Українська Англійська

ЛДУБЖД

Кафедра промислової безпеки та охорони праці

 
Запрошуємо всіх бажаючих на нашу сторінку в соціальних мережах
 

Історія виникнення кафедри: 

     Кафедра промислової безпеки та охорони праці є профілюючім структурним навчально-виховним підрозділом навчально-наукового інституту цивільного захисту та розпочинає свій історичний відлік з 1990 року, коли наказом начальника Львівського пожежно-технічного училища МВС СРСР полковника вн. сл. Косівченка A.C. Був створений цикл практичної підготовки, до складу якого також входила навчальна пожежна частина. Начальником циклу був призначений підполковнік вн. служби Бурило Віктор Миколайович .
   
Начальник циклу практичної підготовки  (1990 - 1994 рр.)
Бурило Віктор Миколайович 
підполковнік внутрішньої служби
 
     У 1994 році наказом начальника училища, полковника вн. служби Грицая Б.М. від 07.09.1994р. № 77 начальником циклу був призначений підполковник вн. служби Ковалишин Василь Васильович
Начальник циклу практичної підготовки (1994 - 2001 рр.) 
Ковалишин Василь Васильович 
підполковник вн. служби 


     У 1999 році цикл практичної підготовки було перейменовано на кафедру «Організація служби і підготовки». У 2001 році ухвалою Кабінету міністрів України Львівське пожежно-технічне училище МВС України реформовано у Львівський інститут пожежної безпеки МВС України. У зв'язку з цим, згідно з наказом ректора Львівського інституту пожежної безпеки полковника вн. служби Козяра М.М. від 28.04.01р. № 33 на базі циклу практичного навчання було створено кафедру «Організації служби та підготовки». Начальником кафедри призначено підполковника вн. служби Дворянина Ігоря Васильовича .
Начальник кафедри "Організація служби і підготовки" (2001 - 2002 рр.)
Дворянин Ігор Васильович
підполковник вн. служби
     У 2002 році наказом ректора Львівського інституту пожежної безпеки, полковника вн. служби Козяра М.М. від 13.08.02 р. №80 начальником кафедри «Організація служби і підготовки» призначено підполковника вн. служби Кусковця Сергія Леонідовича.
Начальник кафедри "Організація служби і підготовки " (2002 - 2004 рр.)
Кусковець Сергій Леонідович
Підполковник вн.
служби Кусковець Сергій Леонідович
     У грудні 2004 року наказом ректора Львівського інституту пожежної безпеки генерал-майора вн. служби Козяра М.М. від 29.06.2005 р. № 98 кафедру «Організація служби і підготовки» перейменовано на кафедру «Безпека життєдіяльності» та призначено начальником кафедри кандидата технічних наук, підполковника вн. служби Білінського Богдана Омеляновича .
Начальник кафедри "Безпека життєдіяльності" (2004 - 2010 рр.)
Білінський Богдан Омелянович
підполковник сл.ц.з.
 
     За участю науково-педагогічних працівників кафедри 20-22 квітня 2005 року на базі нашого навчального закладу було проведено І Міжнародну науково-практичну конференцію «Безпека життєдіяльності людини як умова сталого розвитку сучасного суспільства». 

     Наказом ректора Львівського державного університету безпеки життєдіяльності від 07.06.2006р. року № 198, кафедра «Безпека життєдіяльності» перейменована на кафедру «Промислова безпека та охорона праці», яку з 2010 року по цей час очолює кандидат хімічніх наук, доцент Мірус Олександр Львович
Завідувач кафедри "Промислова безпека та охорона праці" (з 2010 р.)
Мірус Олександр Львович 
кандидат хімічніх наук, доцент
 
 
 

 

Колектив кафедри: 

    З 2010 р. завідувачем кафедри промислової безпеки та охорони праці призначений кандидат хімічніх наук, доцент Мірус Олександр Львович.
На кафедрі працює висококваліфікований науково-педагогічний персонал: 7 кандидатів наук, доценти та інші досвідчені викладачі. Працівники кафедри беруть активну участь у міжнародніх науково-практичних конференціях, розширених  засіданнях та семінарах різного рівня. Протягом трьох років (2017-2019) викладачами кафедри було організовано та проведено ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни "Безпека життєдіяльності", і якій кожного року брали участь студенти з понад 40 ЗВО України.
 

 
 

Науково-педагогічний склад: 

 
Завідувач кафедри

МІРУС Олександр Львович

кандидат хімічніх наук , доцент
https://sci.ldubgd.edu.ua/handle/123456789/285

Доцент кафедри

ТЕЛЕГІНА Галина Вячеславівна

кандидат медичний наук, доцент
https://sci.ldubgd.edu.ua/handle/123456789/286

Доцент кафедри

СТАНІСЛАВЧУК Оксана Володимирівна

кандидат технічних наук, доцент
https://sci.ldubgd.edu.ua/handle/123456789/287

Доцент кафедри

ГОРНОСТАЙ Орислава Богданівна

кандидат технічних наук, доцент
https://sci.ldubgd.edu.ua/handle/123456789/28

   
Старший викладач кафедри

МАРИЧ Володимир Михайлович

майор служби цивільного захисту, 
кандидат технічних наук

https://sci.ldubgd.edu.ua/handle/123456789/290

Викладач кафедри

ЯЄЧНИК Роман Вікторович
лікар-хірург вищої категорії
https://sci.ldubgd.edu.ua/handle/123456789/291

Дисципліни, які викладаються на кафедрі: 

«Атестація робочих місць та паспортизація виробництва»
„Безпека життєдіяльності"
Виробнича санітарія, фізіологія та гігієна праці
Вступ до спеціальності
Державне управління охороною праці та техногенною безпекою
Діяльність міжнародних організацій
Експертиза з охорони праці
Ергономіка робочих місць
Забезпечення безпеки на транспорті
Засоби індивідуального та колективного захисту
Захист у надзвичайних ситуаціях
Інженерні рішення з охорони праці
Медицина надзвичайних ситуацій
Медична підготовка
Моніторинг охорони праці на виробництві
Організаційно-технічне забезпечення атестації та паспортизації робочих місць
Організація наглядової діяльності в галузі охорони праці
Організація робіт підвищеної небезпеки
Основи охорони праці
Охорона праці
Охорона праці в галузі
Охорона праці на виробництвах підвищеної небезпеки
Охорона праці при роботі з комп‘ютерною технікою
Первинна підготовка рятівника
Правові основи працеохоронної політики та охорони праці
Промислова безпека сучасних виробничих технологій
Профілактика виробничого травматизму та професійних захворювань
Процеси та обладнання виробництв
Розслідування облік і аналіз нещасних випадків, професійних захворювань та аварій
Системи контролю шкідливих і небезпечних виробничих чинників
Системи управління охороною праці
Соціально-економічні основи охорони праці
Теорія катастроф
Технологічні процеси в галузях
Управління охороною праці

Науково-методична робота кафедри: 

 • "Основи охорони праці в підрозділах МНС України"
 • (Батлук В.А., Білінський Б.О., Ковалишин В.В., Мірус О.Л.)
 • «Основи створення та експлуатація засобів індивідуального захисту органів дихання»
 • (Ковалишин В.В., Кусковець С.Л., Лущ В.І.)
 • «Основи охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту населення»
 • (Бедрій, Я.І., Козяр М.М., Станіславчук О.В.)
 • «Фізична реабілітація» (Карпінська Т.Г.).
 • «Безпека життєдіяльності. Практикум »(Білінський Б.О., Станіславчук О.В.)
 • Гіпохолестеролемія та внутрішні хвороби (Телегіна Г.В.)
 • «Охорона праці в будівельній галузі» (В.А. Батлук, Г.Г. Гогіташвілі)
 • «Радіаційна екологія» (В.А. Батлук)
 • «Лабораторний практикум з охорони праці» (О.Л. Мірус, Б.О. Білінський)
 • «Акустичні піловловлювачі» (В.А. Батлук)
 • «Основи екології» (В.А. Батлук)
 • «Промислова екологія» (В.М. Сторожук, В. А. Батлук, М.М. Назарук)
 • «Охорона праці» (В.А. Батлук, М.П. Кулик, Р.А. Яцюк)
 • «Охорона праці» (В.А. Батлук, Г.Г. Гогіташвілі, Р.А. Яцюк)
 • «Процеси та апарати хімічніх технологій» Ч. 1, 2, 4 (Ханик Я.М., Станіславчук О.В. та ін ..)
 • «Основи підготовки пожежних» (Дмітровській С.Ю., Лущ В.І., Семенюк П.В.)
 • "Правові основи охорони праці" (Білінський Б.О., Горностай О.Б., Кошеленко В.В., Мірус О.Л., Станіславчук О.В.)
 • "Безпека життєдіяльності. Практикум". (Станіславчук О.В., Горностай О.Б., Марич В.М.)
 • Підготовлено до друку навчальні посібники:
 •  «Управління охороною праці» (В.М. Москальова, О.Л. Мірус, С.Л. Кусковець, Горностай О.Б., Станіславчук О.В.)
 • "Процеси та обладнання виробництв" (Станіславчук О.В., Мірус О.Л., Горностай О.Б.)
 • " Конкурсні завдання для ІІ етапу всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни« Безпека життєдіяльності» 2017-2019 рр. (Станіславчук О.В, Телегіна Г.В.)
   
 • Триває робота по підготовці інших навчальних посібників.

Матеріально-технічна база: 

     Територія кафедри ПБ та ОП займає третій поверх навчальної пожежної частини Університету, на якому знаходяться 5 навчальних аудиторій та лабораторій. Науково-педагогічними працівникамі кафедри проводиться оновлення діючіх лабораторій та формування нової - лабораторії охорони праці. У 2012 році було встановлене на комп'ютерах лабораторії з охорони праці сучасне програмне забезпечення, адаптоване до типових програм нормативних дисциплін «Основи охорони праці» та «Охорона праці в галузі» для використання у навчальному процесі. Усі комп'ютери лабораторії під'єднані до мережі Інтернет.
На практичних заняттях з дисципліни "Медицина з питань надзвичайних ситуацій" навички надання долікарської медичної допомоги відпрацьовуються з використанням найсучаснішого обладнання, яким оснащені служби медицини катастроф та Червоного хреста Європейських країн.

Практичні заняття з "первинної підготовки пожежного рятівника", а також "Охорона праці у підрозділах ДСНС" проходять у навчальній пожежній частині Університету.
 


 

Напрямки наукових досліджень кафедри: 

Напрямки наукових досліджень кафедри: 
Науково-педагогічні працівники кафедри, крім викладацької та виховної діяльності, проводять фундаментальні та прикладні дослідження за напрямами професійного спрямування Університету: «Безпека життєдіяльності», «Охорона праці», «Промислова безпека», «Пожежна безпека» з таких проблем:
·         створення безпечних та нешкідливих умов праці на робочих місцях;
·         зниження ризику виробничого травматизму та професійних захворювань працівників;
·         підвищення рівня техногенної безпеки та зниження ризику травмування під час гасіння пожеж;
·         розроблення правил забезпечення безпеки на маршрутах туристичних відвідувань;
·         моніторинг небезпек у сучасних виховних закладах та закладах освіти;
·         формування комплексу умов та заходів для створення сприятливих умов праці для осіб з інвалідністю та шульг;
·         забезпечення безпеки дітей з особливими потребами у закладах освіти при виникненні надзвичайної ситуації;
·         покращення захисних властивостей спецодягу працівників ДСНС для роботи в умовах підвищених температур;
·         Створення інтерактивного інформаційного середовища для підвищення рівня підготовки спеціалістів у галузі охорони праці;
·         надання домедичної допомоги в умовах надзвичайних ситуацій.
 
Результати наукових досліджень науково-педагогічні працівники кафедри представляють на наукових конференціях різного рівня та у наукових виданнях України та за кордоном.
 
Кафедра та особисто завідувач кафедри Олександр Мірус є членами "EUROPEAN ASSOTIATION for SECURITY", а деякі викладачі є членами Наукового товариства «Bezpieczenstwo i Ratownictwo».
Викладачами кафедри були сформувані основні санітарні норми та вимоги до приміщень аеровокзалів цивільної авіації, а також рекомендації відносно безпечної експлуатації обладнання підвищеної небезпеки на ДП «Міжнародний аеропорт «Львів».
 
Старший викладач кафедри Володимир Марич у травні 2019 року успішно виконав наукові дослідження і представив результати спеціалізованій Вченій раді Університету для здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. Дисертаційна робота присвячена проблемі гасіння магнію та його сполук. (https://ldubgd.edu.ua/node/3819)

Наукова діяльність студентів та курсантів: 

    На кафедрі функціонує курсантсько-студентське наукове товариство, учасники якого беруть активну участь у наукових дослідженнях кафедри щодо проблем охорони праці та пожежної безпеки, наукових конференціях і конкурсах наукових робіт.
Наукові роботи курсантів та студентів на Всеукраїнськіх конкурсах наукових курсантських та студентських робіт щорічно займають призові місця:

 

 1. Павлюк Едуард - 2011 р - ІІ місце ( «Охорона праці»), м. Харків
 2. Гайдук Максим - 2012 р. ЗВ'ЯЗОК ЗВ'ЯЗОК   - ІІ місце ( «Охорона праці»), м. Харків
 3. Купяк Ігор, Станіславчук Роман - 2016 р. - ІІ місце ( «Охорона праці»), м. Харків
 4. Чімбуров Богдан - 2017 р. - І місце ( "Гірніцтво (Охорона праці)"), м. Кривий Ріг
 5. Виниченко Марія, Слободяник Надія - 2018 р. - І місце ( «Цивільна безпека»), ЛДУ БЖД
 6. Новосад Світлана, Думанчук Катерина - 2018 р. - І місце ( «Охорона праці»), м. Харків
 7. Моренюк Роксолана - 2018 р. - ІІІ місце  («Охорона праці»), м. Харків
  8. Казмурук Наталя - 2018 р. - ІІІ місце ("Гірництво (Охорона праці)"), м. Кривий Ріг
 8. 9. Чимбур Богдан - 2019 р. - І місце ( "Техногенна безпека"), ЛДУ БЖД
 9. Тимофєєва Ірина - 2019 р. - ІІІ місце ( «Гірніцтво. Охорона праці»), м. Кривий Ріг
 10. Грицалик Ольга, Миклуш Руслана - 2019 р. - ІІ місце ( «Охорона праці»), м. Харків
 11. Бонковська Соломія, Кость Оксана - 2019 р. - ІІІ місце («Охорона праці»), м. Харків
 12. Токарська Віра - 2019 р. - ІІІ місце («Цивільна безпека») ЛДУ БЖД
 13. Тимофєєва Ірина - 2020 р. - І місце ( «Цивільна безпека»), ЛДУ БЖД
 14. Небелюк Валерія - 2020 року -  І місце ( «Охорона праці»), м. Харків

У 2008 році курсант Лапшин Володимир посів І місце в ІІ етапі олімпіади з БЖД та ІІІ місце у І Міжнародній студентській олімпіаді.
У 2016 році на Всеукраїнській олімпіаді з безпеки життєдіяльності у м. Рівне курсант Руснак Ольга посіла 2-ті місце та відзнаку за високий рівень знань від НМЦ ДСНС України у Рівненській області. У 2017 році курсант Думанчук Катерина вибороли І місце у Всеукраїнській олімпіаді з безпеки життєдіяльності, а студентка Котович Зоряна - ІІІ місце у Всеукраїнській олімпіаді з охорони праці.
Курсант спеціальності "Транспотні технології" виборов І місце у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з безпеки життєдіяльності.
У 2019 році переможцями стали: курсант гр. ЦЗ-21 Головко Євген (І місце) - ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з безпеки життєдіяльності; студентка гр. ОП-31 Чернявка Віта (І місце) - ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з основ охорони праці; 

На кафедрі стало доброю традіцією до Міжнародного дня охорони праці проводити науково-практичні конференції. Так, у  квітні 2013 року відбулася вже І Міжнародна науково-практична конференція студентів, курсантів, ад'юнктів та аспірантів, в якій взяли участь студенти та курсанти з шести країн світу. Цього навчального року  планується проведення вже ХІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, курсантів, ад'юнктів та аспірантів за темою: "Проблеми та перспективи розвитку охорони праці в Україні", в якій щороку бере участь велика кількість учасників з багатьох ЗВО України. Виступаючі всебічно аналізують існуючі проблеми в галузі охорони праці та промислової безпеки у різних галузях промісловості, характеризують основні фізичні, хімічні, енергетичні, психологічні та інші чинники, что здійснюють негативний вплив на рівень професійних захворювань, інтоксікацій та виробничого травматизму, визначаються основні напрямки вирішення існуючих проблем .


Кафедра промислової безпеки та охорони праці є профільнім навчально-виховним підрозділом Навчально-наукового інституту цивільного захисту Львівського державного університету безпеки жіттєдіяльності. 
Курсанти і студенти кафедри промислової безпеки та охорони праці здобувають необхідні теоретичні знання та практичні навички з управління охороною праці, формування комплексу заходів щодо виявлення небезпечних та шкідливих виробничих чинників, їх усунення або зменшення до допустимих величин, профілактики виробничого травматизму та професійних захворювань, а також створення сприятливих умов праці.

 

 

 

Дозвілля: 

     Значна увага приділяється викладачами кафедри для популярізації спеціалізації "Охорона праці», виховання у студентів почуття гордості за обрану професію, для закріплення та поглиблення отриманих теоретичних та практичних навичок для майбутніх спеціалістів проводяться практичні заняття у провідних навчальних лабораторіях та на промислових підпріємствах нашої області, де їх ознайомлюють з технологічними процесами, обладнанням, засобами та заходами для створення безпечного и нешкідливих умов праці на виробництві, з нормативною базою з охорони праці, з функціональними обов'язками фахівців з охорони праці на конкретному виробництві.
За учбовим планом слухачі стажуються в навчальній пожежній частині на території навчального закладу, а влітку - в установах та підпріємствах - як інженери з охорони праці. Післе третього курсу - як інспектори з охорони праці. Багато студентів проходять практику в інспекціях територіального управління Держпраці у Львівській області. 
Студенти ознайомлюються з технологічними процесами, обладнанням, заходами відносно створення безпечних умов праці. Серед «Навчальних полігонів» - лабораторія кафедри хімічної інженерії національного університету «Львівська політехніка», Завод збірних конструкцій, науково-дослідний експертно-кріміналістічній центр, загін технічної служби ГУ ДСНС України у Львівській області.
25 листопада 2010 р., студентам та курсантам випала унікальна можлівість спуститися на глибину понад 500 м у шести шахтах ДП «Львіввугілля» м. Червонограда та відвідати Львівсько-Волинський воєнізований гірничо- рятувальний загін. Вони спостерігали особливості важкої праці гірніків та гірничорятувальників. Побачили, як проводяться заходи з охорони праці та дотримуються вимоги виробничої санітарії, фізіології, гігієні праці, профілактики виробничого травматизму та професійних захворювань, які використовуються засоби індивідуального захисту.

 
 

Чи не менш цікавими були екскурсії на Бурштинську ТЕС в Івано-Франківській області, «Львівський горілчаний завод», Львівське АТП 14630, Львівську нафтобазу, де курсанти та студенти навчалися інспектувати промислові об'єкти.


 
У звязку зі складаною ситуацією в країні та введенням режиму підвіщеної готовності на її території виникла потреба підвищити рівень знань населення з питань цивільного захисту та з надання Першої медичної допомоги. 
З цією метою викладачами кафедри: доц. Телегіною Г.В. та Яєчніком Р.В., а також курсантами та студентами постійно проводяться заняття з практичними працівниками підрозділів ДСНС та школярами м.Львова з надання Першої медичної допомоги у разі:

     - кровотчі;
     - травми;
     - опіків, 

а також правил проведення серцево-легеневої реанімації.
Такі заняття неодноразово проводиться і для усіх бажаючих, в рамках організованої міською радою програми на спеціальних майданчиках.

 
 

 
Активно Працюють зі студентами та курсантами куратори, які регулярно проводять з закріпленімі групами інформаційні години, екскурсії визначними місцями міста та поза його межами.
 

До Дня Святого Миколая Було організовано та проведено благочинну акцію: «Зроби подарунок своїми руками».
Усі бажаючі виготовляли та розмальовували яворівські іграшки, які були передані до дитячих будинків.
 

 

Стало традіцією в нашому Університеті долучатися до Святкування Дня вишиванки. 
   
   

 


 

 В рамках Дня охорони праці серед школярів Львівської середньої школи №55 було проведено конкурс малюнку: «Охорона праці очима дітей». Переможців конкурсу було відзначено грамотами та подарунки від Університету на лінійці, прісвяченій завершенню навчального року.

 

За спеціальністю «Охорона праці» навчаються найгарніші дівчата. Це підтверджується тим фактом, що студентка Сподарик Христина є «Міс глядацьких симпатій ЛДУ БЖД», курсант Корнійчук Наталя – «Міс ЛДУ БЖД – 2013».
 

 


 
Попри навчання студенти та курсанти спеціальності «Охорона праці» ведуть активний здоровий спосіб життя, беруть участь у художній самодіяльності, займаються спортом:
боксом, культуризмом, волейболом, пожежно-прикладним спортом та ін.

 

 

Так, курсант Шуба Тарас (випускник – 2013 року) - чемпіон першості МНС України та капітан збірної команди ЛДУБЖД з волейболу.
Курсант Тхорук Роман (випускник 2015 року) має високі здобутки з пожежно-прикладного спорту: майстер спорту України, рекордсмен України, призер багатьох змагань різного рівня. У травні 2013 рокувиборов перше місце на чемпіонаті України, а у жовтні 2012 року - у м. Анталія (Турецька Республіка) на VIII Чемпіонаті Світу з пожежно-прикладного спорту став лідером нашої збірної, що посіла 3-тє місце.
2014 року збірна українських рятувальників привезла до Києва кубок першості IX Чемпіонату світу з пожежно-рятувального спорту, який відбувся у місті Чинджу (Корея). Роман Тхорук став чемпіоном світу у складі збірної України з пожежно-рятувального спорту та чемпіоном з пожежної естафети.

Курсант Кучерява Ірина (випускник 2015 рку) чемпіон України з гирьового спорту.
Курсант Швець Юрій (випускник 2015 року) Неодноразово посідав прізові місця у чемпіонатах України з рятувальної роботи.
Високих спортивними здобуткамі
відзначілася і курсант Корнійчук Наталя (випускник 2015 року) 
 

 


Науково дослідна робота та міжнародне співробітництво: 

 Науково-педагогічні працівники кафедри виконують наукову роботу за напрямами досліджень професійного спрямування Університету: «Безпека життєдіяльності», «Охорона праці», «Промислова безпека», «Пожежна безпека».
Викладач кафедри сформували основні санітарні норми та вимоги до приміщень аеровокзалів цивільної авіації, а також рекомендації відносно безпечної експлуатації обладнання підвищеної небезпеки ДП «Міжнародний аеропорт «Львів».

  У 2013 році викладачі кафедри взяли участь у работі I Міжнародної наукової конференции " Ochrona pracy jako przedmiot badan pedagogiki pracy", яка відбулася у Вищій інженерній школі безпеки та організації праці в Радомі (Польща).
  Кафедра є членом "EUROPEAN ASSOTIATION for SECURITY", а деякі викладачі є членами Towarzystawa Naukowego Bezpieczenstwo i Ratownictwo. 

Підписано угоду про співробітництво з Вищою школою управління охороною праці у м. Катовіце, згідно з якою студенти можуть навчатися за програмою "Подвійний диплом".

 

Відповідно до проекту програми Erasmus + курсант Слободяник Надія протягом семестру навчалась за магістерською програмою спеціальності «Цивільна безпека» у Естонській Академії безпеки ( Estonian  Academy  of  Security  Sciences , м. Таллінн). Майбутні магістрі обрали для вивчення шість предметів, пов'язаних з цівільним захистом і управлінням у кризових ситуаціях.  
  Студенти з викладачами брали участь у Міжнародних днях науки, які проводилися у Державній вищій східноєвропейській школі (м. Перемишль, Польща).
 
Викладачі кафедри - медики беруть участь у масштабних Міжнародних польових навчаннях, які проводяться за участю Університету.   
  У лютому 2020 р. доцент кафедри Станіславчук Оксана у складі делегації від Університету взяла участь у Міжнародній науково-практічній конференції «Racjonalizacja procesów zapewnienia bezpieczeństwa uczestników zgromadzeń religijnych» (м. Вроцлав, Польща).


 

 


 

Інформація абітурієнту: 

ЗАПРОШУЄМО НА НАВЧАННЯ ЗА спеціальністю: «Цивільна безпека» 
ОСВІТНЯ ПРОГРАМА: ОХОРОНА ПРАЦІ

Прагнете отримати спеціальність, високий статус якої так необхідний в усьому світі? Вже сьогодні вона є престижною, а в майбутньому потреба в таких фахівцях зростатиме. ГАЛУЗЕВІ ВІДОМСТВА, УСТАНОВИ, ПІДПРИЄМСТВА ДЛЯ ЯКИХ ГОТУЄМО ФАХІВЦІВ:

 

 • Державна служба України з питань праці 
 • Міністерство внутрішніх справ України (зокрема Державна служба України з надзвичайних ситуацій, Патрульна поліція, Національна гвардія);
 • Міністерство оборони України;
 • Органи місцевого самоврядування (управління (відділи) з питань праці);
 • Підприємства (різних галузей промисловості та усіх форм власності);
 • Установи, заклади тощо
НАШІ ВИПУСКНИКИ ПРАЦЮЮТЬ НА ПОСАДАХ:

 

 • Інженер з охорони праці;
 • Інспектор з охорони праці;
 • Начальник відділу охорони праці;
 • Страховий експерт з охорони праці;
 • Начальник сектора  охорони праці;
 • Менеджер з питань охорони праці;
 • Радник з питань  охорони праці (зокрема консалтинг);
 • Експерт з питань охорони праці;
 • Експерт технічний з промислової безпеки.
 

​​НАШІ СТУДЕНТИ ВИВЧАЮТЬ: 

 • Управління охороною праці, Єдина державна система цивільного захисту, Правові основи охорони праці, Безпека потенційно небезпечних технологій та виробництв, Виробнича санітарія, фізіологія та гігієна праці, Соціально-економічні основи охорони праці, Пожежна безпека виробництв, Атестація та паспортизація робочих місць, Організація наглядової діяльності в галузі охорони праці, Експертиза в галузі охорони праці, Охорона праці на виробництвах підвищеної небезпеки, Розслідування нещасних випадків, профзахворювань та аварій на виробництві і страхування від них, Засоби індивідуального і колективного захисту, Основи економіки праці тощо.

Ознайомитись з змістом освітньої програми та перспективами працевлаштування можна за посиланням
https://ldubgd.edu.ua/node/195
П
ід час навчання можна брати участь у різних проектах, які організовують роботодавці, за результатами яких студенти одержують можливість проходити оплачуване стажування на цих підприємствах та працевлаштуватися там.

Всі студенти денної форми навчання на третьому  та четвертому курсі мають можливість паралельно здобувати другу вищу освіту в Університеті на ВІЙСЬКОВІЙ КАФЕДРІ та отримати після завершення навчання військове звання молодшого лейтенанта запасу.

Стажування курсантів і студентів проходить у пожежно-рятувальних підрозділах ДСНС України, територіальних державних інспекціях Держпраці України, експертно-технічному центрі, службах та відділах охорони праці державних адміністрацій, а також за кордоном, зокрема в Республіці Польща.
Після отримання диплому 
бакалавра можна продовжити навчання та здобути освітньо-кваліфікаційний рівень магістра за спеціалізаціями «Охорона праці», «Цивільний захист», «Управління проектами», «Пожежна безпека», брати участь у реалізації міжнародних наукових проектів, стажуватися за кордоном, навчатися за програмою "Подвійний диплом" у Вищій школі управління охороною праці в Катовіцах (Польща).


Телефони для довідок
Приймальна комісія 0985598040
Деканат 0999726567
#ЛДУБЖД_охорона_праці

Контактні телефони: (032)233-02-02; (067)67-223-85);
Завідувач кафедри промислової безпеки та охорони праці Мірус Олександр Львович 067 672 23 85;
доцент кафедри Станіславчук Оксана Володимирівна 067-911-41-35

    


.
 
 
 
 

Контактна інформація:

Наша адреса: 79007, м.Львів, вул. Клепарівська 35

Наші телефони:

тел. (032) 233-32-40 – Черговий по університету

тел./факс (032) 233-00-88 – Сектор адміністрування та електронного документообігу

Наша електронна пошта:

ldubzh.lviv@dsns.gov.ua

Пошта Університету

Телефон звернення
щодо сексуальних домагань та проявів дискримінації
​тел. (032) 233-15-02