Українська Англійська

Кафедра наглядово-профілактичної діяльності

"КАФЕДРА НАГЛЯДОВО-ПРОФІЛАКТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ"

     Кафедра наглядово-профілактичної діяльності є однією з основних профілюючих в університеті, головним завданням якої є підготовка висококваліфікованих працівників для підрозділів ДСНС України.

ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ КАФЕДРИ


     Історія кафедри розпочинається з Київських курсів удосконалення офіцерського складу пожежної охорони МВС СРСР, які були створені за наказом МВС СРСР від 14 жовтня 1947р. на базі першої сержантської школи УПО УМВС Київської області. Начальником спеціального циклу було призначено капітана Сухомліна Я.Г. В липні 1952р. на базі Київських курсів підготовки офіцерського складу ВПО було створено Київське пожежно-технічне училище, заняття в якому вже проводились на п'яти циклах. Один з них - цикл пожежної профілактики. Першим начальником циклу пожежної профілактики був капітан вн. сл. Сулій С.Я. (1952-1961р.). В травні 1954р. Київське ПТУ було передислоковано до міста Львова та перейменовано у Львівське ПТУ МВС СРСР. 
Згідно Постанови Кабінету Міністрів України за № 245 від 21 червня 2001р."Про реорганізацію Львівського ПТУ МВС України у Львівський інститут пожежної безпеки МВС України, на базі циклу була створена кафедра пожежної профілактики, першим начальником якої був кандидат технічних наук, полковник вн. сл. Юзьків Т.Б. У зв'язку з реорганізацією структурних підрозділів інституту в 2004 році кафедра пожежної профілактики була перейменована на кафедру наглядово-профілактичної діяльності, яку з 2007 року очолює кандидат технічних наук, доцент, полковник служби цивільного захисту Башинський О.І.

Положення про кафедру


Історія виникнення кафедри: 

ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ КАФЕДРИ


     Історія кафедри розпочинається з Київських курсів удосконалення офіцерського складу пожежної охорони МВС СРСР, які були створені за наказом МВС СРСР від 14 жовтня 1947р. на базі першої сержантської школи УПО УМВС Київської області. Начальником спеціального циклу було призначено капітана Сухомліна Я.Г. В липні 1952р. на базі Київських курсів підготовки офіцерського складу ВПО було створено Київське пожежно-технічне училище, заняття в якому вже проводились на п'яти циклах. Один з них - цикл пожежної профілактики. Першим начальником циклу пожежної профілактики був капітан вн. сл. Сулій С.Я. (1952-1961р.). В травні 1954р. Київське ПТУ було передислоковано до міста Львова та перейменовано у Львівське ПТУ МВС СРСР. 
     Згідно Постанови Кабінету Міністрів України за № 245 від 21 червня 2001р."Про реорганізацію Львівського ПТУ МВС України у Львівський інститут пожежної безпеки МВС України, на базі циклу була створена кафедра пожежної профілактики, першим начальником якої був кандидат технічних наук, полковник вн. сл. Юзьків Т.Б.
    
У зв'язку з реорганізацією структурних підрозділів інституту в 2004 році кафедра пожежної профілактики була перейменована на кафедру наглядово-профілактичної діяльності, яку з 2007 року очолює кандидат технічних наук, доцент, полковник служби цивільного захисту Башинський О.І.

Колектив кафедри: 

Склад кафедри наглядово-профілактичної діяльності налічує 8 осіб, із них: 6 кандидатів наук.


 

Науково-педагогічний склад: 

 
Начальник кафедри
Башинський Олег Іванович
кандидат технічних наук, доцент, полковник служби цивільного захисту
Професор кафедри
Коваль Мирослав Стефанович
кандидат педагогічних наук, професор, заслужений працівник освіти України, полковник служби цивільного захисту
   
Доцент кафедри
Гудименко Олександр Васильович
 
 
Доцент кафедри
Ференц Надія Олександрівна
кандидат технічних наук, доцент, полковник служби цивільного захисту
Доцент кафедри
Пелешко Марта Зенонівна
кандидат технічних наук, доцент
   
Доцент кафедри
Вовк Сергій Ярославович
кандидат технічних наук, підполковник служби цивільного захисту
Викладач кафедри

Пазен Олег Юрійович

кандидат технічних наук, капітан служби цивільного захисту
Викладач кафедри
Бережанський Тарас Григорович
капітан служби цивільного захисту
 

Дисципліни, які викладаються на кафедрі: 

Будівлі та споруди та їх поведінка в умовах пожежі
Будівлі та споруди та їх поведінка в умовах надзвичайних ситуацій
Безпека експлуатації будівель та споруд
Пожежна профілактика в населених пунктах
Пожежна безпека в населених пунктах
Пожежна профілактика технологічних процесів
Пожежна безпека виробництв

Науково-методична робота кафедри: 

На кафедрі здійснюється підготовка молодих спеціалістів за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, спеціаліста та магістра за напрямами підготовки «Пожежна безпека», «Цивільний захист», «Охорона праці», фахівців підприємств, установ, підвищення кваліфікації начальницького складу ДСНС України та отримані другої вищої освіти слухачами факультету доуніверситетської підготовки та післядипломної освіти та виконуються науково-дослідні роботи протипожежного призначення для організацій різних міністерств і відомств. 
     Працівники кафедри також рецензують автореферати дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидатів наук, навчальних посібників та підручників. Приймають участь у засіданнях спеціалізованих вчених рад та виступають опонентами на захисті дисертаційних робіт. 
    
Частина практичних та лабораторних занять проводяться на реальних, діючих об'єкрах. На цих заняттях курсанти та студенти мають можливість закріплення пройденого теоретичного матеріалу, а також набуття практичного досвіду. Також на цих заняттях курсанти та студенти мають можливість ознайомитись із навітніми способами захисту будівель та споруд від пожежі, новими об'ємно-планувальними рішеннями та системами димовилучення. 


 

Матеріально-технічна база: 

      Кафедрі наглядово-профілактичної діяльності виділено приміщення в навчальному корпусі Університету та закріплено відповідні лабораторії. На кафедрі функціонують дві аудиторії пдя проведення практичних занять з курсантами та студентами. Аудиторії забезпечені макетами реальних, діючих об'єктів міста Львова, котрі потребують підвищеної уваги. За допомогою цих макетів викладач має змогу наочно показати об'ємно планувальні рішення, системи автоматичної пожежної сигналізації та пожежогасіння, улаштування евакуаційних шляхів що застосовуються на об'єктах різного призначення. Макети оснащені світловими показчиками, які вказують на те чи інше забезпечення будівлі.
     В аудиторіях кафедри наявні макети таких видів будівель: громадські будівлі, культурно-видовищні, виробничі, закладів охорони здоров'я та інших будівель та закладів, які потребують підвищеної уваги з точки зору пожежної безпеки.Напрямки наукових досліджень кафедри: 

     Науково-педагогічними працівниками кафедри ведеться науково-дослідна робота за такими напрямками: «Шляхи підвищення стійкості бетону при дії високих температур» (доцент, к.т.н. Башинський О.І., к.т.н. Пелешко М.З., Бережанський Т.Г.), «Підвищення вогнестійкості металевих будівельних конструкцій покриттями на основі наповнених силіційелементоорганічних сполук» (к.т.н., Пазен О.Ю., к.т.н. Вовк С.Я.).
     Науково-педагогічні працівники кафедри протягом 2014-2015 навчально року опублікували 25 наукових статей у фахових виданнях та прийняли активну участь у 35 міжнародних науково-практичних конференціях. Науково-педагогічні працівники кафедри підготували ряд посібників, які впроваджені у навчальний процес вищих навчальних закладів і застосовуються у практичній діяльності підрозділів ДСНС України. Зокрема: «Будівлі та споруди і їх поведінка в умовах пожежі» (Артеменко В.В., Вовк С.Я., Хлевной О.В.), «Пожежна профілактика технологічних процесів в прикладах та задачах» (Ференц Н.О., Павлюк Ю.Е.) «Розрахунок вогнестійкості залізобетонного перекриття» (Гуцуляк Ю.В., Юзьків Т.Б., Дворянин І.В., Башинський О.І.), «Опір матеріалів» (Гурняк Л.І., Гуцуляк Ю.В., Юзьків Т.Б.), «Військова психологія і педагогіка» (Варій М.Й, Козяр М.М., Коваль М.С.), «Соціальні сервіси Веб 2.0 і Веб 3.0 у навчальній діяльності» (Коваль М.С., Козяр М.М., Кобися В.М., Кадемія М.Ю.), «Пожежна безпека об'єктів агропромислового комплексу» (Пелешко М.З., Бабаджанова О.Ф., Башинський О.І.).
    На кафедрі наглядово-профілактичної діяльності ведеться патентна робота, якою активно займаються Башинський О.І., Коваль М.С., Пелешко М.З., Вовк С.Я. протягом року отримано 2 патенти та 1 позитивне рішення, подано 1 заявку на патент. Співробітники кафедри готують пропозиції до проектів Національних стандартів, ДСТУ, ДБН та приймають участь в їх розробці.
        Старший викладач кафедри підполковник служби цивільного захисту Вовк Сергій Ярославович успішно захистив дисертаційну роботу на тему: "Підвищення вогнестійкості будівельних конструкцій з алюмінієвих сплавів вогнезахисними покриттями на основі наповнених поліметилфенілсилоксанів". Ідея роботи полягає у підвищенні вогнестійкості будівельних конструкцій з алюмінієвих сплавів нанесенням на їх поверхні вогнезахисних покриттів на основі наповнених поліметилфенілсилоксанів. Мета дослідження полягає у встановленні особливостей впливу різних чинників на ефективність вогнезахисту будівельних конструкцій з алюмінієвих сплавів вогнезахисними покриттями на основі наповнених поліметилфенілсилоксанів, як наукового підґрунтя підвищення їхньої вогнестійкості.
       Викладач кафедри капітан служби цивільного захисту Бережанський Тарас Григорович займається написанням дисертаційної роботи на тему "Підвищення міцності і надійності переносного пожежного інструменту".

Наукова діяльність студентів та курсантів: 

Велика увага на кафедрі надається залученню курсантів і студентів до науково-дослідної роботи. Виконавці кращих робіт беруть участь у міжнародних, всеукраїнських та університетських конкурсах наукових розробок, де займають призові місця. Зокрема, курсант Шапірко А.Ю. був нагороджений дипломом ІІ ступення за перемогу у відкритому конкурсі на кращу науково-дослідну роботу курсантів та студентів ВНЗ ДСНС України.

Дозвілля: 

     Повноцінний розвиток особистості курсантів та студентів Університету забезпечують куратори кафедри. З цією метою вони проводять інформаційно-виховні бесіди, організовують численні краєзнавчі екскурсії, як у місті Львові так і за його межами. Географія туристичних мандрівок охоплює найвизначніші місця України: Київ, Черкаси, Почаїв, Олесько, Золочів, Підгірці, Крехів, Нагуєвичі, Унів, Страдч та інші. Де курсанти та студенти нашого навчального закладу мають можливість ознайомитись та доторкнутись до па'яток української історії, зразків архітектури різноманітних стилів та часів.
     Проведення таких заходів сприяє інтелектуальному та духовному розвитку курсантів та студентів і формування в них патріотичних переконань та становлення повноцінної всебічно розвинутої особистості.

Науково дослідна робота: 

     Науково-педагогічні працівники кафедри протягом 2014-2015 навчального року опублікували 25 наукових статей у фахових виданнях та прийняли активну участь у 40 міжнародних науково-практичних конференціях. Науково-педагогічні працівники кафедри підготували ряд посібників, які впроваджені у навчальний процес вищих навчальних закладів і застосовуються у практичній діяльності підрозділів ДСНС України. Зокрема: «Будівлі та споруди і їх поведінка в умовах пожежі» (Артеменко В.В., Вовк С.Я., Хлевной О.В.), «Пожежна профілактика технологічних процесів в прикладах та задачах» (Ференц Н.О., Павлюк Ю.Е.), «Розрахунок вогнестійкості залізобетонного перекриття» (Гуцуляк Ю.В., Юзьків Т.Б., Дворянин І.В., Башинський О.І.), «Опір матеріалів» (Гурняк Л.І., Гуцуляк Ю.В., Юзьків Т.Б.), «Військова психологія і педагогіка» (Варій М.Й, Козяр М.М., Коваль М.С.), «Соціальні сервіси Веб 2.0 і Веб 3.0 у навчальній діяльності» (Коваль М.С., Козяр М.М., Кобися В.М., Кадемія М.Ю.), «Пожежна безпека об'єктів агропромислового комплексу» (Пелешко М.З., Бабаджанова О.Ф., Башинський О.І.).
    На кафедрі наглядово-профілактичної діяльності ведеться патентна робота, якою активно займаються Башинський О.І., Коваль М.С., Пелешко М.З., Вовк С.Я. протягом року отримано 1 патент та 1 позитивне рішення, подано 1 заявку на патент. Співробітники кафедри готують пропозиції до проектів Національних стандартів, ДСТУ, ДБН та приймають участь в їх розробці.
    

     Підполковник служби цивільного захисту Вовк Сергій Ярославович у квітні 2013 успішно захистив дисертаційну роботу на тему: "Підвищення вогнестійкості будівельних конструкцій з алюмінієвих сплавів вогнезахисними покриттями на основі наповнених поліметилфенілсилоксанів". Ідея роботи полягає у підвищенні вогнестійкості будівельних конструкцій з алюмінієвих сплавів нанесенням на їх поверхні вогнезахисних покриттів на основі наповнених поліметилфенілсилоксанів. Мета дослідження полягає у встановленні особливостей впливу різних чинників на ефективність вогнезахисту будівельних конструкцій з алюмінієвих сплавів вогнезахисними покриттями на основі наповнених поліметилфенілсилоксанів, як наукового підґрунтя підвищення їхньої вогнестійкості.

     Викладач кафедри капітан служби цивільного захисту Бережанський Тарас Григорович займається написанням дисертаційної роботи на тему "Підвищення міцності і надійності переносного пожежного інструменту". Робота передбачає розробку матеріалу, який при нанесенні на робочі органи пожежної техніки та обладнання, дозволить підвищити їх заносостійкість, надійність та довговічність.


Інформація абітурієнту: 

     Інститут пожкежної та техногеної безпеки Львівського державного університету безпеки життєдіяльності готує бакалаврів, спеціалістів та мегістрів за спеціальністю "Пожежна безпека".
     Випускники інституту підготовлені до проведення невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій і організації життєзабезпечення постраждалого населення, а також до вирішення організаційних, технічних, інженерних задач із забезпеченням пожежної безпеки, визначення ступеня пожежної небезпеки технологічних процесів розрахунковими методами, розробки інженерних рішень із захисту устаткування, споруд і будинків, проведення експертизи проектно-кошторисної документації, здійснення контролю за виконанням правил пожежної та техногеної безпеки.

Перелік посад на яких може працювати випускник:
- начальник караулу державної пожежно-рятувальної частини;
- начальник відділення державного пожежно-рятувального поста;
- провідний фахівець служби цивільного захисту міст, районів у містах, районів областей;
- начальник відділення пожуково-рятувальної частини;
- інженер з пожежно-рятувальних робіт;
- інспектор Державної інспекції техногеної безпеки;
- інженер дослідно-випробовувальної лабораторії;
- інженер з проектування систем пожежо-гасіння та пожежної сигналізації;
- інженер з проектування систем протидимного захисту;
- інженер з проектування систем та пристроїв блисковкозахисту;
- експерт з оцінки протипожежного стану об'єктів;
- фахівці служби пожежної безпеки структурних підрозділів (МВС, ДСНС, ЗСУ, СБУ, Департамент прикордонної служби Укриїни)

Контактна інформація:

Наша адреса: 79007, м.Львів, вул. Клепарівська 35

Наші телефони:

тел. (032) 233-32-40 – Черговий по університету

тел./факс (032) 233-00-88 – Сектор адміністрування та електронного документообігу

Наша електронна пошта:

ldubzh.lviv@mns.gov.ua

Пошта Університету