Українська Англійська

ЛДУБЖД

Кафедра управління інформаційною безпекою

 

Кафедра управління інформаційною безпекою здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр та магістр за спеціальністю 125 "Кібербезпека".
Освітня програма спеціальності “Кібербезпека” розроблена спільно з фахівцями провідних ІТ-компаній Львова. Більшість предметів в навчальній програмі – це цілком нові дисципліни, зорієнтовані на потреби ринку, перш за все, ІТ-галузі. В програмі докорінно змінено набір дисциплін, що стало можливим завдяки тісній співпраці кафедри  з провідними фахівцями фірм Softserve і Eleks в галузі Кібербезпеки.

 
Згідно з цією програмою кафедра буде готувати фахівців, спеціальністю яких буде інженер з кібербезпеки (SecOps). Починаючи з першого курсу майбутні фахівці будуть вивчати організацію ІТ на підприємстві (ITIL) і основи кібербезпеки (CyberSecurity Fundamentals). В результаті вивчення цих дисциплін студенти повинні зрозуміти основні ризики і загрози кібербезпеки, а також способи захисту і нападу в сучасних інформаційних системах. Також протягом перших двох курсів планується вивчення мов програмування Python і C#. На старших курсах студенти будуть вивчати інструменти кібербезпеки (збирання логів і типи логування, Netflow, IDS, Vulnerability scanning, SIEM); способи нападу і захисту в комп’ютерних мережах; операційні системи та їх захист; WEB – програмування і захист веб-додатків, криптографію. Іншою частиною програми підготовки є організація захисту інформації на підприємстві, аналіз ризиків і загроз кібербезпеці з використанням сучасних світових стандартів. Починаючи з другого курсу студенти спеціальності «Кібербезпека» будуть проходити навчальну практику на ІТ-компаніях, кращі з яких зможуть отримати в майбутньому роботу в цих компаніях.

Сторінки кафедри Управління інформаційною безпекою є також у соціальних мережах.
       
Запрошуємо Вас доєднатися та слідкувати за цікавою інформацією і життям кафедри.


 

Історія виникнення кафедри: 


ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ КАФЕДРИ


Кафедру управління інформаційною безпекою започатковано у січні 2011 року внаслідок реорганізації кафедри інформаційних технологій та телекомунікаційних систем (ІТТС), яка була поділена на дві кафедри. Нову кафедру очолив доктор технічних наук, професор Грицюк Ю.І., котрий перебував на посаді професора кафедри ІТТС. З вересня 2014 року кафедру очолив доктор технічних наук, професор Самотий В.В. Кафедрі виділено приміщення в навчальному корпусі Університету та закріплено відповідні лабораторії. Вона є структурним підрозділом Навчально-наукового інституту цивільного захисту і забезпечує навчальну, виховну й методичну роботу серед курсантів і студентів Університету.

Колектив кафедри: 

До складу кафедри УІБ входять 10 науково-педагогічних працівників, з них один доктор наук, 5 кандидатів наук, два викладачі та лаборант.


 

Науково-педагогічний склад: 

 Начальник кафедри

ТКАЧУК Ростислав Львович

полковник сл.цз., доцент
доктор технічних наук
e-mail: r.tkachuk@ldubgd.edu.ua

Професор кафедри

САМОТИЙ Володимир Васильович

професор,доктор технічних наук
e-mail: v.samotyj@ldubgd.edu.ua

Доцент кафедри
ПОЛОТАЙ Орест Іванович
кандидат технічних наук
e-mail: o.polotaj@ldubgd.edu.ua
https://sci.ldubgd.edu.ua/handle/123456789/164

 

Доцент кафедри
КУХАРСЬКА Наталія Павлівна

доцент, кандидат фізико-математичних наук

e-mail: n.kukharska@ldubgd.edu.ua

https://sci.ldubgd.edu.ua/handle/123456789/161

 

Доцент кафедри

ЛАГУН Андрій Едуардович

доцент, кандидат технічних наук
e-mail: a.lagun@ldubgd.edu.ua

 

Доцент кафедри

БРИЧ Тарас Богданович

кандидат технічних наук
e-mail: t.brych@ldubgd.edu.ua
https://sci.ldubgd.edu.ua/handle/123456789/162

 

 

Доцент кафедри
ЯЩУК Валентина Ігорівна

доцент, кандидат економічних наук

e-mail: 

Викладач кафедри

МАКСИМІВ Олексій Петрович

капітан служби цивільного захисту
https://sci.ldubgd.edu.ua/handle/123456789/167

Викладач кафедри

НАВИТКА Марія Любомирівна
e-mail: m.navytka@ldubgd.edu.ua

 

 

Викладач кафедри

КОСИЄВ Олексій Аркадійович
https://sci.ldubgd.edu.ua/handle/123456789/6141

 

Дисципліни, які викладаються на кафедрі: 

"Основи кібербезпеки";
"Організаційно-технічне забезпечення систем захисту";
"Методи та засоби захисту інформації";
"Теорія інформації та кодування";
"Технології програмування";
"Проектування комплексних систем захисту інформації";
"Ведення документів з грифами секретно та для службового користування";
"Захист програмного забезпечення та програмні засоби захисту інформації";
"Комплексні методи аналізу та проектування електронних засобів захисту інформації";
"Основи криптографічного захисту інформації";
"Основи технічного захисту інформації";
"Прикладна теорія цифрових автоматів";
"Стандарти та протоколи інформаційної безпеки";
"Застосування технологій .NET в кібербезпеці";
"Бази даних";
"Основи командної роботи"
"Система охорони державної таємниці";
"Організація спеціального ділочинства";
"Організація інформаційних технологій на підприємстві";
"Комп'ютерна логіка";
"Теорія ризиків";
"Основи національної безпеки України".
"Прогнозування та моделювання в соціальній сфері"
"Операційні системи"
"Соціотехнічна безпека";
"Інструменти кібербезпеки";
"Аудит інформаційної безпеки";
"Забезпечення інформаційної безпеки держави";
"Адміністрування в інформаційних системах";
"Управління персоналом в сфері інформаційної безпеки";
"Цифрова схемотехніка";
"Методи та моделі в управлінні інформаційною безпекою";
"Менеджмент інформаційної безпеки";
"Захист інформації в комп'ютерних мережах";
"Основи інформаційної безпеки";
"Системи автоматизованого програмування";
"Прикладні інформаційні технології";
"Комп'ютерні мережі";
"Комп'ютерна криміналістика та етичний хакінг"
"Спеціальні розділи програмування".

Науково-методична робота кафедри: 

Для підвищення якості навчання викладачами кафедри УІБ опубліковано ряд нових навчальних посібників: "Програмування мовою С++" (Грицюк Ю.І., Рак Т.Є.); "Інформатика та комп'ютерна техніка" (Кухарська Н.П., Рак Т.Є., Григорчук Р.О., Зачко О.Б., Смотр О.О.), "Математичне моделювання та дослідження технічних об'єктів" (Гудим В.І., Кінаш Б.М., Кухарська Н.П., Гудим В.В.), "Об'єктно-орієнтоване програмування мовою С++" (Грицюк Ю.І., Рак Т.Є.),  "Апаратні засоби персональних комп'ютерів" (Кухарська Н.П.), "Управління проектами" (Ноздріна Л.В., Ящук В.І., Полотай О.І.), підручник з грифом МОН "Управління проектами" (Ноздріна Л.В., Ящук В.І., Полотай О.І.), а також продовжується робота над написанням посібників з багатьох інших дисциплін кафедри.Матеріально-технічна база: 

    Кафедрі УІБ виділено приміщення в навчальному корпусі Університету та закріплено відповідні лабораторії. Зусиллями викладачів кафедри УІБ і навчально-допоміжного персоналу за короткий час було розгорнуто локальну обчислювальну мережу у складі двох комп'ютерних класів і створено такі навчальні лабораторії: інформаційних технологій; методів і засобів захисту інформації. Усі заняття проводяться з використанням сучасного апаратного та програмного забезпечення в комп'ютерних класах і лабораторіях, під'єднаних до мережі Інтернет.

      


Напрямки наукових досліджень кафедри: 

   Кафедра УІБ тісно співпрацює з кафедрами інших вузів, серед яких кафедра безпеки інформаційних технологій Національного авіаційного університету, очолювана д.т.н., проф. О.Г. Корченко, кафедра автоматики та управління в технічних системах Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут ім. Сікорського", очолювана д.т.н., проф. С.Ф. Телеником, кафедра захисту інформації НУ "Львівська політехніка", очолювана д.т.н, проф. В.Б. Дудикевичем, кафедра безпеки інформаційних технологій НУ "Львівська політехніка"очолювана д.т.н., проф. В.М. Максимовичем.

                  
 


 

Наукова діяльність студентів та курсантів: 

18 вересня 2018 року відбулася зустріч першокурсників спеціальності «Кібербезпека» з керівником відділу інформаційної безпеки компанії SoftServe Михайлом Кропивою та представниками Львівського ІТ-кластеру.

24 листопада 2017 року кафедрою було організовано ІІ Міжвузівську науково-практичну конференцію студентів і курсантів “Захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах”, приурочену Міжнародному дню захисту інформації, який відзначають 30 листопада.

На конференції розглянули питання захисту сучасних інформаційно-комунікаційних систем, а саме: управління інформаційною безпекою, захист інформації в комп’ютерних мережах, технічний захист інформації та інформаційні технології.

У роботі конференції взяли участь студенти таких вузів: Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, Національного університету «Львівська політехніка”, Університету банківської справи, Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, Львівського національного університету імені Івана Франка.

На планерному засіданні з цікавими доповідями виступали гості конференції: директор рятувального коледжу  Естонської академії безпеки (м. Таллінн Айн Карафін),  Security Expert SoftServe Ігор Беляєв, професор кафедри захисту інформації Національного університету “Львівська політехніка” Володимир Ромака.

Після пленарного засідання учасники конференції вели активні дискусії удвох секціях: «Кібербезпека”  та «Інформаційні технології”.

 

26 листопада 2015 року кафедрою було організовано і проведено І міжвузівську науково-практичну конференцію курсантів та студентів "Захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах".

В конференції взяли участь курсанти, студенти та викладачі кафедри "Управління інформаційною безпекою" Львівського державного університету безпеки життєдіяльності та студенти і викладачі кафедр "Захист інформації" і "Безпека інформаційних технологій" Національного університету "Львівська політехніка". Доповіді учасників конференції були присвячені проблематиці безпеки інформації в комп'ютерних системах і мережах, організації управління інформаційною безпекою на підприємствах різних форм власності, зокрема аналізу ризиків інформаційної безпеки, технічному захисту інформації.
 
 
І-ше місце зайняла курсантка групи АМ-61м Наталія Чудінова (науковий керівник – доцент кафедри управління інформаційною безпекою Наталія Кухарська) ЛДУ БЖД з доповіддю "Приховування конфіденційної інформації у просторовій області зображення методом Дармстедтера-Делейгла-Квісквотера-Макка".
ІІ-ге місце отримав студент кафедри безпеки інформаційних технологій Олег Горячий (НУ "Львівська політехніка") з доповіддю "Дослідження систем розпізнавання відбитків пальців".
ІІІ-тє місце отримав студент кафедри захисту інформації Тарас Постумент (НУ "Львівська політехніка") з доповіддю "Виконання потенційно небезпечного коду в docker контейнерах".
 
Конференція пройшла на високому науково-технічному рівні. Протягом роботи конференції було окреслено шляхи співпраці та обміну досвідом у сфері інформаційної безпеки між студентами та курсантами ЛДУ БЖД і НУ "Львівська політехніка".
3 березня 2016 року на базі кафедри «Управління інформаційною безпекою» відбулися внутрішньо вузівські змагання з програмування у рамках І-го етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Інформатика». Загалом у змаганнях взяли участь 15 осіб.
За підсумками олімпіади студент Смерека Богдан (група ІБ-31) з результатом 75 балів зайняв 1-ше місце, курсант Косиєв Олексій (група ІБ-41) з результатом 50 балів зайняв 2-ге місце, а третє місце, набравши 30 балів, розділили курсант Буній Богдан (група ІБ-41) та студент Шевченко Олександр (група АМ-61м).
Заступник завідувача кафедри Лагун Андрій Едуардович наголосив, що такі творчі змагання – це вищий пілотаж навчання студентів, удосконалення їх здібностей, майстерності і вмінь.

У період з 26 березня по 28 квітня проходив V Відкритий чемпіонат з програмування BSUIR Open 2016, у якому взяло участь 333 команди з дванадцяти країн світу, серед яких була команда Львівського державного університету безпеки життєдіяльності у складі курсантів 3-го курсу навчально-наукового інституту цивільного захисту Косиєва Олексія та Пилипенка Володимира, студента 2-го курсу Смереки Богдана та викладача кафедри управління інформаційною безпекою Гриника Ростислава Олеговича. За підсумками першого та другого туру команда університету виборола право взяти участь у фінальному етапі олімпіади BSUIR Open 2016, який проходив 27-28 квітня на базі Білоруського державного університету інформатики і радіоелектроніки, що знаходиться у м. Мінськ, республіка Білорусь.
            
Підчас прямування на олімпіаду наша команда мала можливість оглянути Брестську фортецю та ознайомитись з її історією. По завершенні олімпіади була проведена екскурсія по місту Мінськ підчас якої команда відвідала Острів сліз, Троїцьке передмістя, Костел святих Симеона і Олени, Площу незалежності та Центральну бібліотеку. Відбулося ознайомлення із науково-технічною базою Командно-інженерного інституту МНС Республіки Білорусь.

16 квітня 2016 року курсанти групи ІБ-41 Косиєв О.А., Буній Б.В., Пилипенко В.М., Мовчан С.І., Порошенко С.С. та студент Смерека Б.А. на чолі з викладачем кафедри Гриником Р.О. взяли участь у І-му етапі Всеукраїнської студентської олімпіади  з програмування АСМ-ІСРС 2016 для студентів вищих навчальних закладів України на базі Інформаційно-навчального комплексу НУ "Львівська політехніка". За результатами олімпіади команда перейшла в другий тур.

У період з 19 по 21 квітня 2016 року курсанти групи ІБ-41 Буній Б.В., Косиєв О.А., та Смерека Б.А. на чолі з викладачем кафедри Гриником Р.О.  взяли участь у ІІ-му етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни "Інформатика" для студентів вищих навчальних закладів України на базі Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського "ХАІ".
   

Під керівництвом викладачів на кафедрі плідно працює наукове товариство курсантів і студентів.
Зокрема, у Міжнародному конкурсі на кращу наукову роботу курсантів, студентів та слухачів вищих навчальних закладів у сфері безпеки життєдіяльності із напряму ”Інформаційно-телекомунікаційні технології у сфері безпеки життєдіяльності” 2-ге місце отримав студент Гевак О.С. з науковою роботою "Ризик-менеджмент інформаційної безпеки ІТ підприємства" (науковий керівник – доцент Лагун А.Е.).
21 травня 2015 року курсанти Чудінова Н.В., Ковальчук С.О. і Крижановська О.Л. взяли участь в Міжнародній науково-практичній конференції курсантів (студентів), магістрантів, ад'юнктів (аспірантів) (м. Гомель, Республіка Білорусь) з роботою "Защита информации с ограниченным доступом методами компьютерной стеганографии".
Також студенти та курсанти кафедри виступили на Х Міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених, курсантів та студентів, яка проходила 27 березня 2015 р. в ЛДУ БЖД з доповідями:
Лавренюк Ю.Ю. "Генетичний алгоритм в криптоаналізі" (керівник викладач Гриник Р.О.);
Криловецький Б.С. "Персонал – джерело внутрішніх загроз інформаційній безпеці підприємства" (керівник доцент Кухарська Н.П.);
Крижановська О.Л. "Аналіз методів текстової стеганографії" (керівник доцент Кухарська Н.П.);
Шиптицька І.І. "Обґрунтування необхідності розробки та впровадження на підприємствах політики інформаційної безпеки" (керівник доцент Кухарська Н.П.);
Топілко В.В. "Використання шифру Threefish в сучасних криптографічних системах" (керівник доцент Лагун А.Е.);
Тухлій А.М. "Порівняльний аналіз алгоритмів множення великих чисел, що використовуються в криптографічному захисті інформації" (керівник доцент Лагун А.Е.).

 

Дозвілля: 

Пріоритетом кафедри було і залишається моральне, правове та патріотичне виховання курсантів, студентів і слухачів, вдосконалення навчально-виховного процесу та фахового рівня.
Викладачі кафедри (Шабатура М.М., 
Кухарська Н.П., Гриник Р.О., Полотай О.І., Вацлавик О.М., Максимів О.П.) є кураторами груп КБ-11 – КБ-51,61, вони регулярно проводять інформаційні години та індивідуально-виховні бесіди з питань успішності навчання, ліквідації заборгованостей та інші актуальні теми сьогодення.
Для пропагування здорового способу життя, залучення до національної культурної спадщини, ознайомлення з побутом, традиціями та звичаями українського народу викладачі кафедри УІБ – куратори груп проводять екскурсії визначними місцями Львова, відвідують театри, музеї, виставкові зали, кінотеатри, картинну галерею, філармонію, музей народної архітектури та побуту "Шевченківський гай" та інше.
Пам'ятки міста Львова не вичерпуються красивими наземними спорудами. Величезна кількість таємниць і легенд цього міста лежить у його підземеллях Для ознайомлення із старовинною історією древнього Львова викладачами Мандроною М.М. та Кухарською Н.П. було організовано цікаву і пізнавальну екскурсію підземеллями міста Домініканського собору, музей аптеки та костелу єзуїтів.
Учасники екскурсії були у підземеллях княжих палат, де слухали захопливі історії про Гальшку Острозьку, дружину князя Лева Констанцію, цікаві історії про діяльність домініканського ордену у Львові та багато іншого.
Курсанти та студенти, а також викладачі кафедри часто відвідують ігри Студентської, Галицької та Відкритої телевізійної ліги КВК і, водночас, підтримують команду КВК "Хочем" нашого Університету.
Професорсько-викладацький склад кафедри бере активну участь у громадському житті Університету, співпрацює з Радою курсантського та студентського самоврядування, допомагає у підготовці та проведенні культурних та виховних заходів.
Викладач кафедри Мандрона М.М. є ініціатором серії інтелектуальних ігор брейн-рингу, які проводяться серед команд навчальних підрозділів інституту цивільного захисту та інституту пожежної та техногенної безпеки, приурочених історії українського козацтва, інформатики, дню української писемності та мови, інформаційної безпеки та інше.
Кафедрою було організовано навчально-тренувальний похід курсантів і студентів гірським масивом Боржава, що знаходиться в Закарпатській обл., м. Воловець під керівництвом викладача кафедри УПІТТ – Грицюк Мар'яни Юріївни.
При проходженні маршруту учасники піднялися на декілька вершин: Православний Хрест – 1215 м; г. Темнатик – 1343 м; г. Плай – 1330 м, де курсанти напряму підготовки "Управління інформаційною безпекою" разом із куратором Марією Мандроною, підняли на вершинах прапор своєї кафедри. Протяжність маршруту становила 18 км, набір висоти – 1000 м.
В листопаді на честь Міжнародного дня захисту інформації проводиться ІТ-квест серед студентів і курсантів Львова. Головною метою проведення ІТ-квестів є пропаганда інформаційної безпеки серед молоді, а також знайомство, дружба та співпраця між студентами різних навчальних закладів. 
Курсанти та студенти кафедри вдосконалюють свій культурно-мистецький рівень у духовому оркестрі, гуртках сучасного та народного танцю, хорового і церковного співу.
Перспективи на майбутнє кафедри управління інформаційною безпекою – співпраця з структурними підрозділами ДСНС та іншими відомствами у сфері технічного захисту інформації, безпеки інформаційних технологій, а також управління інформаційною безпекою.

13 вересня курсанти групи КБ-21 разом з куратором Марією Мандроною відвідали найбільший книжковий і літературний захід Центрально-Східної Європи - Форум Видавців 2017.
26 вересня 2017 року група ІБ – 31 відвідала фотовиставку під назвою "Час війни", яка була розташована на вул. Театральна,22. На виставці представлені роботи військових журналістів. Кожне фото передає справжню емоцію - біль, розпач, гордість, радість, надію. Кожне фото це історія трагедії або спасіння.
14 листопада групи ІБ-31 та КБ-51 разом з кураторами Наталією Кухарською та Орестом Полотаєм відвідали виставку акварелей Всеволода Шарка "Острови", що відбулася у галереї "Зелена канапа".

Науково дослідна робота та міжнародне співробітництво: 

Доцент кафедри Андрій Лагун у квітні-травні 2017 року проходив Міжнародне стажування в університеті «Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki», м. Краків, Республіка Польща. Під час стажування проводилися дослідження в областях криптографії та стеганографії, був перейнятий досвід польських колег при дослідженні криптографічних систем. Результати стажування використалися в дисциплінах «Основи криптографічного захисту інформації», «Методи та засоби криптоаналізу», «Основи стеганографії».
В листопаді 2017 року Андрій Лагун в рамках проекту Еразмус+ проходив стажування в Кінгстонському університеті (Великобританія) на факультеті “Science, Engineering and Computing”.

У вересні-жовтні 2017 року доценти кафедри Орест Полотай та Марія Мандрона проходили стажування на кафедрі безпеки інформаційних технологій Національного університету «Львівська політехніка». Протягом стажування вони вивчали питання безпеки інформаційно-комунікаційних систем.
З листопада 2017 року в компанії SoftServe проходить стажування викладач кафедри Ростислав Гриник, який вивчає програмування та створення проектів з використанням мови Java.
14-16 грудня викладачі кафедри «Управління інформаційною безпекою» взяли участь в «The Fourth International Conference on 'Automatic Control and Information Technology' (ICACIT’17), December 14-16, 2017 Cracow, Poland».
Тематика конференції була присвячена проблемам автоматики та інформаційних технологій, зокрема проектуванню та моделюванню систем автоматики, параметричній оптимізації та прийняттю рішень, комп’ютеризованим автоматизованим системам, використанню нейронних мереж та нечіткої логіки, захисту інформаційних систем, мобільному Інтернету, безпровідним інформаційним системам та іншим.
На конференції прозвучали доповіді завідувача кафедри Володимира Самотия, доцентів кафедри Андрія Лагуна та Наталії Кухарської, професора кафедри Леоніда Мороза та ад’юнкта Богдана Сухомлінова:
- Samotyy V., Suhomlinov B., “The ANSIBLE Role for Automatic Post-Testing and Vulnerabilities Detection of a Dedicated Service by the Method of Matrix Variables Assignment”;
- Lagun A., Kukharska N. “Embedding of the Hidden Information with the Use of Discrete Fourier Transform”;
- Moroz L., Samotyy V. “The Method of Calculating the Exponential Function”;
- Samotyy V., Dzelendzyak U., Pavelchak A. “Evolutionary Model for the Parametric Optimisation of Electromagnetic Instruments with Variable Structure”.
 

На кафедрі продовжує працювати Cisco академія. Викладачі кафедри закріплені інструкторами з викладання деяких дисциплін в цій академії. На цей час студенти академії можуть вивчати дисципліни «Інтернет речей», «Всеохоплюючий Інтернет», “Introduction to Cybersecurity”, “Cybersecurity Essentials”,”Packet Tracer” та інші.


Керівництвом кафедри проводиться активна робота з приводу покращення якості підготовки фахівців з кібербезпеки. Починаючи з жовтня 2017 року кожен тиждень проводяться круглі столи з представниками ІТ компанії SoftServe і Львівського ІТ кластеру, на яких обговорювалися навчальні плани підготовки і можливості стажування і працевлаштування студентів і випускників спеціальності «Кібербезпека» в ІТ компаніях.
В 2015 році на кафедрі УІБ проводилася науково-дослідна робота за темою "Розробка методів і моделей захисту інформаційно-комунікаційних систем і мереж у структурних підрозділах ДСНС України" (доцент Лагун А.Е.).

Працівники кафедри беруть активну участь у міжнародних науково-практичних конференціях, розширених засіданнях і семінарах.
Доценти кафедри управління інформаційною безпекою Кухарська Н.П. і Лагун А.Е. взяли участь в науково-практичній конференції НА СБ України “Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави”, яка проходила 19 березня 2015 р. в м. Києві з доповідями "Персонал – джерело внутрішніх загроз інформаційній безпеці підприємства", "Інформаційна безпека процесу управління безперервністю бізнесу".
Професор Самотий В.В., доценти Дзелендзяк У.Ю., Кухарська Н.П., Лагун А.Е. і старший викладач Мандрона М.М. представляли кафедру УІБ на IV Міжнародній науково-технічній конференції "Захист інформації та безпека інформаційних систем", яка проходила 4-5 червня 2015 року на базі Національного університету "Львівська політехніка".
З 21 по 23 травня старший викладач Полотай О.І. брав участь в XII міжнародній конференції "Управління проектами у розвитку суспільства", яка проходила в Київському національному університеті будівництва і архітектури з доповіддю "Управління освітніми проектами підвищення результативності транскордонних оперативно-рятувальних підрозділів".
Доцент Процько І.О. виступав на міжнародних науково-технічних конференціях CADSM’2015, MEMSTECH’2015 в м. Львів з доповідями "Computational structure of DST-II using convolvers", "Repeatability the block cyclic structures the basis matrices of DCT for sizes pn ".
21 – 22 жовтня 2015 року в Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності проходила IV Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційно-комунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи", в роботі якої брали участь доценти Кухарська Н.П., Лагун А.Е. і викладач Гриник Р.О.
11 грудня 2015 року в Національному технічному університеті "Київський політехнічний інститут" пройшла ІІІ Міжнародна конференція з автоматичного управління та інформаційних технологій ICACIT-2015 співголовою якої був завідувач кафедри УІБ професор Самотий В.В. Доповіді на цю конференцію представили доценти кафедри Лагун А.Е., Дзелендзяк У.Ю. та Івасенко І.Б. – "Порівняльний аналіз методик виявлення аномального трафіку комп'ютерних мереж", "Використання OLAP кубів для аналізу даних у білінговій системі", "Оцінка параметрів та усунення розмиття в рентгенографічних зображеннях зварних швів труб".

 


Щороку у лютому викладачі кафедри організовують олімпіаду напряму "Інформаційні технології та програмування", у якій активно беруть участь курсанти і студенти різних курсів університету.
Періодично організовується і проводиться науково-практичні конференції, тематика яких "Інформаційна безпека в сучасному суспільстві". У конференції активно беруть участь курсанти і студенти, серед яких кращі нагороджуються.
Доцент кафедри Кухарська Н.П. постійно бере участь у робочих зустрічах і нарадах по проекту Темпус 530601-TEMPUS-1-2012-1-PL-TEMPUS-SMHES “Informatics and Management: Bologna Style Qualification Frameworks” (INARM), участь у якому беруть науковці з університетів Німеччини, Австрії, Італії, Словаччини, Нідерландів, Польщі, Російської Федерації, Білорусі, Молдови, Грузії, Вірменії, України. Зокрема, в Університеті міста Кобленц-Ландау (Німеччина) вона прослухала лекції у Літній школі з тематик інформаційного менеджменту та інформаційних технологій та прочитала цикл лекцій на тему "Інформаційні технології в навчанні"; у Державному інженерному університеті Вірменії (м.Єреван) брала участь в обговоренні питань розробки та апробації загальної концепції та основних завдань освітньої політики щодо впровадження розробки галузевих рамок кваліфікацій з інформатики та менеджменту; як консультант громадської організації “Лабораторія ідей” взяла участь у робочій зустрічі, яка проходила у Link Campus University (м. Рим, Італія).
З 13 по 17 жовтня 2014 року працівники кафедри Андрій Лагун і Марія Мандрона взяли участь у навчально-методичних зборах з фахівцями технічного захисту інформації на базі Центру зв’язку та управління ДСНС України (м. Переяслав-Хмельницький). Збори проводились з метою підвищення рівня професійної підготовки осіб начальницького складу та працівників, які забезпечують впровадження заходів технічного захисту інформації в територіальних органах, підрозділах центрального підпорядкування ДСНС України та навчальних закладах ДСНС України. Під час проведення зборів з доповіддю виступила викладач кафедри Мандрона М.М. на тему «Вимоги законодавства щодо захисту персональних даних в інформаційно-телекомунікаційній системі. Шляхи реалізації захисту персональних даних в інформаційно-телекомунікаційній системі». За результатами проведення навчально-методичних зборів було окреслено шляхи підвищення якості практичної підготовки курсантів і студентів університету стосовно питань технічного захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах підрозділів ДСНС України, зокрема впровадження та уніфікації програмного забезпечення з відкритим кодом, виконання вимог законодавства щодо захисту персональних даних та іншої інформації з обмеженим доступом.
   

З 05 по 07 листопада кафедрою проводились збори підвищення кваліфікації фахівців підрозділів технічного захисту інформації ГУ (У) ДСНС України.

На збори прибули фахівці і начальники секторів технічного захисту інформації та відділів телекомунікаційних систем з 12-и областей України, а саме Вінницької, Волинської,   Житомирської, Закарпатської,  Івано-Франківської,  Львівської, Полтавської, Рівненської, Тернопільської, Хмельницької, Черкаської та Чернівецької областей. Збори організували працівники кафедри управління інформаційною безпекою – викладач Мандрона М.М. та доцент Лагун А.Е., а також працівники Інституту післядипломної освіти.

Лекції проводили науково-педагогічні працівники кафедри управління інформаційною безпекою доцент кафедри Брич Т.Б., старший викладач Полотай О.І., викладач Мандрона М.М. Також, було залучено фахівців Західного регіонального навчально-наукового центру захисту інформації Іванюка В.М. та Глущака О.Р., які мають 10-річний досвід роботи у сфері технічного захисту інформації. Було продемонстровано сучасні пристрої, які використовуються для робіт пов’язаних з технічним захистом інформації, а саме – аналізатор ліній «ULAN-2», який пристрій призначений для виявлення фактів несанкціонованого підключення різних провідних комунікацій; пристрої для пошуку і виявлення закладних пристроїв – нелінійні локатори «Катран», «Лорнет»; пристрій для виявлення прихованих відеокамер «Wega» та сканер безпроводових відеокамер «C-Hunter»; багатофункціональний пошуковий прилад «Піранья ST 031» та пошукове-моніторингове програмне забезпечення «DigiScan EX».

В останній день проведення зборів, фахівці відвідали лабораторію технічного захисту інформації  Західного регіонального навчально-наукового центру захисту інформації НУ «Львівська політехніка» і ГУ ДСНС у Львівській обл.
На завершення зборів усі слухачі склали залік та отримали сертифікати про проходження зборів.

 


21-22 листопада 2014 року кафедрою проведено І Міжнародну науково-технічну конференцію «Інформаційна безпека в сучасному суспільстві».

У роботі конференції взяли участь провідні спеціалісти та науковці в галузі інформаційної безпеки з 6 країн: Великобританії, Іспанії, Непалу, Нідерландів, Польщі та України. На конференції було розглянуто 29 наукових доповідей за такими тематиками: управління інформаційною безпекою, безпека інформаційно-комунікаційних технологій, технічний захист інформації, безпека банківських технологій.

Керували організаційним комітетом заступник завідувача кафедри к.т.н., доцент Лагун А.Е.,  к.ф.-м.н., доцент Кухарська Н.П.

З пленарними доповідями виступили начальник інституту цивільного захисту полковник служби цивільного захисту Ренкас А.Г., директор Західного навчально-наукового центру захисту інформації, завідувач кафедри захисту інформації Національного університету «Львівська політехніка», д.т.н., професор Дудикевич В.Б., професор кафедри програмного забезпечення Національного університету «Львівська політехніка», д.т.н., професор Грицюк Ю.І., завідувач кафедри управління інформаційною безпекою Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, д.т.н., професор Самотий В.В.

У роботі секцій активну участь взяли викладачі кафедри, а також студенти і курсанти університету безпеки життєдіяльності.

Під час обговорень результатів конференції було окреслено напрямки співпраці між провідними спеціалістами в галузі інформаційної безпеки України та світу.

З 20 по 23 жовтня 2015 року на базі Центру зв’язку та управління ДСНС України (м. Переяслав-Хмельницький) выдбулися навчально-методичны збори фахывцыв технычного захисту ынформацыъ пыдроздылы ДСНС Украъни, у якому взяли участь працывники кафедри Мандрона М.М. та Гриник Р.О. На зборах обговорювались питання побудови та обслуговування комплексних систем захисту інформації та побудови, організації та захисту локальних обчислювальних мереж архітектури "клієнт-сервер" на базі відкритої операційної системи Linux CentOS.

 

Інформація абітурієнту: 

Інформація для абітурієнта
Презентація про кафедру
Витяг з правил прийому до університету на основі здобутого кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста
   Курсанти і студенти кафедри УІБ здобувають необхідні знання та навики з управління безпекою інформаційних систем, організацій, підприємств та їхнім обслуговуванням, володіють теорією та практикою розроблення та адміністрування систем і програмно-технічних засобів захисту інформації. Сферою їхньої діяльності є сучасні системи керування, охорони і моніторингу, які використовуються у структурних підрозділах Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС України) та ряді інших відомств. Курсанти і студенти кафедри УІБ у процесі навчання оволодівають такими професіями:
●   фахівець із аналітико-теоретичних досліджень в галузі технічного захисту інформації від несанкціонованого доступу;
●   фахівець із проектування та розроблення, експлуатації, модернізації та ремонту засобів технічного захисту інформації;
●   фахівець із забезпечення режиму секретності та організації захисту секретної інформації від несанкціонованого доступу.
Випускники кафедри УІБ можуть працювати на таких посадах:
●   адміністратор даних, доступу, задач і системи;
●   аналітик з комп'ютерних комунікацій, систем і комп'ютерного банку даних;
●   інженер-програміст, системний програміст;
●   інженер центру телекомунікаційних систем і інформаційних технологій ГУ ДСНС України;
●   інженер відділів зв'язку, оповіщення та АСУ ГУ ДСНС України.
Також випускники кафедри УІБ можуть працювати у структурних підрозділах захисту інформації Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, в підрозділах Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, в Державній податковій адміністрації, банківських установах, управлінні залізниці, на митниці.

Відеопрезентація спеціальності 

Sound: 

.
 
 
 
 

Контактна інформація:

Наша адреса: 79007, м.Львів, вул. Клепарівська 35

Наші телефони:

тел. (032) 233-32-40 – Черговий по університету

тел./факс (032) 233-00-88 – Сектор адміністрування та електронного документообігу

Наша електронна пошта:

ldubzh.lviv@dsns.gov.ua

Пошта Університету

Телефон звернення
щодо сексуальних домагань та проявів дискримінації
​тел. (032) 233-15-02