Українська Англійська

ЛДУБЖД

Кафедра цивільного захисту та комп’ютерного моделювання екогеофізичних процесів


 
Кафедра цивільного захисту та комп'ютерного моделювання екогеофізичних процесів є випусковою за спеціальністю 263 «Цивільна безпека» та здійснює освітню діяльність за двома рівнями вищої освіти «бакалавр» та «магістр» з означеної спеціальності.
  Кафедру очолює підполковник служби цивільного захисту, доктор технічних наук, доцент  Яковчук Роман Святославович. 
  Науково-педагогічний склад кафедри налічує 12 працівників, з яких:
 • 3 доктори наук (1 професор ДАК);
 • 8 кандидатів наук (5 доцентів ДАК).

Історія виникнення кафедри: 


Історія виникнення кафедри

       Кафедра цивільного захисту та комп’ютерного моделювання екогеофізичних процесів була створена у вересні 2010 р. у складі інституту цивільного захисту. Її очільником став  доктор фізико-математичних наук, професор Стародуб Юрій Петрович. До складу кафедри ввійшли науково-педагогічні працівники кафедри техногенної безпеки і кафедри пожежної тактики та аварійно-рятувальних робіт.
       На початку 2019 року, в результаті здійснення організаційно-штатних заходів, склад кафедри збільшився за рахунок злиття з кафедрою інженерного забезпечення, саперних та піротехнічних робіт у складі навчально-наукового інституту цивільного захисту.
     З березня 2019 року по вересень 2020 року кафедру очолював полковник служби цивільного захисту, кандидат наук з державного управління Ковальчук Віктор Миколайович.
      На сьогоднішній день кафедру очолює підполковник служби цивільного захисту Яковчук Роман Святославович.
        

Колектив кафедри: 

      Кафедру очолює підполковник служби цивільного захисту, доктор технічних наук, доцент  Яковчук Роман Святославович
      Науково-педагогічний склад кафедри налічує 12  працівників, з яких :
 • 3 доктора наук;
 • 8 кандидатів наук ( 5 доцентів ДАК ).

Науково-педагогічний склад: 

 

 

Начальник кафедри
ЯКОВЧУК Роман Святославович

доктор технічних наук, доцент
підполковник служби ц.з.

тел. роб.  (032) 233 00 27
r.yakovchuk@ldubgd.edu.ua
наукові праці

Заступник начальника кафедри
КОВАЛЬЧУК Віктор Миколайович

кандидат наук з державного управління, 
полковник служби ц.з.

тел. роб.  (032) 233 00 27
v.kovalchuk@ldubgd.edu.ua
наукові праці

Професор кафедри

СТАРОДУБ Юрій Петрович

доктор фізико-математичних наук, професор
наукові праці

y.starodub@ldubgd.edu.ua

Доцент кафедри

КАРАБИН Василь Васильович

доктор технічних наук, доцент
наукові праці

vasyl.karabyn@gmail.com

Доцент кафедри

БАБАДЖАНОВА Ольга Федорівна

кандидат технічних наук, доцент
наукові праці

Доцент кафедри

ТАРНАВСЬКИЙ Андрій Богданович

кандидат технічних наук, доцент
наукові праці

a.tarnawsky@ldubgd.edu.ua

Доцент кафедри

ЛОЇК Василь Богданович

кандидат технічних наук, доцент
підполковник служби ц. з.
наукові праці

v.loik@ldubgd.edu.ua

Доцент кафедри

РОГУЛЯ Андрій Олексійович

кандидат наук з державного управління,
полковник служби ц. з.

a.rogulia@ldubgd.edu.ua

Старший викладач кафедри

СИНЕЛЬНИКОВ Олександр Дмитрович

кандидат технічних наук, доцент
підполковник служби ц.з.

наукові праці

o.synelnikov@ldubgd.edu.ua

Старший викладач кафедри

ЛАВРІВСЬКИЙ Мар'ян Зеновійович

підполковник служби ц.з.
наукові праці

m.lavrivskiy@ldubgd.edu.ua

Старший викладач кафедри

ГАВРИСЬ Андрій Петрович

кандидат технічних наук,
майор служби ц.з.
наукові праці

a.havrys@ldubgd.edu.ua

Викладач кафедри

ІЛЬЧИШИН Ярослав Васильович

кандидат педагогічних наук,
підполковник служби ц.з.
наукові праці

j.ilchyshyn@ldubgd.edu.ua

Дисципліни, які викладаються на кафедрі: 

Єдина держав на система цивільного захисту
Основи цивільного захисту
Інформаційні системи і технології у сфері цивільного захисту
Навчання населення діям в надзвичайних ситуаціях
Інженерний захист населення і територій
Інженерно-технічні заходи цивільного захисту
Управління ризиками виникнення надзвичайних ситуацій
Нормативна робота у сфері цивільного захисту
Радіаційний, хімічний та біологічний захист
Ідентифікація вибухонебезпечних предметів
Тактика дій в надзвичайних ситуаціях
Оргінізація аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт
Організація ліквідацій надзвичайних ситуацій та пожеж
Діяльність органів управління в надзвичайних ситуаціях
Безпека потенційно небезпечних технологій та виробництв
Природні та техногенні загрози
Профілактична діяльність у сфері цивільного захисту
Техногенна безпека при перевезенні небезпечних вантажів
Техногенна безпека об'єктів підвищеної небезпеки
Цивільний захист
Державне управління у сфері цивільної безпеки
Системи забезпечення захисту населення і територій у надзвичайних ситуаціях
Управління ризиками виникнення надзвичайних ситуацій
Державне регулювання діяльності у сфері цивільного захисту
Міжнародне співробітництво у сфері цивільного захисту
Цивільний захист на території ОТГ
Методологія та організація наукових досліджень
Прикладні інформаційні технології у сфері ЦЗ
Підготовка органів управління до дій в НС
Організація діяльності органів та підрозділів цивільного захисту
Вибухова справа
Організація розмінування місцевості
Технічне забезпечення піротехнічних робіт
Інженерні боєприпаси
Артилерійські боєприпаси
Авіаційні боєприпаси

Науково-методична робота кафедри: 

​     Для підвищення якості навчання викладачами кафедри за останні роки опубліковано ряд навчальних посібників:  

 • “Пожежна безпека об’єктів агропромислового комплексу” (Пелешко М.З., Бабаджанова О.Ф., Башинський О.І.);
 • “Пожежна та техногенна безпека основних небезпечних виробництв” частина 2 (Павлюк Ю.Е., Бабаджанова О.Ф., Сукач Ю.Г.); 
 • “Техногенна безпека АЕС” частина 1 (Тарнавський А.Б., Сукач Р.Ю., Сукач Ю.Г.);
 • “Захист об’єктів та проведення відновлювальних робіт у надзвичайних ситуаціях” частина 1 (Сукач Ю.Г., Ткачук Р.Л.);
 • "Класифікація надзвичайних ситуацій за їх походженням та рівнями. Аналіз надзвичайних ситуацій" (Ковальчук В.М., Чалий Д.О., Войтович Д.П.).

     Знання, одержані з навчальних дисциплін “Безпека потенційно-небезпечних технологій та виробництв”, “Пожежна безпека об’єктів підвищеної небезпеки”  курсанти і студенти закріплюють під час проведення практичних занять на промислових об’єктах м. Львова, зокрема ПАТ “Концерн Галнафтогаз”, ПАТ “Львівський жиркомбінат”, ПАТ “Львівський холодокомбінат”, ПАТ “Карлсберг-Україна” філія Львівська пивоварня та інші.
Матеріально-технічна база: 

     За кафедрою у навчальному корпусі Університету закріплено дві навчальні аудиторії. Заняття викладачами проводяться з використанням мультимедійних пристроїв із сучасним комп’ютерним забезпеченням.
 

Напрямки наукових досліджень кафедри: 

     Кафедра тісно співпрацює з кафедрами інших ВУЗів, серед яких НУ “Львівська політехніка”, Національний університет цивільного захисту України (м. Харків) та ряд інших.
 

Наукова діяльність студентів та курсантів: 

   Під час навчання курсанти і студенти беруть активну участь в науковій роботі під керівництвом кваліфікованого професорсько-викладацького складу кафедри. Плідно працює наукове товариство курсантів і студентів кафедри, роботи яких неодноразово брали участь і відзначались на різноманітних конкурсах і конференціях як у нашому Університеті, так і у інших навчальних закладах України.
   Курсантами та студентами нашого інституту прийнята участь у Всеукраїнській студентській олімпіаді з дисципліни “Цивільний захист”, яка проходила на базі Національного авіаційного університету (м. Київ). За підсумками олімпіади серед понад 100 учасників з 30-ти навчальних закладів України курсант групи ЦЗ-42 Білик Т.В. зайняв III призове місце.

На базі Національного технічного університету нафти та газу (м. Івано-Франківськ) був проведений конкурс – захист студентських наукових робіт з галузі “Нафтова та газова промисловість”, де курсанти гр. ЦЗ-42 Білик Т.В. та Батюк В.Т. отримали дипломи за зайняті призові місця у номінаціях “Оригінальний науковий підхід” та “Оригінальне наукове рішення”.


/>

Дозвілля: 

     Для пропагування здорового способу життя, залучення до національної культурної спадщини, ознайомлення з побутом, традиціями та звичаями українського народу викладачі кафедри – куратори груп проводять туристично-спортивні походи та екскурсії визначними місцями Львова, відвідують театри, музеї, виставкові зали, картинні галереї, філармонію, музей народної архітектури та побуту “Шевченківський гай”, кінопалаци тощо.

Науково дослідна робота та міжнародне співробітництво: 

Науково-педагогічними працівниками кафедри проводяться науково-дослідні роботи за наступними тематиками:

 • Комп’ютерне моделювання екогеофізичних процесів (професор Стародуб Ю.П.);
 • Дослідження кінетики поглинання нафтопродуктів при аварійних розливах (доцент Бабаджанова О.Ф.);
 • Прийняття рішень в екстремальних умовах діяльності (доцент Ткачук Р.Л.);
 • Особливості пожежної та техногенної безпеки об’єктів промислового та сільськогосподарського комплексу (доцент Тарнавський А.Б.);
 • Проблеми цивільного захисту, дослідження вогнестійкості та вогнезахисту будівельних конструкцій (Веселівський Р.Б.).

    Протягом тривалого періоду науково-педагогічними працівниками кафедри проведені  та захищені дисертаційні дослідження за наступними тематиками: 

 • Гаврись А.П. “Моделі та методи формування портфелів захисту територій від затоплення” ( 05.13.22 – управління проектами та програмами )  - 2018;
 • Ковальчук В.М. "Механізми державного управління оперативно-рятувальними службами ЄС та України в контексті сучасних викликів та загроз" ( 25.00.02 - механізми державного управління )  - 2017;
 • Веселівський Р.Б. "Обґрунтування умов застосування вертикальних багатошарових огороджувань конструкцій будівель і споруд з урахуванням їх вогнестійкості" ( 21.06.02 – пожежна безпека  - 2012;
 • Войтович Д.П. "Підвищення ефективності функціонування пожежно-рятувальних підрозділів в процесі ліквідації пожеж у містах" ( 21.06.02 – пожежна безпека )  - 2011;
 • Ткачук Р.Л. "Логіко-когнітивні моделі інтелектуального тренування і тестування операторів у системі забезпечення ліквідації загроз05.13.06 – інформаційні технології  - 2008;
 • Тарнавський А.Б. "Технологічні основи модифікації термопластів полівінілпіролідоном у в’язкотекучому стані"  05.17.06 – технологія полімерних і композиційних матеріалів  - 2006;
 • Бабаджанова О.Ф. " Повышение эксплуатационных свойств электровакуумных стронций- и барийсодержащих стекол и изделий методом газотермической обработки " ( 05.17.11 – технологія тугоплавких неметалічних матеріалів ) - 1990;


    Протягом навчального року науково-педагогічними працівниками кафедри опубліковано понад 20 наукових тез доповідей та статей у фахових виданнях.
Підготовлений пакет документів для подачі міжнародного проекту “Ерасмус +”, грант на який було отримано у лютому 2016 р. В рамках виконання даного проекту організована робоча поїздка в університет Кінгстон (м. Лондон, Великобританія), де проведено тематичні лекції та практичні заняття (Стародуб Ю.П., Гаврись А.П.).
    Науково-педагогічними працівниками кафедри проведена робота щодо отримання двохрічного гранту у програмі “Інтернаціоналізації вищої освіти Британської ради в Україні” (Стародуб Ю.П., Веселівський Р.Б.).
    В рамках виконання даного проекту організовано 3 місячне навчання курсантів на базі навчального закладу Університету Кінгстон (м. Лондон, Великобританія).
    Делегація Університету у складі начальника-навчально наукового інституту полковника служби цивільного захисту Андрія Ренкаса та заступника начальника кафедри Дмитра Войтовича продовжує співпрацю у рамках проекту Erasmus+ з Рятувальним коледжем м. Таллін, Естонія. В рамках робочого візиту було проведено ознайомлення із матеріально-технічною базою коледжу, системою підготовки рятувальників для державної рятувальної служби Естонії.

   За домовленістю між сторонами проекту організовано стажування курсантів кафедри у Рятувальному коледжі м. Таллін (Естонія).
   25-27 вересня працівники кафедри приймали участь в активній фазі масштабних Міжнародних навчань EU-CHEM-REACT, які проходили на базі полігону ДП “Екотрансенерго” (Яворівський район Львівської області). Проект EU-CHEM-REACT виконувався в рамках гранту ЄС з 2017 року і мав на меті допомогти Україні оцінити ефективність нової системи цивільного захисту, можливості взаємодіяти з сусідніми країни Європейського Союзу, європейськими інституціями відповідно до стандартів та процедур Європейського Союзу. Проект впроваджувався міжнародним консорціумом, до якого ввійшли Литва (Асоціація робіт та послуг з пожежної безпеки Литви, асоційованим бенефіціаром), Україна (Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, як асоційований бенефіціар), Міжнародний центр хімічної безпеки та безпеки (ICCSS) у Варшаві як міжнародний координатор. У навчаннях брали також участь команди з Чехії, Латвії, Польщі та України, у тому числі, професійні та добровільні команди пожежної охорони.

 


Інформація абітурієнту: 

     Алгоритм вступу на навчання в 2020 році.
 
 
     Курсанти і студенти кафедри здобувають необхідні знання та навики у сферах пожежної і техногенної безпеки, цивільного захисту, державного нагляду (контролю) у цих сферах та за діяльністю аварійно-рятувальних служб; здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням та виконанням вимог законодавства у сферах пожежної і техногенної безпеки, цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру
Курсанти і студенти в процесі навчання оволодівають такими професіями:

 • провідний фахівець відділу цивільного захисту;
 • провідний фахівець евакуаційного сектору з надзвичайних ситуацій при районних державних адміністраціях;
 • фахівець з комп’ютерного моделювання (програмування) сертифікації якості грунтів, води, моніторингу радіаційної безпеки;
 • працівник експертно-технічного центру з цивільного захисту та техногенної безпеки;
 • начальник штабу цивільного захисту (цивільної оборони) підприємства, установи, організації тощо;
 • фахівець з екологічної безпеки;
 • працівник відділу (сектору) з надзвичайних ситуацій районної адміністрації;
 • відповідальний за цивільний захист, пожежну та техногенну безпеку об’єкта.

     Випускники кафедри можуть працювати на таких посадах:
1. в системі Державної служби України з надзвичайних ситуацій:

 • провідний фахівець сектору хімічного та радіаційного контролю;
 • провідний фахівець відділу цивільного захисту;
 • провідний фахівець евакуаційного сектору з надзвичайних ситуацій при районних державних адміністраціях (органах виконавчої влади).

2. на підприємствах, установах, організаціях та органах виконавчої влади:

 • начальник штабу цивільного захисту підприємства, установи, організації тощо;
 • відповідальний за цивільний захист (пожежну та техногенну безпеку) підприємства, організації, установи тощо;
 • працівник експертно-технічного центру з цивільного захисту та техногенної безпеки;
 • спеціаліст з комп’ютерного моделювання (програмування), сертифікації якості ґрунтів, води, моніторингу радіаційної безпеки;
 • працівник консультаційних пунктів при житлово-експлуатаційних об’єднаннях, селищних (сільських) радах.

.
 
 
 
 

Контактна інформація:

Наша адреса: 79007, м.Львів, вул. Клепарівська 35

Наші телефони:

тел. (032) 233-32-40 – Черговий по університету

тел./факс (032) 233-00-88 – Сектор адміністрування та електронного документообігу

Наша електронна пошта:

ldubzh.lviv@dsns.gov.ua

Пошта Університету

Телефон звернення
щодо сексуальних домагань та проявів дискримінації
​тел. (032) 233-15-02