Українська Англійська

ЛДУБЖД

Кафедра наглядово-профілактичної діяльності та пожежної автоматики

Історія виникнення кафедри: 

ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ КАФЕДРИ


     Історія кафедри розпочинається з Київських курсів удосконалення офіцерського складу пожежної охорони МВС СРСР, які були створені за наказом МВС СРСР від 14 жовтня 1947р. на базі першої сержантської школи УПО УМВС Київської області. Начальником спеціального циклу було призначено капітана Сухомліна Я.Г. В липні 1952р. на базі Київських курсів підготовки офіцерського складу ВПО було створено Київське пожежно-технічне училище, заняття в якому вже проводились на п'яти циклах. Один з них - цикл пожежної профілактики. Першим начальником циклу пожежної профілактики був капітан вн. сл. Сулій С.Я. (1952-1961р.). В травні 1954р. Київське ПТУ було передислоковано до міста Львова та перейменовано у Львівське ПТУ МВС СРСР. 
     Згідно Постанови Кабінету Міністрів України за № 245 від 21 червня 2001р."Про реорганізацію Львівського ПТУ МВС України у Львівський інститут пожежної безпеки МВС України, на базі циклу була створена кафедра пожежної профілактики, першим начальником якої був кандидат технічних наук, полковник вн. сл. Юзьків Т.Б.
    
У зв'язку з реорганізацією структурних підрозділів інституту в 2004 році кафедра пожежної профілактики була перейменована на кафедру наглядово-профілактичної діяльності, яку з 2007 року очолює кандидат технічних наук, доцент, полковник служби цивільного захисту Башинський О.І.

Колектив кафедри: 

 


 

Науково-педагогічний склад: 

 
Начальника кафедри
 
БАШИНСЬКИЙ Олег Іванович
кандидат технічних наук, доцент, полковник служби цивільного захисту
Наукові праці у репозитарії
Заступник начальника кафедри
 
КРАВЕЦЬ Ігор Петрович
кандитат технічних наук, доцент, полковник служби цивільного захисту
Наукові праці у репозитарії
 
Доцент кафедри

ФЕРЕНЦ Надія Олександрівна
кандидат технічних наук, доцент, полковник служби цивільного захисту
Наукові праці у репозитарії

Доцент кафедри

ПЕЛЕШКО Марта Зенонівна
кандидат технічних наук, доцент
Наукові праці у репозитарії

Професор кафедри

МІЛЛЕР Олег Васильович
Наукові праці у репозитарії

 

Доцент кафедри

ВОВК Сергій Ярославович
кандидат технічних наук, полковник служби цивільного захисту
Наукові праці у репозитарії

Доцент кафедри

КУШНІР Андрій Петрович

кандидат технічних наук, доцент
Наукові праці у репозитарії

Доцент кафедри

ШАПОВАЛОВ Олег Валерійович
кандитат технічних наук
підполковник служби цивільного захисту

Старший викладач кафедри

НАЗАРОВЕЦЬ Олег Богданович
кандитат технічних наук
майор служби цивільного захисту

Старший викладач кафедри
 
ХАРИШИН Дем'ян Васильович
кандитат технічних наук
капітан служби цивільного захисту
Наукові праці у репозитарії
d.kharyshyn@ldubgd.edu.ua
 

Дисципліни, які викладаються на кафедрі: 

Будівельні матеріали і конструкції та їх поведінка в умовах пожежі
Електротехніка та пожежна профілактика електроустановок
Електротехніка та запобігання аварій в електроустановках
Пожежна профілактика в населених пунктах
Пожежна безпека в населених пунктах
Пожежна профілактика технологічних процесів
Контроль та профілактика електроустановок
Гідравліка та протипожежне водопостачання
Технічна механіка рідин та газів
Пожежна і виробнича автоматика
Автоматичні системи забезпечення протипожежного захисту
Основи теорії систем і управління

Науково-методична робота кафедри: 

На кафедрі здійснюється підготовка молодих спеціалістів за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, спеціаліста та магістра за напрямами підготовки «Пожежна безпека», «Цивільний захист», «Охорона праці», фахівців підприємств, установ, підвищення кваліфікації начальницького складу ДСНС України та отримані другої вищої освіти слухачами факультету доуніверситетської підготовки та післядипломної освіти та виконуються науково-дослідні роботи протипожежного призначення для організацій різних міністерств і відомств. 
     Працівники кафедри також рецензують автореферати дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидатів наук, навчальних посібників та підручників. Приймають участь у засіданнях спеціалізованих вчених рад та виступають опонентами на захисті дисертаційних робіт. 
    
Частина практичних та лабораторних занять проводяться на реальних, діючих об'єкрах. На цих заняттях курсанти та студенти мають можливість закріплення пройденого теоретичного матеріалу, а також набуття практичного досвіду. Також на цих заняттях курсанти та студенти мають можливість ознайомитись із навітніми способами захисту будівель та споруд від пожежі, новими об'ємно-планувальними рішеннями та системами димовилучення. 


 

Матеріально-технічна база: 

      Кафедрі наглядово-профілактичної діяльності та пожежної автоматики виділено приміщення в навчальному корпусі Університету та закріплено відповідні лабораторії. На кафедрі функціонують 5 аудиторій для проведення практичних занять з курсантами та студентами. Аудиторії забезпечені макетами реальних, діючих об'єктів міста Львова, котрі потребують підвищеної уваги. За допомогою цих макетів викладач має змогу наочно показати об'ємно планувальні рішення, системи автоматичної пожежної сигналізації та пожежогасіння, улаштування евакуаційних шляхів що застосовуються на об'єктах різного призначення. Макети оснащені світловими показчиками, які вказують на те чи інше забезпечення будівлі.
     В аудиторіях кафедри наявні макети таких видів будівель: громадські будівлі, культурно-видовищні, виробничі, закладів охорони здоров'я та інших будівель та закладів, які потребують підвищеної уваги з точки зору пожежної безпеки.

Напрямки наукових досліджень кафедри: 

     Науково-педагогічними працівниками кафедри ведеться науково-дослідна робота за такими напрямками: «Шляхи підвищення стійкості бетону при дії високих температур» (доцент, к.т.н. Башинський О.І., к.т.н. Пелешко М.З., Бережанський Т.Г.), «Підвищення вогнестійкості металевих будівельних конструкцій покриттями на основі наповнених силіційелементоорганічних сполук» (к.т.н., Пазен О.Ю., к.т.н. Вовк С.Я.).
      Науково-педагогічні працівники кафедри щороку публікують наукові статі у фахових українських та міжнародних виданнях, а також у виданнях, що індексуються найавторитетнішими наукометричними базами (Scopus, Web of science та ін.) та приймають активну участь у  міжнародних науково-практичних конференціях. Науково-педагогічні працівники кафедри підготували ряд посібників, які впроваджені у навчальний процес вищих навчальних закладів і застосовуються у практичній діяльності підрозділів ДСНС України. Зокрема: «Будівлі та споруди і їх поведінка в умовах пожежі» (Артеменко В.В., Вовк С.Я., Хлевной О.В.), «Пожежна профілактика технологічних процесів в прикладах та задачах» (Ференц Н.О., Павлюк Ю.Е.), «Розрахунок вогнестійкості залізобетонного перекриття» (Гуцуляк Ю.В., Юзьків Т.Б., Дворянин І.В., Башинський О.І.), «Пожежна безпека об'єктів агропромислового комплексу» (Пелешко М.З., Бабаджанова О.Ф., Башинський О.І.). “Динаміка двомасових систем стабілізації режиму в електродугових печах” (Кушнір А.П., Марущак Я.Ю., Лозинський А.О.).,“Протипожежний захист електрообладнання та електричних мереж” (Кравець І.П.).,“Автоматичні сповіщувачі систем пожежної сигналізації” (Кушнір А.П.).,“Основи виробничої та протипожежної автоматики” (Гудим В.І., Кушнір А.П.).,“Електротехнічні системи автомобілів”, (Шаповалов О.В., Лин А.С., Кравець І.П.).

Наукова діяльність студентів та курсантів: 

Велика увага на кафедрі надається залученню курсантів і студентів до науково-дослідної роботи. Виконавці кращих робіт беруть участь у міжнародних, всеукраїнських та університетських конкурсах наукових розробок, де займають призові місця. Курсанти та студенти беруть участь у Всеукраїнський конференціях молодих вчених, а також олімпіадах.

Дозвілля: 

 
     Повноцінний розвиток особистості курсантів та студентів Університету забезпечують куратори кафедри. З цією метою вони проводять інформаційно-виховні бесіди, організовують численні краєзнавчі екскурсії, як у місті Львові так і за його межами. Географія туристичних мандрівок охоплює найвизначніші місця України: Київ, Черкаси, Почаїв, Олесько, Золочів, Підгірці, Крехів, Нагуєвичі, Унів, Страдч та інші. Де курсанти та студенти нашого навчального закладу мають можливість ознайомитись та доторкнутись до па'яток української історії, зразків архітектури різноманітних стилів та часів.
     Проведення таких заходів сприяє інтелектуальному та духовному розвитку курсантів та студентів і формування в них патріотичних переконань та становлення повноцінної всебічно розвинутої особистості.
 

Науково дослідна робота та міжнародне співробітництво: 

     Науково-педагогічні працівники кафедри щороку публікують наукові статі у фахових українських та міжнародних виданнях, а також у виданнях, що індексуються найавторитетнішими наукометричними базами (Scopus, Web of science та ін.) та приймають активну участь у  міжнародних науково-практичних конференціях. Науково-педагогічні працівники кафедри підготували ряд посібників, які впроваджені у навчальний процес вищих навчальних закладів і застосовуються у практичній діяльності підрозділів ДСНС України. Зокрема: «Будівлі та споруди і їх поведінка в умовах пожежі» (Артеменко В.В., Вовк С.Я., Хлевной О.В.), «Пожежна профілактика технологічних процесів в прикладах та задачах» (Ференц Н.О., Павлюк Ю.Е.), «Розрахунок вогнестійкості залізобетонного перекриття» (Гуцуляк Ю.В., Юзьків Т.Б., Дворянин І.В., Башинський О.І.), «Пожежна безпека об'єктів агропромислового комплексу» (Пелешко М.З., Бабаджанова О.Ф., Башинський О.І.). “Динаміка двомасових систем стабілізації режиму в електродугових печах” (Кушнір А.П., Марущак Я.Ю., Лозинський А.О.).,“Протипожежний захист електрообладнання та електричних мереж” (Кравець І.П.).,“Автоматичні сповіщувачі систем пожежної сигналізації” (Кушнір А.П.).,“Основи виробничої та протипожежної автоматики” (Гудим В.І., Кушнір А.П.).,“Електротехнічні системи автомобілів”, (Шаповалов О.В., Лин А.С., Кравець І.П.). 

    

 

     

Інформація абітурієнту: 

    Навчально-науковий інститут пожкежної та техногеної безпеки Львівського державного університету безпеки життєдіяльності готує бакалаврів, спеціалістів та мегістрів за спеціальністю "Пожежна безпека".
     Випускники інституту підготовлені до проведення невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій і організації життєзабезпечення постраждалого населення, а також до вирішення організаційних, технічних, інженерних задач із забезпеченням пожежної безпеки, визначення ступеня пожежної небезпеки технологічних процесів розрахунковими методами, розробки інженерних рішень із захисту устаткування, споруд і будинків, проведення експертизи проектно-кошторисної документації, здійснення контролю за виконанням правил пожежної та техногеної безпеки.

Перелік посад на яких може працювати випускник:
- начальник караулу державної пожежно-рятувальної частини;
- начальник відділення державного пожежно-рятувального поста;
- провідний фахівець служби цивільного захисту міст, районів у містах, районів областей;
- начальник відділення пожуково-рятувальної частини;
- інженер з пожежно-рятувальних робіт;
- інспектор Державної інспекції техногеної безпеки;
- інженер дослідно-випробовувальної лабораторії;
- інженер з проектування систем пожежо-гасіння та пожежної сигналізації;
- інженер з проектування систем протидимного захисту;
- інженер з проектування систем та пристроїв блисковкозахисту;
- експерт з оцінки протипожежного стану об'єктів;
- фахівці служби пожежної безпеки структурних підрозділів (МВС, ДСНС, ЗСУ, СБУ, Департамент прикордонної служби Укриїни)

.
 
 
 
 

Контактна інформація:

Наша адреса: 79007, м.Львів, вул. Клепарівська 35

Наші телефони:

тел. (032) 233-32-40 – Черговий по університету

тел./факс (032) 233-00-88 – Сектор адміністрування та електронного документообігу

Наша електронна пошта:

ldubzh.lviv@dsns.gov.ua

Пошта Університету

Телефон звернення
щодо сексуальних домагань та проявів дискримінації
​тел. (032) 233-15-02