Українська Англійська

ЛДУБЖД

Кафедра цивільного захисту та комп’ютерного моделювання екогеофізичних процесів


 
Кафедра цивільного захисту та компютерного моделювання екогеофізичних процесів є випусковою за спеціальністю 263 «Цивільна безпека» та здійснює освітню діяльність за двома рівнями вищої освіти «бакалавр» та «магістр» з означеної спеціальності.
  Кафедру очолює підполковник служби цивільного захисту, кандидат технічних наук  Яковчук Роман Святославович. 
  Науково-педагогічний склад кафедри налічує 12 працівників, з яких:
 • 2 доктора наук;
 • 9 кандидатів наук (3 доцентів ВАК).
ДІЯЛЬНІСТЬ  КАФЕДРИ

До Університету завітали учні ліцею №10 ім. св. Марії Магдалени та гості з Першого ліцею iм. Boleslawa Krzywoustego у м.Глогув (Республіка Польща)

Практичні заняття у захисній споруді міста

Завершився другий день тренінгу для представників ВПУ ЛДУБЖД (м.Вінниця)

В Університеті відбулась зустріч курсантів із начальником відділення піротехнічних робіт групи піротехнічних робіт та підводного розмінування

Історія виникнення кафедри: 


Історія виникнення кафедри

       Кафедра цивільного захисту та комп’ютерного моделювання екогеофізичних процесів була створена у вересні 2010 р. у складі інституту цивільного захисту. Її очільником став  доктор фізико-математичних наук, професор Стародуб Юрій Петрович. До складу кафедри ввійшли науково-педагогічні працівники кафедри техногенної безпеки і кафедри пожежної тактики та аварійно-рятувальних робіт.
       На початку 2019 року, в результаті здійснення організаційно-штатних заходів, склад кафедри збільшився за рахунок злиття з кафедрою інженерного забезпечення, саперних та піротехнічних робіт у складі навчально-наукового інституту цивільного захисту. З березня 2019 року по вересень 2020 року кафедру очолював полковник служби цивільного захисту, кандидат наук з державного управління Ковальчук Віктор Миколайович. На сьогоднішній день кафедру очолює підполковник служби цивільного захисту Яковчук Роман Святославович.
        

Колектив кафедри: 

      Кафедру очолює майор служби цивільного захисту, кандидат технічних наук  Яковчук Роман СвятославовичНауково-педагогічний склад кафедри налічує 12  працівників, з яких :
 • 2 доктора наук;
 • 9 кандидатів наук ( 3 доцентів ВАК ).

Науково-педагогічний склад: 

 

 

Начальник кафедри
ЯКОВЧУК Роман Святославович

кандидат технічних наук, 
підполковник служби ц.з.

тел. роб.  (032) 233 00 27
r.yakovchuk@ldubgd.edu.ua
наукові праці

Заступник начальника кафедри
КОВАЛЬЧУК Віктор Миколайович

кандидат наук з державного управління, 
полковник служби ц.з.

тел. роб.  (032) 233 00 27
v.kovalchuk@ldubgd.edu.ua
наукові праці

Професор кафедри

СТАРОДУБ Юрій Петрович

доктор фізико-математичних наук, професор
наукові праці

y.starodub@ldubgd.edu.ua

Доцент кафедри

КАРАБИН Василь Васильович

доктор технічних наук, доцент
наукові праці

vasyl.karabyn@gmail.com

Доцент кафедри

БАБАДЖАНОВА Ольга Федорівна

кандидат технічних наук, доцент
наукові праці

Доцент кафедри

ТАРНАВСЬКИЙ Андрій Богданович

кандидат технічних наук, доцент
наукові праці

a.tarnawsky@ldubgd.edu.ua

Доцент кафедри

ЛОЇК Василь Богданович

кандидат технічних наук
підполковник служби ц. з.
наукові праці

v.loik@ldubgd.edu.ua

Доцент кафедри

РОГУЛЯ Андрій Олексійович

кандидат наук з державного управління,
полковник служби ц. з.

a.rogulia@ldubgd.edu.ua

Старший викладач кафедри

СИНЕЛЬНИКОВ Олександр Дмитрович

кандидат технічних наук
підполковник служби ц.з.

наукові праці

o.synelnikov@ldubgd.edu.ua

Старший викладач кафедри

ЛАВРІВСЬКИЙ Мар'ян Зеновійович

підполковник служби ц.з.
наукові праці

m.lavrivskiy@ldubgd.edu.ua

Старший викладач кафедри

ГАВРИСЬ Андрій Петрович

кандидат технічних наук,
майор служби ц.з.
наукові праці

a.havrys@ldubgd.edu.ua

Викладач кафедри

ІЛЬЧИШИН Ярослав Васильович

кандидат педагогічних наук,
підполковник служби ц.з.
наукові праці

j.ilchyshyn@ldubgd.edu.ua

Дисципліни, які викладаються на кафедрі: 

Техногенна безпека АЕС
Профілактична діяльність у сфері цивільного захисту
Державне регулювання діяльності у сфері цивільного захисту
Безпека потенційно небезпечних технологій та виробництв
Запобігання надзвичайним ситуаціям на транспорті
Цивільний захист
Радіаційний, хімічний та біологічний захист
Профілактична діяльність у сфері техногенної безпеки
Природні та техногенні загрози
Пожежна безпека об’єктів підвищеної небезпеки
Інженерно-технічні заходи цивільного захисту
Організація управління та діяльності у сфері цивільного захисту
Радіаційні, хімічні та біологічні небезпеки та захист від них
Моніторинг надзвичайних ситуацій та теорія ризиків
Інформаційні технології в комп’ютерному моделюванні екогеофізичних процесів
Прикладні інформаційні технології у сфері ЦЗ
Техногенна безпека промислових об’єктів та технологій
Організація та управління ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій
Системи забезпечення захисту населення і територій у надзвичайних ситуаціях
Організація діяльності органів та підрозділів цивільного захисту
Захист населення і територій в мирний час та особливий період
Інженерний захист населення і територій
Прикладні інформаційні технології
Єдина держав на система цивільного захисту
Нормативна робота у сфері цивільного захисту
Безпечна експлуатація інженерних систем і споруд
Цивільна безпека туризму
Організація роботи особового складу у непридатному для дихання середовищі
Інженерні мережі та комунікації
Первинна підготовка рятівника
Вибухова справа
Організація розмінування місцевості
Технічне забезпечення піротехнічних робіт
Інженерні боєприпаси
Артилерійські боєприпаси
Авіаційні боєприпаси
Інженерне забезпечення пожежогасіння та аварійно-рятувальних робіт

Науково-методична робота кафедри: 

​     Для підвищення якості навчання викладачами кафедри за останні роки опубліковано ряд навчальних посібників:  

 • “Пожежна безпека об’єктів агропромислового комплексу” (Пелешко М.З., Бабаджанова О.Ф., Башинський О.І.);
 • “Пожежна та техногенна безпека основних небезпечних виробництв” частина 2 (Павлюк Ю.Е., Бабаджанова О.Ф., Сукач Ю.Г.); 
 • “Техногенна безпека АЕС” частина 1 (Тарнавський А.Б., Сукач Р.Ю., Сукач Ю.Г.);
 • “Захист об’єктів та проведення відновлювальних робіт у надзвичайних ситуаціях” частина 1 (Сукач Ю.Г., Ткачук Р.Л.);
 • "Класифікація надзвичайних ситуацій за їх походженням та рівнями. Аналіз надзвичайних ситуацій" (Ковальчук В.М., Чалий Д.О., Войтович Д.П.).

     Знання, одержані з навчальних дисциплін “Безпека потенційно-небезпечних технологій та виробництв”, “Пожежна безпека об’єктів підвищеної небезпеки”  курсанти і студенти закріплюють під час проведення практичних занять на промислових об’єктах м. Львова, зокрема ПАТ “Концерн Галнафтогаз”, ПАТ “Львівський жиркомбінат”, ПАТ “Львівський холодокомбінат”, ПАТ “Карлсберг-Україна” філія Львівська пивоварня та інші.
Матеріально-технічна база: 

     За кафедрою у навчальному корпусі Університету закріплено дві навчальні аудиторії. Заняття викладачами проводяться з використанням мультимедійних пристроїв із сучасним комп’ютерним забезпеченням.
 

Напрямки наукових досліджень кафедри: 

     Кафедра тісно співпрацює з кафедрами інших ВУЗів, серед яких НУ “Львівська політехніка”, Національний університет цивільного захисту України (м. Харків) та ряд інших.
 

Наукова діяльність студентів та курсантів: 

   Під час навчання курсанти і студенти беруть активну участь в науковій роботі під керівництвом кваліфікованого професорсько-викладацького складу кафедри. Плідно працює наукове товариство курсантів і студентів кафедри, роботи яких неодноразово брали участь і відзначались на різноманітних конкурсах і конференціях як у нашому Університеті, так і у інших навчальних закладах України.
   Курсантами та студентами нашого інституту прийнята участь у Всеукраїнській студентській олімпіаді з дисципліни “Цивільний захист”, яка проходила на базі Національного авіаційного університету (м. Київ). За підсумками олімпіади серед понад 100 учасників з 30-ти навчальних закладів України курсант групи ЦЗ-42 Білик Т.В. зайняв III призове місце.

На базі Національного технічного університету нафти та газу (м. Івано-Франківськ) був проведений конкурс – захист студентських наукових робіт з галузі “Нафтова та газова промисловість”, де курсанти гр. ЦЗ-42 Білик Т.В. та Батюк В.Т. отримали дипломи за зайняті призові місця у номінаціях “Оригінальний науковий підхід” та “Оригінальне наукове рішення”.


/>

Дозвілля: 

     Для пропагування здорового способу життя, залучення до національної культурної спадщини, ознайомлення з побутом, традиціями та звичаями українського народу викладачі кафедри – куратори груп проводять туристично-спортивні походи та екскурсії визначними місцями Львова, відвідують театри, музеї, виставкові зали, картинні галереї, філармонію, музей народної архітектури та побуту “Шевченківський гай”, кінопалаци тощо.

Науково дослідна робота та міжнародне співробітництво: 

Науково-педагогічними працівниками кафедри проводяться науково-дослідні роботи за наступними тематиками:

 • Комп’ютерне моделювання екогеофізичних процесів (професор Стародуб Ю.П.);
 • Дослідження кінетики поглинання нафтопродуктів при аварійних розливах (доцент Бабаджанова О.Ф.);
 • Прийняття рішень в екстремальних умовах діяльності (доцент Ткачук Р.Л.);
 • Особливості пожежної та техногенної безпеки об’єктів промислового та сільськогосподарського комплексу (доцент Тарнавський А.Б.);
 • Проблеми цивільного захисту, дослідження вогнестійкості та вогнезахисту будівельних конструкцій (Веселівський Р.Б.).

    Протягом тривалого періоду науково-педагогічними працівниками кафедри проведені  та захищені дисертаційні дослідження за наступними тематиками: 

 • Гаврись А.П. “Моделі та методи формування портфелів захисту територій від затоплення” ( 05.13.22 – управління проектами та програмами )  - 2018;
 • Ковальчук В.М. "Механізми державного управління оперативно-рятувальними службами ЄС та України в контексті сучасних викликів та загроз" ( 25.00.02 - механізми державного управління )  - 2017;
 • Веселівський Р.Б. "Обґрунтування умов застосування вертикальних багатошарових огороджувань конструкцій будівель і споруд з урахуванням їх вогнестійкості" ( 21.06.02 – пожежна безпека  - 2012;
 • Войтович Д.П. "Підвищення ефективності функціонування пожежно-рятувальних підрозділів в процесі ліквідації пожеж у містах" ( 21.06.02 – пожежна безпека )  - 2011;
 • Ткачук Р.Л. "Логіко-когнітивні моделі інтелектуального тренування і тестування операторів у системі забезпечення ліквідації загроз05.13.06 – інформаційні технології  - 2008;
 • Тарнавський А.Б. "Технологічні основи модифікації термопластів полівінілпіролідоном у в’язкотекучому стані"  05.17.06 – технологія полімерних і композиційних матеріалів  - 2006;
 • Бабаджанова О.Ф. " Повышение эксплуатационных свойств электровакуумных стронций- и барийсодержащих стекол и изделий методом газотермической обработки " ( 05.17.11 – технологія тугоплавких неметалічних матеріалів ) - 1990;


    Протягом навчального року науково-педагогічними працівниками кафедри опубліковано понад 20 наукових тез доповідей та статей у фахових виданнях.
Підготовлений пакет документів для подачі міжнародного проекту “Ерасмус +”, грант на який було отримано у лютому 2016 р. В рамках виконання даного проекту організована робоча поїздка в університет Кінгстон (м. Лондон, Великобританія), де проведено тематичні лекції та практичні заняття (Стародуб Ю.П., Гаврись А.П.).
    Науково-педагогічними працівниками кафедри проведена робота щодо отримання двохрічного гранту у програмі “Інтернаціоналізації вищої освіти Британської ради в Україні” (Стародуб Ю.П., Веселівський Р.Б.).
    В рамках виконання даного проекту організовано 3 місячне навчання курсантів на базі навчального закладу Університету Кінгстон (м. Лондон, Великобританія).
    Делегація Університету у складі начальника-навчально наукового інституту полковника служби цивільного захисту Андрія Ренкаса та заступника начальника кафедри Дмитра Войтовича продовжує співпрацю у рамках проекту Erasmus+ з Рятувальним коледжем м. Таллін, Естонія. В рамках робочого візиту було проведено ознайомлення із матеріально-технічною базою коледжу, системою підготовки рятувальників для державної рятувальної служби Естонії.

   За домовленістю між сторонами проекту організовано стажування курсантів кафедри у Рятувальному коледжі м. Таллін (Естонія).
   25-27 вересня працівники кафедри приймали участь в активній фазі масштабних Міжнародних навчань EU-CHEM-REACT, які проходили на базі полігону ДП “Екотрансенерго” (Яворівський район Львівської області). Проект EU-CHEM-REACT виконувався в рамках гранту ЄС з 2017 року і мав на меті допомогти Україні оцінити ефективність нової системи цивільного захисту, можливості взаємодіяти з сусідніми країни Європейського Союзу, європейськими інституціями відповідно до стандартів та процедур Європейського Союзу. Проект впроваджувався міжнародним консорціумом, до якого ввійшли Литва (Асоціація робіт та послуг з пожежної безпеки Литви, асоційованим бенефіціаром), Україна (Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, як асоційований бенефіціар), Міжнародний центр хімічної безпеки та безпеки (ICCSS) у Варшаві як міжнародний координатор. У навчаннях брали також участь команди з Чехії, Латвії, Польщі та України, у тому числі, професійні та добровільні команди пожежної охорони.

 


Інформація абітурієнту: 

     Алгоритм вступу на навчання в 2020 році.
 
 
     Курсанти і студенти кафедри здобувають необхідні знання та навики у сферах пожежної і техногенної безпеки, цивільного захисту, державного нагляду (контролю) у цих сферах та за діяльністю аварійно-рятувальних служб; здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням та виконанням вимог законодавства у сферах пожежної і техногенної безпеки, цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру
Курсанти і студенти в процесі навчання оволодівають такими професіями:

 • провідний фахівець відділу цивільного захисту;
 • провідний фахівець евакуаційного сектору з надзвичайних ситуацій при районних державних адміністраціях;
 • фахівець з комп’ютерного моделювання (програмування) сертифікації якості грунтів, води, моніторингу радіаційної безпеки;
 • працівник експертно-технічного центру з цивільного захисту та техногенної безпеки;
 • начальник штабу цивільного захисту (цивільної оборони) підприємства, установи, організації тощо;
 • фахівець з екологічної безпеки;
 • працівник відділу (сектору) з надзвичайних ситуацій районної адміністрації;
 • відповідальний за цивільний захист, пожежну та техногенну безпеку об’єкта.

     Випускники кафедри можуть працювати на таких посадах:
1. в системі Державної служби України з надзвичайних ситуацій:

 • провідний фахівець сектору хімічного та радіаційного контролю;
 • провідний фахівець відділу цивільного захисту;
 • провідний фахівець евакуаційного сектору з надзвичайних ситуацій при районних державних адміністраціях (органах виконавчої влади).

2. на підприємствах, установах, організаціях та органах виконавчої влади:

 • начальник штабу цивільного захисту підприємства, установи, організації тощо;
 • відповідальний за цивільний захист (пожежну та техногенну безпеку) підприємства, організації, установи тощо;
 • працівник експертно-технічного центру з цивільного захисту та техногенної безпеки;
 • спеціаліст з комп’ютерного моделювання (програмування), сертифікації якості ґрунтів, води, моніторингу радіаційної безпеки;
 • працівник консультаційних пунктів при житлово-експлуатаційних об’єднаннях, селищних (сільських) радах.

.
 
 
 
 

Контактна інформація:

Наша адреса: 79007, м.Львів, вул. Клепарівська 35

Наші телефони:

тел. (032) 233-32-40 – Черговий по університету

тел./факс (032) 233-00-88 – Сектор адміністрування та електронного документообігу

Наша електронна пошта:

ldubzh.lviv@dsns.gov.ua

Пошта Університету

Телефон звернення
щодо сексуальних домагань та проявів дискримінації
​тел. (032) 233-15-02