні та лекційні заняття з курсантами та студентами, які навчаються за спеціальністю 275 «Транспортні технології» та практичні заняття з студентами та курсантами інших напрямів підготовки. В аудиторії вивчаються дисципліни, які пов'язані з організацією та безпекою дорожнього руху. Окрім цього, після завершення вивчення дисципліни «Автомобільна підготовка» та складання внутрішнього іспиту курсанти та студенти допускаються до здачі іспитів в реєстраційних підрозділах ДАІ і отримують посвідчення водія категорії «В» та «С». Саме тому одним з основних розділів, які вивчаються з автомобільної підготовки, є «Правила дорожнього руху».
     У грудні 2010 року кафедрою закінчено створення сучасного мультимедійного лекційного залу, в якому використовуються новітні освітні технології, зокрема інтерактивний планшет Smart Sympodium та передбачена можливість безпровідного доступу до мережі Internet.
 
     У серпні 2011 року кафедрою закінчено створення лабораторії будови та експлуатації автомобільного транспорту, котра оснащена натурними взірцями вузлів та агрегатів сучасної автомобільної техніки та універсальними стендами. Для відтворення інформації та виконання інтерактивних лабораторних робіт передбачені інтерактивна дошка та мультимедійний проектор.
 
     В 2013 році кафедрою закінчено створення лабораторії пожежної та аварійно-рятувальної техніки. Вона оснащена новітніми взірцями пожежно-рятувального обладнання, тут знаходяться натурні взірці протипожежних засобів та агрегатів пожежних автомобілів. Для візуалізації інформації в лабораторії встановлено мультимедійний проектор, що дозволяє здійснювати демонстрацію принципу та імітації роботи пожежно-рятувального обладнання та устаткування з використанням інтерактивних навчальних систем.
 

Напрямки наукових досліджень кафедри: 

     В 2011 році доцент кафедри Попович В.В. захистив кандидатську дисертацію на тему «Фітомеліорація затухаючих териконів Львівсько-Волинського вугільного басейну» (керівник - д.с.-г.н., проф. Кучерявий В.П.).
      Заступник начальника кафедри Сичевський М.І. працює над дисертаційним дослідженням на тему: «Оптимізація суміщення режимів роботи двигуна та насосної установки пожежного автомобіля» (керівник – д.т.н., проф. Гащук П.М.)   
      У вересні 2013 року викладач кафедри Паснак І.В. успішно захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.02 - пожежна безпека. Тема дисертації: "Підвищення ефективності ліквідації пожеж класу А і В на промислових підприємствах шляхом удосконалення технічних засобів пожежогасіння" (науковий керівник - к.т.н., доц. Васильєва О.Е.).
 
      В жовтні 2013 року старший викладач кафедри Руденко Д.В. успішно захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 21.06.02 - пожежна безпека. Тема дисертації: "Обгрунтування параметрів дистанційно керованого модуля для застосування під час пожеж на об’єктах підвищеної небезпеки" (науковий керівник - к.т.н., доц. Васильєва О.Е.).
 
      18 листопада 2014 року старший викладач кафедри Придатко О.В. успішно захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.22 – управління проектами та програмами. Тема дисертації: "Моделі та методи управління програмою освітніх проектів підготовки рятувальників" (науковий керівник – к.т.н., доц. Ренкас А.Г.).
   
 
 
     28 листопада 2014 року викладач кафедри Домінік А.М. успішно захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 21.06.02 – пожежна безпека. Тема дисертації: "Визначення межі вогнестійкості будівельних конструкцій на основі методів математичного моделювання теплових процесів" (науковий керівник – д.т.н., проф. Семерак М.М.).
 
   16 жовтня 2015 року ад’юнкт Гаврилюк А.Ф. успішно захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.02 – пожежна безпека. Тема дисертації: "Підвищення ефективності протипожежного захисту колісних транспортних засобів" (науковий керівник – д.т.н., проф. Гудим В.І.).
 

 

Наукова діяльність студентів та курсантів: 

     Плідно працює наукове товариство курсантів кафедри, в якому беруть активну участь Нагірняк Юрій, Грицай Діана, Грицюк Сніжана та інші. За участю курсантів та студентів здійснюється розробка та подальше патентування технічних засобів пожежогасіння, способів оцінки параметрів дорожнього руху тощо. Розробляються натурні взірці, зокрема автомобільних агрегатів, які потім використовуються в навчальному процесі. Під керівництвом професорсько-викладацького складу члени наукового товариства приймають активну участь в конкурсах наукових робіт, конференціях, симпозіумах.
 
 
   Курсанти та студенти Університету, які навчаються за напрямом підготовки «Транспортні технології» та спеціальністю «Організація і регулювання дорожнього руху» щорічно мають можливість взяти участь у першому етапі Всеукраїнської олімпіади з зазначеної спеціальності. Організатором заходу виступає кафедра експлуатації транспортних засобів та пожежно-рятувальної техніки.
    В період з 15 по 18 квітня 2014 року команда Університету вперше брала участь у Всеукраїнській студентській олімпіаді зі спеціальності «Організація і регулювання дорожнього руху», яка проходила цьогоріч на базі Запорізького національного технічного університету.
   До складу команди Університету увійшли курсанти Андрій Бурак, Орест Лопух та студент Валентин Бокач під керівництвом старшого викладача кафедри експлуатації транспортних засобів та пожежно-рятувальної техніки, к.т.н. Івана Паснака, який представляв наш навчальний заклад у якості члена журі Всеукраїнської олімпіади.
   За підсумками роботи членів журі олімпіади команда Львівського державного університету безпеки життєдіяльності посіла почесне третє місце, а студент Валентин Бокач нагороджений грамотою за оригінальність розв'язку задач.
  
  
   З 21 по 24 квітня 2015 року на базі Запорізького національного технічного університету відбувся ІІ тур Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Організація і регулювання дорожнього руху». Львівський державний університет безпеки життєдіяльності був представлений командою, до якої увійшли студенти Валентин Бокач, Андрій Задорожний та курсант Орест Лопух, а керівник команди – старший викладач кафедри експлуатації транспортних засобів та пожежно-рятувальної техніки, к.т.н. Іван Паснак представляв наш навчальний заклад у якості члена журі Всеукраїнської олімпіади.
   За підсумками олімпіади команда Львівського державного університету безпеки життєдіяльності посіла високе друге місце. Студент Валентин Бокач переміг у номінації кращого розв’язку задач із дисципліни «Дорожні умови і безпека руху», а курсант Орест Лопух нагороджений грамотою за активну участь в олімпіаді.
 
   
   З 19 по 22 квітня 2016 року на базі Запорізького національного технічного університету відбувся ІІ тур Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Організація і регулювання дорожнього руху». До складу команди Університету увійшли студенти Юрій Ворохта, Микола Панасюк та курсант Максим Жук під керівництвом доцента кафедри експлуатації транспортних засобів та пожежно-рятувальної техніки, к.т.н. Івана Паснака, який представляв наш навчальний заклад у якості члена журі Всеукраїнської олімпіади.
   За підсумками олімпіади курсант Максим Жук посів почесне третє місце, а також переміг у номінації кращого розв’язку задач із дисципліни «Організація дорожнього руху». Студент Юрій Ворохта здобув перемогу у номінації кращого розв’язку задач із дисципліни «Дорожні умови і безпека руху».
 У 2018 році переможцем Всеукраїнського конкурсу наукових робіт за спеціальністю «Транспортні технології», який проходив на базі Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського, стала студентка групи
ТТ-41 Підлужна Марта Юріївна.
 

 
У 2019 році переможцем Всеукраїнського конкурсу наукових робіт за спеціальністю «Транспортні технології», який проходив на базі Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського, став курсант групи ПБ-51м Чорний Андрій Павлович.


Дозвілля: 

    З метою пропагування здорового способу життя, ознайомленням з видатними місцями міста Львова, національної культурної спадщини викладачами кафедри - кураторами закріплених груп постійно здійснюються екскурсії та походи до театрів, музеїв, мистецьких галерей, відвідуються визначні місця міста Львова. Також здійснюються походи на футбольні матчі чемпіонату України та ігри збірної України з футболу. Кураторами разом із закріпленими групами здійснюються поїздки в мальовничі Карпати.
    
    
  
  
 
 

Науково дослідна робота та міжнародне співробітництво: 

    В 2014-2016 роках кафедрою виконувалися складові частини науково-дослідних робіт:
- «Розробка рекомендацій щодо підвищення рівня індивідуальної безпеки особового складу піротехнічних підрозділів при вилученні, транспортуванні та знищенні вибухонебезпечних предметів («Піротехника»)» (Державний реєстраційний номер НДР 0114U002245);
- «Провести дослідження та розробити довідник керівника гасіння пожежі («Довідник КГП»)» (Державний реєстраційний номер НДР 0114U002477).
   Доцент кафедри Попович В.В. у 2014 році опублікував монографію "Фітомеліорація згасаючих териконів Львівсько-Волинського вугільного басейну".
    Серед наукових проблем, які вирішують науково-педагогічні працівники кафедри, провідне місце займають такі:
- впровадження інноваційних засобів навчання на основі інтерактивних навчальних систем та автоматизованої системи тестування Smart Senteo;
 
- розробка та впровадження дистанційно-керованих установок для гасіння пожеж;
 
- розробка ефективних засобів подачі вогнегасних засобів в осередок пожежі;
 
- дослідження класифікації транспортних засобів у підрозділах ДСНС України;
- застосування пожежної та пристосованої техніки для гасіння лісових пожеж;
- запобігання процесам самозаймання відвалів вугільних шахт;
- дослідження температурних напружень в елементах конструкцій.
 
    Працівники кафедри активно приймають участь у міжнародних науково-практичних конференціях, симпозіумах, засіданнях, зокрема в:
- Міжнародній науково-технічній конференції «Динаміка, надійність і довговічність механічних і біомеханічних систем та елементів конструкції», м. Севастополь;
-  Науково-практичній конференції "Теорія і практика гасіння пожеж та ліквідації надзвичайних ситуацій", м. Черкаси;
-  Міжнародній науково-технічній конференції «Проблеми якості та довговічності зубчастих передач редукторів, їх деталей та вузлів», м. Харків;
-  Міжнародному симпозіумі українських інженерів-механіків у Львові;
-  Міжнародній спеціалізованій виставці «ПОЖТЕХ»;
-  Міжнародній науково-практичній конференції “Інформаційно-комунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи”.
    Кафедрою отримано низку патентів, зокрема патент України на винахід (Паснак І.В., Васильєва О.Е.) та понад 30 патентів України на корисну модель.

Інформація абітурієнту: 

   Народне господарство України потребує фахівців широкого профілю, підготовлених до самостійної інженерної, дослідницької, організаційної та управлінської роботи у сфері використання, розвитку і проектування транспортних систем. Саме таких фахівців готує наш навчальний заклад.

   Кафедрою здійснюється підготовка фахівців спеціальності "Транспортні технології", професійна діяльність яких полягає у розробленні, удосконаленні та впровадженні ефективних схем організації автомобільного дорожнього руху із застосуванням сучасних технічних засобів організації руху та елементів автоматизованої системи управління дорожнім рухом, а також складових елементів технологічного процесу пасажирських та вантажних перевезень. Підготовлені фахівці можуть успішно проектувати (удосконалювати) схеми організації дорожнього руху та технологічні процеси автомобільних перевезень на міських, міжміських та міжнародних маршрутах.
     
     ДЛЯ ЯКИХ ГАЛУЗЕВИХ ВІДОМСТВ, УСТАНОВ ЧИ ПІДПРИЄМСТВ ГОТУЄМО ФАХІВЦІВ?
 • Міністерство внутрішніх справ України (зокрема Державна служба України з надзвичайних ситуацій, Патрульна поліція, Національна гвардія);
 • Державна фіскальна служба України (у тому числі підрозділи митниці);
 • Органи місцевого самоврядування (управління (відділи) транспорту);
 • Логістичні відділи великих транснаціональних компаній;
 • Автотранспортні підприємства тощо
      НА ЯКИХ ПОСАДАХ ПРАЦЮЮТЬ ВИПУСКНИКИ?
 • Інспектор (Патрульна поліція, служба безпеки дорожнього руху ДСНС України, Національної гвардії, Збройних сил України);
 • Інженер з транспорту та безпеки руху;
 • Експедитор з перевезення вантажів;
 • Аварійний комісар страхової компанії;
 • Диспетчер автомобільного транспорту та служби перевезень;
 • Менеджер (агент, брокер, дистриб’ютор) із замовлень на перевезення тощо;
 • Фахівець з охорони праці та техніки безпеки (на автотранспортних підприємствах).
      ЩО ВИВЧАЮТЬ СТУДЕНТИ ?
 • - Будова, експлуатація, технічне обслуговування і ремонт автомобільного транспорту;
 • - Перевізні процеси на транспорті, міжнародні та внутрішні вантажні і пасажирські перевезення;
 • - Дорожня інфраструктура, організація та безпека дорожнього руху.
 • - Менеджмент та логістична діяльність на автомобільному транспорті тощо.
      ЗАНЯТТЯ ВІДБУВАЮТЬСЯ У СУЧАСНИХ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАЛАХ, НАВЧАЛЬНИХ КАБІНЕТАХ ТА ЛАБОРАТОРІЯХ
 
  
  
  

      Протягом другого курсу наші студенти проходять БЕЗКОШТОВНЕ навчання та додатково отримують робітничу професію «Водій автотранспортного засобу» і посвідчення водія категорії «ВC»
     Всі студенти денної форми навчання на третьому та четвертому курсі мають можливість паралельно здобувати другу вищу освіту на ВІЙСЬКОВІЙ КАФЕДРІ та отримати після завершення навчання військове звання молодшого лейтенанта запасу.
     Стажування та практика студентів проходить у автомобільних підрозділах силових структур України та провідних автотранспортних підприємствах, а також за кордоном, зокрема в Республіці Польща.


      З УМОВАМИ ВСТУПУ у навчальний заклад та ПЕРЕЛІКОМ КОНКУРСНИХ ПРЕДМЕТІВ можна ознайомитись на офіційному сайті Університету в розділі «АБІТУРІЄНТУ»     Форма навчання: ДЕННА та ЗАОЧНА


     Контактні телефони: (097) 671-66-79
           e-mail: kafedrapart@ukr.net

Контактна інформація:

Наша адреса: 79007, м.Львів, вул. Клепарівська 35

Наші телефони:

тел. (032) 233-32-40 – Черговий по університету

тел./факс (032) 233-00-88 – Сектор адміністрування та електронного документообігу

Наша електронна пошта:

ldubzh.lviv@dsns.gov.ua

Пошта Університету