Українська Англійська

ЛДУБЖД

Про інститут ЦЗ


 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ


    Навчально-науковий  інститут цивільного захисту Львівського державного університету безпеки життєдіяльності створений у серпні 2010 року та є одним з найпотужніших і за багатьма напрямами визначальним в Університеті. Інститут очолює доктор технічних наук,  професор, підполковник служби цивільного захисту Попович Василь Васильович.  Заступник начальника інституту  з навчально-наукової роботи кандидат фізико-математичних наук, доцент, полковник служби цивільного захисту Меньшикова Ольга Володимирівна. Заступник начальника інституту з виховної та соціально-психологічної роботи кандидат технічних наук, полковник служби цивільного захисту Стокалюк Олег Володимирович.
Організація навчального процесу в інституті здійснюється у сучасних спеціалізованих аудиторіях та 5 навчальних лабораторіях. Практичні заняття проводяться також на базі навчально-виробничого комплексу,  підрозділів Державної служби  України  з надзвичайних ситуацій у Львівській області, об'єктах та закладах вищої освіти міста Львова.
Освітній процес на кафедрах інституту забезпечують 57 науково-педагогічних працівників, з яких 11 – доктори наук, професори (Мартин Є.В., Самотий В.В.,  Стародуб Ю.П., Тацій Р.М., Попович В.В., Васильєва О.Е., Дзюба Л.Ф., Баланюк В.М., Карабин В.В., Тригуба А.М., Ткачук Р.Л. )  та 36 – кандидати наук, доценти.

КАФЕДРИ ІНСТИТУТУ


Основними структурними складовими інституту є 6 кафедр:

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
В навчально-науковому інституті функціонує постійно-діючий науковий семінар під керівництвом д.с.-г.н., професора Кузика Андрія Даниловача, на якому доповідаються та обговорюються результати наукових досліджень за різною тематикою, зокрема:
  • розробка теоретичних основ в управлінні проектами інформатизації структурних підрозділів ДСНС;
  • управління проектами та програмами у сфері забезпечення безпеки життєдіяльності;
  • інформаційно-аналітична, соціально-психологічна система моніторингу безпеки життєдіяльності;
  • новітні інформаційні технології у підготовці і перепідготовці спеціалістів в сфері цивільного захисту та пожежної безпеки;
  • розробка та дослідження ефективності новітніх засобів вивчення спеціальних дисциплін;
  • проблеми екологічної безпеки;
  • моделювання небезпечних екологічних та геофізичних процесів.
При кафедрах інституту плідно працюють наукові товариства курсантів та студентів. Роботи членів наукових товариств неодноразово приймали участь і відзначались на різноманітних конкурсах та конференціях як у нашому Університеті, так і у інших навчальних закладах України і ближнього зарубіжжя.

МІЖНАРОДНА  ДІЯЛЬНІСТЬ
 
Науково-педагогічні працівники та здобувачі вищої освіти навчально-наукового інституту цивільного захисту  є активними учасники міжнародних проектів, програм та заходів.
В рамках проектів програми міжнародної академічної мобільності Еразмус+ наші викладачі та курсанти мали можливість викладати та навчатися у Кінгстонському університеті (м.Лондон, Великобританія), Естонській академії безпеки (м. Таллінн, Естонія)
 
   
Протягом 2017-2019 років курсанти, які навчаються за освітньою програмою "Інженерне забезпечення саперних та піротехнічних робіт", разом з викладачами прийняли участь у  проекті за підтримки МЗС Естонії "Support to the Ukrainian Emergency Situations Service in establishment of the training system in the field of humanitarian demining"
 
Ще ряд міжнародних освітньо-наукових проектів реалізуються на даний час та/або очікують на схвалення. Детальніше можна ознайомитись за посиланням https://ldubgd.edu.ua/content/mizhnarodni-ugodi-pro-spivrobitnictvo 

КУРСАНТИ ТА СТУДЕНТИ  ІНСТИТУТУ
     В інституті цивільного захисту навчається понад 500 курсантів, студентів та слухачів. Невідємною складовою освітнього процесу в інституті є виховна діяльність, направлена на формування соціально зрілої, творчої особистості, забезпечення культурного і духовного розвитку молоді, виховання осіб, які навчаються, в дусі патріотизму та відповідальності за долю держави.
 
 
 
    Курсанти та студенти інституту є неодноразовими переможцями університетських, міських та республіканських художніх мистецьких оглядів та активними учасниками  гуртків художньої самодіяльності, серед яких: вокальний колектив «Gaudeamus» (керівник Кміть М.Б.), інструментальний ансамбль «Savior», танцювальний гурток «Світанок».


     Велика увага приділяється і фізичному розвитку. Курсанти і студенти інституту відвідують спортивні секції і є членами збірних команд університету, приймають участь в Спартакіаді нашого навчального закладу, для них організовуються змагання з різноманітних видів спорту. Багато з них мають спортивні досягнення від першого розряду до майстра спорту. Зокрема,Тхорук Роман, випускник 2015-го року, – майстер спорту міжнародного класу з пожежно-прикладного спорту, призер чемпіонатів світу, Большаков Владислав - майстер спорту України зі стрільби з лука, чемпіон світу серед студентів (2014 р.).


   

     В інституті функціонує  Рада курсантського та студентського самоврядування, робота якої спрямована на забезпечення захисту прав і дотримання інтересів курсантів та студентів і виховання у дусі поваги до обраної професії, патріотизму, духовного і культурного розвитку та формування орієнтирів і мотивації як в службовій діяльності, так і у навчанні. Курсанти та студенти інституту опікуються дітям-сиротам Буківського дитячого будинку для дітей з фізичними та розумовими вадами і дітям-сиротам будинку дитини №1 міста Львова для дітей з ураженням центральної нервової системи і порушенням психіки. Підтримують зв'язок з ветеранами пожежної охорони, беруть участь у інших благодійних акціях.

.
 
 
 
 

Контактна інформація:

Наша адреса: 79007, м.Львів, вул. Клепарівська 35

Наші телефони:

тел. (032) 233-32-40 – Черговий по університету

тел./факс (032) 233-00-88 – Сектор адміністрування та електронного документообігу

Наша електронна пошта:

ldubzh.lviv@dsns.gov.ua

Пошта Університету

Телефон звернення
щодо сексуальних домагань та проявів дискримінації
​тел. (032) 233-15-02